Planning

Voorjaar 2021

In het voorjaar konden mensen online en offline laten weten hoe ze denken over zonnevelden en windmolens en welke plekken zij daarvoor wel of niet geschikt vinden.

September 2021

Direct na de zomer organiseerde de gemeente gesprekken over zonnevelden en windmolens - langs de A28 - met jongeren, grondeigenaren en gebruikers van grond in het buitengebied. Die gesprekken leverden verschillende varianten op van mogelijke locaties en aantallen zonnevelden en windmolens.

Oktober 2021

In oktober hebben alle Leusdenaren hun mening kunnen geven over de verschillende varianten hoe we duurzame energie kunnen opwekken in het buitengebied. Dit gebeurde door middel van bijeenkomsten en straatgesprekken en via online en offline vragen. Deze input is meegenomen in het verdere proces.

December 2021

Aan het eind van het jaar bespreekt de gemeenteraad de kaart waarop staat waar er in onze gemeente zonnevelden en - langs de A28 - mogelijk windmolens kunnen komen, en onder welke voorwaarden dat kan.

 

 

leusdenzew
2475