Inwonersenquete over duurzame opwek van energie

Graag stellen we  u een aantal vragen over het besparen en opwekken van energie in de gemeente Leusden. In de brochure leest u over:

  • de opgave voor de gemeente Leusden
  • de inspanningen om energie te besparen en op te wekken in bebouwd gebied. 
  • het voorstel om energie op te wekken in het landelijk gebied. 

De vragen

leusdenzew
2475