Leusden zon en wind

Gemeente Leusden wil in 2040 energieneutraal zijn. Dat betekent dat we zo min mogelijk energie gebruiken en dat we schone energie opwekken. Voor de komende 10 jaar zijn we er zeker van dat we schone energie uit zon en wind kunnen halen. Daarom willen we zoveel mogelijk zonnepanelen op de daken. Maar dat is niet genoeg. We moeten ook samen zoeken naar  plekken voor zonnevelden en windmolens.

Praat mee

In het voorjaar van 2021 heeft u kunnen meepraten over zonnevelden en windmolens in de gemeente Leusden. Er zijn ontzettend veel reacties binnengekomen, bedankt hiervoor. Onder het tabblad ‘Praat mee’ kunt u alle reacties nog eens bekijken.  

Online sessies

n mei 2021 waren er online sessies. Er was een grote opkomst, wat veel waardevolle informatie opleverde.  In de online sessies zijn door deelnemers vragen gesteld. Vragen van deelnemers uit de online sessies zijn beantwoord en gebundeld. Download hier het vraag en antwoord bestand.

Wat gebeurt er met uw mening

Alle meningen gebruiken we om een uitnodigingskader te maken. Hierin komt een kaart van Leusden met daarop plekken voor zonnevelden en windmolens. En onder welke voorwaarden ze in onze gemeente geplaatst mogen worden. Bekijk de planning wanneer we welke stappen nemen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over Leusden energieneutraal, windmolens en zonnevelden en meer? Ga dan naar de website van de gemeente Leusden en vind antwoord op uw vragen.

Blijf op de hoogte

Naam

Laatste nieuws

Grootschalige teruglevering van groene stroom heeft grens bereikt

Het hoogspanningsnetwerk in Utrecht heeft de grens bereikt om grootschalig elektriciteit terug te le...

De inwonersenquête over de opwek van duurzame energie staat online.

De inwonersenquête over de opwek van duurzame energie staat online. U kunt tot en met 20 oktober uw ...

Leusden zet voorzichtige eerste stap met beperkte ruimte voor zonnevelden

Voor de komende 2 jaar wil Leusden ruimte bieden voor circa 20 hectare zonne-energie in het buitenge...

leusdenzew
2475