Nieuws

Grootschalige teruglevering van groene stroom heeft grens bereikt

Het hoogspanningsnetwerk in Utrecht heeft de grens bereikt om grootschalig elektriciteit terug te leveren aan het landelijke hoogspanningsnetwerk. Dat maakte Stedin vandaag bekend. Om producenten op het elektriciteitsnet aan te sluiten moet netbeheerder TenneT het net uitbreiden of verzwaren. Dit kan enkele jaren duren.

Zonnepanelen op daken tot zo’n 200 stuks kunnen nog wel aangesloten worden, maar grootschalige opwek van groene stroom van wind- of zonneparken stuit momenteel op problemen. TenneT verwacht de knelpunten in de periode 2026 – 2029 gefaseerd op te kunnen lossen. De ambities van RES regio Amersfoort en gemeente Leusden komen daarmee onder druk te staan. We onderzoeken wat dit precies gaat betekenen voor de plannen. 

TenneT geeft aan te starten met een onderzoek om te kijken of er tijdelijk een marktmechanisme kan worden ingezet om nieuwe initiatieven mogelijk te maken. Gemeente Leusden zet de zoektocht naar ruimte voor zonnevelden en windmolens vooralsnog door, totdat precies duidelijk is wat de consequenties zijn van het overbelaste elektriciteitsnetwerk. Op www.leusdenzonenwind.nl kunnen inwoners het plan voor Leusden bekijken en hun mening geven. 

|

Blijf op de hoogte

leusdenzew
2475