U kunt niet meer reageren.

Op 8 juni 2021 is deze discussie gesloten. 

Praat mee!

Ruimte voor zonnevelden en windmolens

zonneweidemetschapenWindmolens en zonnevelden hebben ruimte nodig. Hierbij moet goed nagedacht worden over de plek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|

Commentaar

 • Mijn hoop is dat men niet alleen naar de gemeente kijkt, maar vooral naar wat men zelf doet, dan hoeft de gemeente het niet op te wekken voor ons gebruik. Dus hopelijk hebben alle reageerders hun eigen dak al helemaal vol liggen...?!
  7-6-2021 10:33:24
 • Geen windmolens!!Heel beperkt misschien een paar zonnevelden mits voldoende aan het oog onttrokken door groen.
  6-6-2021 23:06:25
 • Jan
  Waarom begrijpen de wethouders niet dat de zonnepanelen het "asbest" van de jaren 20 zijn. !!! Zitten ze allemaal te slapen of voor hun eigen ego streling willen ze ten kosten van veel natuur, waar iedereen trots op is en wat altijd boven alles prevaleerde, hun eigen punt maken om als braafste jongetje van de klas aan te tonen dat ze goed bezig zijn. Worden wij niet allemaal in de maling genomen ???Waarom 400 hectare en 3 - 4 achterlijke horizon vervuilende windmolens.... ??? Moeten we heel Utrecht gaan voorzien van "groene stroom"??? Zijn er andere belangen die hierdoor heen verweven lopen ??? Zijn de gemeentes zelf aandeelhouder bij de energie voorzieners ??? Wat speelt er ,,,, moeten we ons dit niet afvragen !!!! Luister eens naar de nieuwe ontwikkelingen bij TNO, daar zijn ze de fase "zonnepaneel" ruimschoots voorbij en waarom moet er dan nu veel natuur verwoest worden waar we straks allemaal spijt van hebben.. Waarom is/zijn de wethouders en alle partijbazen hier dan niet mee bezig, dan pas ben je progressief, doe anders dan al die andere, durf eens n paar jaar verder te kijken dan je eigen termijn, denk eens in het belang van de burger waar voor je hoort te staan. Er zijn daarnaast legio andere oplossingen waar niemand last van heeft, maak elke burger medeplichtig voor zijn eigen energie verbruik, zolang de daken nog niet vol liggen is er ruimte,. Waarom heeft AFAS geen energie opwek voorziening of is dit niet bekend.. Op het glas hadden mooi folies geplakt kunnen worden die energie opleveren ( TNO-Advies) Verplicht elke ondernemer die zowel een bestaand als nieuw te bouwen hal/loods/kantoor om er de modernste panelen op te leggen. ( hiervoor zijn overheidssubsidies beschikbaar) Dit bespaart de gemeente de nodige investeringen.... Of worden de investeringen door de vattenvalletjes -Enecootjes onder ons gedaan, waar de gemeentes dan weer aandeelhouders van zijn, dan zien we het geld met de noorderzon vertrekken..... NEE geen zonnepanelen in de natuur, nee geen windmolens aan de horizon.....
  6-6-2021 22:09:16
  • @Jan: Helemaal mee eens. Laat men het uitstekende boek van de ooit wetenschapsredacteur van Elsevier Simon Roozendaal: 'Warme aarde, koel hoofd' maar lezen. Zonnepanelen en windmolens zijn landschapverstorend, geven overlast en de techniek is vervuilend en wordt snel door nieuwere technologie ingehaald. Overigens dreigt de gemeente Leusden hier dezelfde fout te maken als indertijd bij het gescheiden inzamelen van plastic afval. Toen de gemeenteraad daar over besloot was al uit ervaring in bijvoorbeeld Limburg bekend dat het veel efficienter was door technisch het plastic uit het afval te scheiden. Dat wist de gemeenteraad toen ook maar zette het gescheiden plastic inzamelen toch door omdat zoiets de burgers milieubewuster zou maken. Dat alles te hoge inzamelingskosten en de burgers hadden een container extra bij de deur en steeds aan de weg gezet moest worden. Inmiddels zijn de grootste steden in het land al lang weer gestopt met het gescheiden inzamelen van plastic afval. Dus gemeenteraad: kijk verder en kijk naar techniek!
