Nieuws

Participatietraject Uitnodigingskader afgerond, hoe verder?

Schapen voor zonnepanelenVan mei tot eind oktober gaven inwoners hun mening over plekken in Leusden voor zonnevelden en windmolens. Eerst via een online vragenlijst waar deelnemers geschikte en ongeschikte plekken konden aangeven. Daarna in persoonlijke gesprekken, op informatieavonden en via leusdenzonenwind.nl waar zij konden reageren op ingetekende plekken (de zonneladder) en voorgestelde eisen en randvoorwaarden. In totaal gaven ruim 3.200 inwoners hun mening.

Hoe nu verder?

De inbreng verwerken we in het Uitnodigingskader Duurzame Opwek. Dit uitnodigingskader geeft handvatten aan initiatiefnemers die in onze gemeente duurzame energie willen opwekken. Daarin staat waar we ruimte gaan geven, hoeveel ruimte en onder welke voorwaarden. De gemeenteraad neemt hierover op 16 december 2021 een besluit. In aanloop naar 16 december buigt de gemeenteraad zich over het uitnodigingskader en de totstandkoming daarvan. Op 18 november is er de mogelijkheid om raadsleden toe te spreken. 

Belangrijke data op een rij

4 november

  • Uitwisseling gemeenteraad (20.00 uur) over de totstandkoming (niet de inhoud) van het Uitnodigingskader. 
  • Het publiek kan ter verduidelijking vragen stellen over het proces. Er is geen mogelijkheid om in te spreken.

9 november

  • College neemt besluit over het Uitnodigingskader

10 november

  • Publicatie van het Uitnodigingskader op de websites:
  • gemeentebestuur.leusden.nl en leusdenzonenwind.nl

18 november

  • Informatieronde gemeenteraad over de inhoud van het Uitnodigingskader.
  • De gemeenteraad luistert naar insprekers. Wilt u inspreken? Meld u dan vóór 17 november aan via griffier@leusden.nl.

2 december

  • Informatieronde gemeenteraad (19.30 uur) over proces en inhoud van het Uitnodigingskader.                                 

16 december

  • De gemeenteraad neemt een besluit over het Uitnodigingskader Duurzame Opwek. Als u de raad wilt toespreken, moet u zich aanmelden via de raadsgriffie: griffier@leusden.nl.

 

|

Blijf op de hoogte

leusdenzew
2475