U kunt niet meer reageren.

Op 8 juni 2021 is deze discussie gesloten. 

Praat mee!

Moet bij het plannen van windmolens samengewerkt worden tussen buurgemeentes? 

Moeten lokale initiatieven voor het plaatsen van zonnevelden of windmolens voorrang krijgen?

Leusden is verdeeld in 5 gebieden. Wat zijn de belangrijkste kenmerken van gebied 5?

Leusden is verdeeld in 5 gebieden. Wat zijn de belangrijkste kenmerken van gebied 4?

Leusden is verdeeld in 5 gebieden. Wat zijn de belangrijkste kenmerken van gebied 3?

Leusden is verdeeld in 5 gebieden. Wat zijn de belangrijkste kenmerken van gebied 2?

Leusden is verdeeld in 5 gebieden. Wat zijn de belangrijkste kenmerken van gebied 1?

Wat vindt u een belangrijke functie van een zonneveld?

Wat zou een geschikte plek zijn voor windmolens?

Wat vindt u van het plaatsen van windmolens naast de A28?

Wat is belangrijk bij het kijken naar een geschikte plek voor windmolens?

Wat is het belangrijkste argument bij het uitsluiten van plekken voor zonnevelden?

Zonnevelden nemen best wat ruimte in beslag. Waar is er géén plek voor zonnevelden?

Zonnevelden nemen best wat ruimte in beslag. Waar is er wel plek voor zonnevelden?

Je kunt een zonneveld op verschillende manieren inpassen in het landschap.

Zonnevelden kunnen op veel verschillende manieren gecombineerd worden met andere functies.

Windmolens en zonnevelden hebben ruimte nodig. Hierbij moet goed nagedacht worden over de plek.

leusdenzew
2475