   7-6-2021 16:48:17
 • Geen windmolens en zonnevelden in de buitengebieden. Plaats eerst alle daken vol met panelen, parkeertereinen overdekken met zonnepanelen, plaats panelen langs infrastructuren, maak regelgeving waarin bedrijven worden gemotiveerd/verplicht middels subsidies om daken van bedrijfspanden vol te leggen met zonnepanelen en haal deze subsidies weg bij de grote energiemaatschappijen die nu subsidies opstrijken voor het plaatsen van mega windturbines. Zorg voor goede isolatie, ook van bedrijven. Nederland is te klein en te dicht bevolkt voor mega windturbines op land. Nieuwe technologie voor opwek van duurzame energie komt nu pas in volle gang, waarbij ook energie-opslag niet wordt vergeten, dit is binnen nu en enkele jaren beschikbaar. met het nu investeren in zonneweides met levensduur van 10 jaar en mega dure windturbines met een levensduur van max 25 jaar, waarbij het nog niet duidelijk is hoe we deze moeten recyclen en dat op dit moment nog niet kunnen halen we ons weer een enorm onomkeerbaar probleem op de hals. Ik hoop dat de gemeente Leusden met de genoemde argumenten van alle bewoners die in de mogelijkheid waren te reageren op de uitgezette digitale vragenlijsten en enquete ook daadwerkelijk tot de conclusie komt dat de voorgenomen energieplannen van de gemeente op dit moment te ambitieus zijn. Met de ambitie Energieneutraal zijn in 2040 in plaats van 2050 ontneemt de gemeente (en daarmee de bewoners) de mogelijkheden nieuwe en veel betere technieken om energie duurzaam op te wekken. Gemeente volg de nieuwe ontwikkelingen (TNO) en durf toe te geven dat de routekaart te ambitieus is. Neem geen te snelle stappen die onomkeerbaar zijn waarbij de natuur en de inwoners geweld wordt aangedaan!
  6-6-2021 22:06:30
 • Ik ben geen voorstander van zonnevelden & windmolens. Als er zonnevelden & windmolens moeten komen, dan maar op locaties waar ze het beste renderen. Zowel voor zonnepanelen & windemolen is dat op zee of aan de kust waar de meeste zonuren & wind zijn. Leusden ligt in een Vallei. Versplintering van energie opwekking per gemeente in Nederland is mijn inziens kostenverhogend. Daar is het land niet mee gediend. Als ze er toch moeten komen in gemeente Leusden dan gif & FPAS vrije zonnepanelen. Wordt niet moeilijk om windmolens ergens te plaatsen met inachtneming van een redelijke afstand van woningen? Wat gaat er gebeuren als de panelen & windmolens hun economische of technische levensduur hebben bereikt? Bijv. na 20-30 jaar als er betere alternatieven zijn.
