Planning

Voorjaar 2021

In het voorjaar konden mensen online en offline laten weten hoe ze denken over zonnevelden en windmolens en welke plekken zij daarvoor wel of niet geschikt vinden.

September 2021

Direct na de zomer organiseerde de gemeente gesprekken over zonnevelden en windmolens - langs de A28 - met jongeren, grondeigenaren en gebruikers van grond in het buitengebied. Die gesprekken leverden verschillende varianten op van mogelijke locaties en aantallen zonnevelden en windmolens.

Oktober 2021

In oktober kunnen alle Leusdenaren hun mening geven over de verschillende varianten hoe we duurzame energie kunnen opwekken in het buitengebied. U kunt meepraten tijdens bijeenkomsten en straatgesprekken en via online en offline vragen.

  • Klimaatdebat maandag 4 oktober 2021. Het debat begint om 20.00 uur tot circa 21.30 uur. Een coronatoegangspas is verplicht. Aan belangstellenden het verzoek zich van tevoren aan te melden via: www.leusden.nl/klimaatdebat.
  • Inloopbijeenkomst op 5 oktober in Leusden en op 7 oktober in Achterveld (Aanmelden: https://fd8.formdesk.com/gemeenteleusden/Wind_en_zonenergie)
  • Live-sessie voor jongeren over duurzame energie in de gemeente Leusden, maximaal 20 deelnemers

(Aanmelden https://www.nmu.nl/live-sessie-leusden/)

December 2021

Aan het eind van het jaar bespreekt de gemeenteraad de kaart waarop staat waar er in onze gemeente zonnevelden en - langs de A28 - mogelijk windmolens kunnen komen, en onder welke voorwaarden dat kan.

 

 

leusdenzew
2475