Nieuws

Leusden zet voorzichtige eerste stap met beperkte ruimte voor zonnevelden

Voor de komende 2 jaar wil Leusden ruimte bieden voor circa 20 hectare zonne-energie in het buitengebied. Eerder zocht de gemeente nog naar ruimte voor 100 hectare tot aan 2030. Deze pas op de plaats is de uitkomst van de online consultatie van dit voorjaar en gesprekken met verschillende belangengroepen. 

Hieruit wordt duidelijk dat er grote behoefte is om te temporiseren en onder meer te kijken naar alternatieven en naar de effecten van zonnevelden, alvorens meer weilanden en akkers beschikbaar te stellen. De gemeente wil nu een uitnodigingskader opstellen waarin gezocht wordt naar aanzienlijk minder hectare zonnevelden en over 2 jaar bekijken wat de volgende stap moet zijn. 

Wethouder Van der Vegte: “Uit gesprekken met belangengroepen en het online onderzoek van afgelopen voorjaar komt duidelijk naar voren dat er zorgen zijn over de effecten van zonnevelden op ons buitengebied en mooie natuur. Aan die zorgen willen we niet voorbij gaan. Daarmee zeggen we niet dat onze ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn vervalt, maar wel dat we nu alleen ruimte willen bieden voor een voorzichtige eerste stap.” Een andere belangrijk argument voor de gemeente om de ambitie meer te faseren is een overvol stroomnet. “We zien gelukkig dat steeds meer inwoners en bedrijven zonnepanelen op daken leggen. En vinden het belangrijk dat er voldoende ruimte is én blijft om zon op het dak aan te sluiten op het elektriciteitsnetwerk”, stelt Van der Vegte. “Iedereen kan thuis een bijdrage leveren. Isoleren zorgt voor minder energieverbruik, waardoor we minder duurzame energie hoeven op te wekken. Ons energieloket IkWilWatt staat klaar om Leusdenaren van advies te voorzien.”

Wilt u reageren op het plan voor zonnevelden en windmolens?

De raad neemt in december een besluit over het opwekken van duurzame energie in de gemeente. Inwoners zijn uitgenodigd om hun mening hierover te geven. Dit kan op de volgende manieren:

  • Op de inloopbijeenkomst in De Korf (5 oktober) of De Roskam (7 oktober). Aanmelden is wenselijk. 
  • Online reageren kan vanaf 6 oktober op de website www.leusdenzonenwind.nl.
  • In de week van 6 t/m 16 oktober staat de gemeente in de winkelcentra om reacties op te halen.
  • Speciaal voor Leusdense jongeren: een livesessie in Fort33 op 14 oktober. Aanmelding verplicht.

Op 4 oktober verzorgt de Leusder Krant samen met de gemeente een debatavond over het klimaat met speciale gast: weerman en klimaatdeskundige Reinier van den Berg. Graag aanmelden via www.leusden.nl/klimaatdebat

 

Aanmelden inloopbijeenkomst: https://fd8.formdesk.com/gemeenteleusden/Wind_en_zonenergie

Aanmelden livesessie jongeren: https://www.nmu.nl/live-sessie-leusden/

 

|

Blijf op de hoogte

leusdenzew
2475