  6-6-2021 22:03:50
 • Om te beginnen.Het produceren van zonnepanelen produceert net zoveel CO2 als ze in hun hele leven besparen. Het plaatsen is dus alleen een methode om de zorgen bij de “buren” (lees: chinezen) te parkeren.Daarnaast. Niemand wil zonder stroom zitten of zich richten naar de uren dat de zon schijnt of de wind waait. Dus voor alle zon en wind energie moet een alternatief zijn. Oftewel voor elke kilowatt zon en windenergie staat een gas- of kolengestookte kilowatt stand-by. Dus, als heel Nederland aan de zon en windenergie is, staat er voor een heel land gas- en kolengestookte centrales stationair te draaien om in te springen als er een dip in de zonneschijn of wind komt. Onzin? Nee hoor, een conventionele centrale (gas en kolengestookt) zet je niet zomaar aan uit, is niet een vinkje. Die hebben een enorme opwarmtijd. Vandaar de goedkope nachtstroom. De centrales draaien door omdat uitzetten geen zin heeft vanwege de lange afkoel en aanlooptijden. Dan kun je de stroom beter goedkoop verkopen dan dat je het helemaal niet verkoopt. Als je even spit op internet dan zijn duidelijke rapporten te vinden die uitleggen hoe het zit met de continuïteit.Als je van zon- en windenergie een succes wilt maken dan moet je energie opslaan. Als we kijken naar de energie benodigd tbv warmte en warm water is de makkelijkste manier om dan niet voor PV panelen te kiezen maar voor een zonneboiler systeem. (heb ik tot nog toe niemand over gehoord) Dan mis je meteen de rendementsverliezen. Dus zonnewarmte direct zonder omzettingen opslaan in water. De productie van een dergelijk systeem levert ook minder CO2 op. Dus eerst een flinke zonneboiler tbv douchewater en CV. Daarna het dak aanvullen met PV panelen incl opslag (accu’s) zodat de woning echt zelfvoorzienend wordt. Niet allerlei PV velden in het buitengebied. Want ook die doen het niet als het donker wordt en ik een lichtje wil om bij te lezen.(gelukkig staat er ergens een kolencentrale stand by)Wij wonen in de Tabaksteeg en zien nog heel veel lege daken (en de Maanwijk zal niet veel beter zijn……) De gemeente heeft als doelstelling gemiddeld min 5 panelen per dak. Veel te weinig! Dat kan echt veel beter. Nog een puntje van een tijdje geleden. De gemeente wil, mbt het “van het gas af” beginnen met huizen die al goed zijn geïsoleerd, omdat dat makkelijker is. Wat een uitgangspunt. De gemeente wil dus scoren met het aantal huizen en niet met de behaalde verminderde uitstoot. Pas net zoveel huizen aan die nu qua energielabel aan de onderkant bungelen en je verdienste is veel hoger. Ook voor je reputatie.Ik wens de gemeente veel wijsheid toe en hoop dat ze alle commentaren ter harte nemen. Er zijn veel steekhoudende dingen gezegd op deze site. Nodig een breed scala aan mensen uit. Niet de geëigende lobby die al door het hele land is getrokken. Verbreed je blik, onderzoek, neem niet alles voor zoete koek aan. Er is veel kennis onder je bevolking, doe daar wat mee! Maak daar gebruik van! Dat is win/win! Durf!
  6-6-2021 21:58:18
 • Duurzamere wereld daar willen we graag onze bijdrage aan leveren, echter laten we dit doen op een verantwoorde manier.Opwek van zonne-energie op: Daken, Ramen en Wanden van: woningen, bedrijven, schuren, etc . Op Geluidswallen, parkeerplaatsen, tussen klaverbladen van snelwegen.Verleg subsidies voor zonnevelden naar initiatieven voor deze genoemde vormen van zonne-energie opwek.Indien wetswijziging nodig is om deze vorm van zonne-energie opwek te realiseren pak dit op.Windenergie op zee. Zet hier landelijk volledig op in. Behoud de opgewekte windenergie voor gebruik in Nederland !! en exporteer dit niet. Indien wind op zee niet aan de volledige energie behoefte voldoet, dan import uit de EU, als laatste wanneer rond 2040 blijkt dat tegen 2050 nog extra nodig is dan opwek van wind langs snelwegen met als voorwaarden ver weg (minimaal 1500 meter) van woningen. Waarschijnlijk zijn er tegen deze tijd nieuwe technieken en mogelijkheden die een bijdrage kunnen leveren aan de landelijke 2050 doelstelling. Gemeente, Sta er voor uw inwoners. Trek geen grotere broek aan dan landelijk gevraagd wordt (dit is al fors), met uw ambitie voor de opwek van energie via zonnepanelen en windturbines die hoger ligt dan landelijk gevraagd en verwoord zijn in uw Routekaart. Er is geen draagvlak onder uw inwoners. @ Irene heeft dit uitstekend verwoord.Behoud de Flora en Fauna in ons buitengebied en de cultuurhistorische waarde. Behoud de gezondheid van uw inwoners.
