Nieuws

Uitnodigingskader zon- en windenergie

Zonneweide voorbeeld fotoDe komende jaren moet er meer energie uit duurzame bronnen komen. Niet alleen in Leusden, maar in heel Nederland. Zo zorgen we voor een schoner Nederland en een goede toekomst voor ons en onze kinderen. Hoe en waar energieprojecten voor zonnevelden en windmolens passen in de omgeving, wil Leusden zelf bepalen. Hiervoor heeft de gemeente het Uitnodigingskader opgesteld. Op 16 december beslist de gemeenteraad hierover.

Er is bijna een jaar gewerkt aan het Uitnodigingskader. Zorgen en wensen van inwoners zijn daarin natuurlijk belangrijk. Daarom is de gemeente sinds februari met inwoners in gesprek. Het college is blij met de waardevolle inbreng. Deze is gewogen en heeft zo goed mogelijk een plek gekregen. “We beseffen dat we niet iedereen tevreden kunnen stemmen”, vertelt wethouder Fenneke van der Vegte. “Geen zonnevelden en windmolens is geen optie als we ons eigen energieverbruik duurzaam willen opwekken.”

Verschillende opties afgevallen

Verschillende plekken zijn afgevallen nadat inwoners hun mening gaven. Zo kijkt Leusden alleen naar de mogelijkheid voor windmolens langs de snelweg A28. Van der Vegte: “We onderzoeken eerst samen met onder andere Soest en Amersfoort wat de gevolgen daarvan zijn voor omwonenden en de natuur. Als dit onderzoek klaar is, kunnen inwoners daarop reageren. Pas daarna nemen we een besluit. Verder zijn hele grote zonnevelden afgevallen. Bovendien vonden de mensen die meedachten het belangrijk dat ze niet direct zichtbaar zijn en zo min mogelijk overlast geven voor de natuur. Ook dat hebben we als eis opgenomen.” 

De Leusdense zonneladder

image

Leusden wil buiten de bebouwde kom ruimte bieden voor zonnepanelen in de komende 2 jaar en stelt hieraan meerdere eisen. In het Uitnodigingskader is een zonneladder opgenomen. Hierin staat waar precies zonnepanelen kunnen komen:

  1. Doel 5 hectare aan zonnepanelen buiten de bebouwde kom op daken, overdekte parkeerplaatsen en langs de snelweg
  2. Doel 10 hectare zonnevelden van maximaal 1 hectare groot aansluitend aan bebouwing, bijvoorbeeld aan de rand van bedrijventerreinen.
  3. Maximaal 5 hectare ruimte in het buitengebied, mits goed ingepast in het landschap.

Gebieden die behoren tot Natuur Netwerk Nederland en kernen van de landgoederen zijn uitgesloten. Ieder toekomstig verzoek van een initiatiefnemer om in Leusden via zon of wind energie op te wekken, wordt op basis van het Uitnodigingskader beoordeeld. Het uitnodigingskader is ook de basis voor de bijdrage van de gemeente aan de Regionale Energie Strategie (RES). 

Hoe u kunt reageren

Op 16 december beslist de gemeenteraad over het raadsvoorstel Uitnodigingskader. Alle inwoners zijn van harte uitgenodigd voor een speciale gespreksavond op 18 november. Tijdens deze avond kunt u met de raadsleden in gesprek over de energietransitie en het uitnodigingskader. De avond vindt plaats in het Huis van Leusden en start om 20.00 uur. In verband met de coronamaatregelen vragen we iedereen vriendelijk om zich vooraf te melden bij de griffie: griffier@leusden.nl. Op 2 december spreekt de raad in de Informatieavond over het raadsvoorstel Uitnodigingskader. Het is mogelijk om hierbij aanwezig te zijn onder voorbehoud van de coronamaatregelen. Schriftelijke reacties aan de raad kunt u sturen naar de griffie. Een geprinte versie van het raadsvoorstel en het uitnodigingskader kunt u ophalen bij de receptie in het Huis van Leusden.


Leusden energieneutraal

In 2040 wil Leusden alle energie die nodig is duurzaam opwekken in de gemeente. Energie besparen, zon op dak en duurzaam vervoer leveren de grootste bijdrage. Maar dat is niet voldoende voor ons energieverbruik. Voor de komende 10 jaar zijn we er zeker van dat we schone energie uit zon en wind kunnen halen. Andere technieken kunnen voor de toekomst mogelijk een oplossing zijn. 

|

Blijf op de hoogte

leusdenzew
2475