  6-6-2021 14:10:21
 • Duurzamere wereld daar willen we graag onze bijdrage aan leveren, echter laten we dit doen op een verantwoorde manier.Opwek van zonne-energie op: Daken, Ramen en Wanden van: woningen, bedrijven, schuren, etc . Op Geluidswallen, parkeerplaatsen, tussen klaverbladen van snelwegen.Verleg subsidies voor zonnevelden naar initiatieven voor deze genoemde vormen van zonne-energie opwek.Indien wetswijziging nodig is om deze vorm van zonne-energie opwek te realiseren pak dit op.Windenergie op zee. Zet hier landelijk volledig op in. Behoud de opgewekte windenergie voor gebruik in Nederland !! en exporteer dit niet. Indien wind op zee niet aan de volledige energie behoefte voldoet, dan import uit de EU, als laatste wanneer rond 2040 blijkt dat tegen 2050 nog extra nodig is dan opwek van wind langs snelwegen met als voorwaarden ver weg (minimaal 1500 meter) van woningen. Waarschijnlijk zijn er tegen deze tijd nieuwe technieken en mogelijkheden die een bijdrage kunnen leveren aan de landelijke 2050 doelstelling. Gemeente, Sta er voor uw inwoners. Trek geen grotere broek aan dan landelijk gevraagd wordt (dit is al fors), met uw ambitie voor de opwek van energie via zonnepanelen en windturbines die hoger ligt dan landelijk gevraagd en verwoord zijn in uw Routekaart. Er is geen draagvlak onder uw inwoners. @ Irene heeft dit uitstekend verwoord.Behoud de Flora en Fauna in ons buitengebied en de cultuurhistorische waarde. Behoud de gezondheid van uw inwoners.
  6-6-2021 14:10:19
 • Geen windmolens. Alleen zonnepanelen, eerst op daken, daarna in weiden.
  4-6-2021 14:26:48
 • Alsjeblieft geen zonnevelden in het landschap. Daken en geluidswallen langs snelwegen zijn hier veel geschikter voor. Voor windmolens geldt hetzelfde. We gebben al nauwelijks open landschap in Nederland. Gebruik de ruimte langs snelwegen.
  3-6-2021 19:20:52
  • @Marleen: Gebruik de ruimte langs de snelwegen? Welke ruimte had je voor ogen? Er zullen in Nederland vast stukken snelweg zijn te waar de eerste woningen kilometers verderop staan. Dat is op Leusdens grondgebied niet het geval. In de nabijheid van de snelweg wonen mensen.
   6-6-2021 8:37:35
  • @Marleen: Eens. Zie ook dit bericht van de NOS: https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2369275-stop-met-zonneparken-en-leg-zonnepanelen-op-daken. Wouter Veldhuis, Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving, en hoogleraar energietransitie Jan Rotmans pleiten allebei voor het stoppen van de bouw van zonneparken en voor het inzetten op zonnepanelen op daken.
   4-6-2021 22:17:33
 • Geen zonnevelden en geen windturbines.Waterstof en kernenergie hebben (voorlopig) de toekomst.Zonnepanelen op daken: primaMini windmolens: prima
  3-6-2021 18:15:21
 • Gemeente Leusden: de mening van uw inwoners is wel duidelijk denk ik, als u alle reacties in deze enquete leest... Geen zonnevelden, wel panelen op daken, muren en parkeerterreinen, geluidswallen, restgronden zoals de grond tussen de klaverbladen van snelwegen.Leudsen heeft de ambitie om het beste jongetje van de klas te zijn door niet de opgave van het Rijk te volgen, maar de ambitie voor de opwek van energie via zonnepanelen en windturbines vele malen hoger te leggen dan dat. Laat die ambitie los. De opgave van het Rijk is al uitdagend genoeg en ook daarvan kan Leusden prima zeggen: dit is wat we met draagvlak van onze inwoners wel kunnen opwekken en de rest niet, dat stuk van de opgave geven we terug aan het Rijk. Er zijn meer gemeenten die dat doen. Wanneer er eenmaal andere nieuwe energiebronnen beschikbaar zijn die niet ten koste gaan van natuur, landschap, gezondheid, woon- en recreatieplezier, dan kan gemeente Leusden de rest van de ambitie weer oppakken.
  3-6-2021 12:44:30
  • @Irene: Sluit mij hier volledig bij aan en kan het niet beter verwoorden.
   6-6-2021 12:51:19
 • RK
  Een plek voor windmolens kiezen waar de bewoners van je buurgemeente er meer last van hebben dan de bewoners van je eigen gemeente. Typisch staaltje gemeentepolitiek, laat het vooral een probleem voor een ander zijn :-( Plaats windmolens/windmolenparken in de Noordzee en (desnoods) het Marker- en IJsselmeer.Plaats zonnepanelen in ieder geval naast snelwegen. combineer dit met een geluidswal dan vang je meteen 2 vliegen in 1 klap. Verhoog de norm voor nieuwbouw woningen en bedrijfspanden mbt de te plaatsen panelen. Zorg er bij nieuwbouw voor dat je de daken beter op de zon situeert, nu verbaas je er over hoe 'fout' de daken staan en hoe 'makkelijk' dit anders had gekund. Regel een (overheids) verzekering of garantie voor bedrijven die zonnepanelen willen/moeten plaatsen. Begrijp dat verzekeraars nu moeilijk doen ivm mogelijke brand schade...
  3-6-2021 9:24:08
 • Stelt u zich voor: binnen uw gemeentegrenzen heeft u een flink areaal aan agrarisch weiland. Het gras dat daar groeit wordt zo vaak mogelijk gemaaid om te dienen als veevoer. Om de maaimachine op het land te kunnen laten rijden wordt het waterpeil laag gehouden, waardoor er in tijden van droogte een ernstig watertekort kan optreden. Om het gras extra te laten groeien worden bestrijdingsmiddelen gebruikt en worden de weilanden flink bemest. Dat laatste niet alleen om het gras te laten groeien, maar ook omdat er zoveel vee is dat we ergens naar toe moeten met de mest. Door al die veeteelt wordt zoveel stikstof uitgestoten dat natuur in de omgeving lijdt onder de overmatige stikstofbelasting. Stelt u zich nu eens voor dat we een deel van al dat weiland gaan gebruiken voor het plaatsen van zonnepanelen. Het zonnepark wordt zo ingericht dat er voldoende licht op de bodem komt. Er wordt niet langer meerdere keren per jaar gemaaid. Er worden geen bestrijdingsmiddelen gebruikt. Er wordt niet meer bemest. Het waterpeil hoeft niet laag te worden gehouden, er kan zelfs water onder de panelen worden geborgen. Ziet u de voordelen? U draagt niet alleen bij aan (1) de energietransitie, maar ook aan (2) verhoging van de biodiversiteit, (3) verlaging van de belasting van stikstofgevoelige natuur en (4) vermindering van droogteproblematiek. Ik zou zeggen: wacht niet langer en wijs (uiteraard in overleg met de betreffende landgebruikers en omwonenden) de meest geschikte percelen aan.
  2-6-2021 16:00:19
 • Vandaag zag ik een foto van een autoparkeerplaats waarvan de vakken overdekt waren met zonnepanelen. Spreekt mij erg aan: kost geen extra ruimte en is mooi uit het zicht.
  2-6-2021 11:58:27
 • Ik wil geen zonnevelden en al helemaal geen windmolens. Het is een mooi alternatief om zonnepanelen boven parkeerterreinen en op daken van huizen, bedrijven en schuren te zetten. De energie transitie moeten we gebruiken om de natuur te beschermen en herstellen. We moeten de natuur niet opofferen om energie doelen te verwezenlijken, die uiteindelijk alleen meer schade veroorzaken.
  2-6-2021 7:56:51
 • Ik wil geen zonnevelden en al helemaal geen windmolens. Het is een mooi alternatief om zonnepanelen boven parkeerterreinen en op daken van huizen, bedrijven en schuren te zetten. De energie transitie moeten we gebruiken om de natuur te beschermen en herstellen. We moeten de natuur niet opofferen om energie doelen te verwezenlijken, die uiteindelijk alleen meer schade veroorzaken.
  2-6-2021 7:56:50
 • Waarom moeten zonnepanelen in de natuur geplaatst worden? Dat is toch hartstikke zonde! Waarom niet op daken van huizen, van kantoorgebouwen, bedrijven,boerderijen. Of parkeerplaatsen (openbaar en van bedrijven) overdekt maken met zonnepanelen, kun je eronder je auto parkeren. Waarom wordt de suggestie gewekt dat zonnepanelen in de natuur kunnen staan?
  1-6-2021 20:43:24
 • Geen zonnevelden en al helemaal geen windmolens. Zonnepanelen boven parkeerterreinen en op daken. De energie transitie is nodig om de natuur te beschermen en herstellen. Alleen bestuurders kunnen dan bedenken om de natuur te offeren om allerlei persoonlijke doelen te verwezenlijken.
  1-6-2021 10:40:34
 • Als al de daken in Leusden veel te weinig oppervlakte hebben om te voldoen aan het aantal gewenste/benodigde zonnepanelen voor de gemeente Leusden , heb je gelijk een indruk hoe groot de zonneweiden zullen moeten worden. Dit past niet in Leusden.Voer voor de investeerders in zonneweiden de regel, dat zij voor elke m2 zonnepaneel in de wei, evenveel m2 op daken moeten plaatsen. Voorkomt voor een deel volle weiden zonnepanelen en ontbreken van panelen op de daken.
  31-5-2021 21:46:14
 • Met windmolens en zonneweiden zal nooit de energievraag opgelost kunnen worden.Het is onbegrijpelijk dat er zo halstarrig wordt vastgehouden aan het concept om z.g. "grootschalig" opgewekt moet gaan worden met windmolens op het land en zonneweiden ten koste van schaars laandbouwgrond en kostbare natuur en ook nog , terwijl bovendien het landschapsaanzicht volkomen wordt vernield. Tot overmaat van ramp is elke gemeente op zijn eigen wijze het wiel aan het uitvinden terwijl er geen blijk van wordt gegeven dat er enige vorm van samenwerking is. Niet tussen de geentes in de regio onderling, niet met de gemeentes uit naastliggende regio's. Leg zonnepanelen op daken en boven parkeerterreinen.. Prima voor lokale opwekking. Blijf van het buitengebied af.Geen windmolens. Zet de nadelen nog maar eens op een rijtje en vergeet de gezondheidsrisico's niet bij een afstand tot de bebouwing van minder dan 10x de ashoogte. Vergeet ook niet dat er geen vogels zijn die willen broeden in de buurt van windmolens en dat ook andere fauna de wijk neemt.
  31-5-2021 11:53:26
 • Inmiddels de (meeste) vragen beantwoord hebbend keer ik even terug naar deze eerste."Meepraten" is - zo blijkt uit de soms wel erg suggestieve manier van vragen stellen en de zo mogelijk nog meer sturende keuzemogelijkheden qua antwoorden - duidelijk écht niet méér dan meepraten. Géén inspraak, laat staan invloed op de besluitvorming! Het geheel wekt de stellige indruk, dat het uiteindelijke resultaat van de enquête vooral handig is voor de verantwoordelijke bestuurders, om straks te weten, op welke argumenten ze vooral moeten letten bij het formuleren van hun besluiten. Natuurlijk weet ook ik, dat de gemeente niet de hoofdrolspeler is in deze aangelegenheid. Maar juist daarom moet je de kleine rol, die je hebt, zo serieus spelen als maar kan. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken, dat deze enquête daar niet echt aan bijdraagt.
  30-5-2021 17:08:07
 • Als we in de toekomst welvarend willen leven, zal de elektriciteit toch ergens vandaan moeten komen. Ik denk dat er weinig mensen enthousiast worden van een kerncentrale in het buitengebied van Leusden. En helemaal geen stroom uit het stopcontact; ook niet echt aantrekkelijk. Kortom: We zullen die windmolen en zonnepanelen dus ergens moeten neerzetten. Daarbij spelen natuurlijk alle genoemde factoren een rol, al snap ik nog steeds niet waarom we met het gebruiken van bestaande daken en bebouwing niet een heel eind moeten komen. Persoonlijk vind ik molen niet lelijk, of ‘horizonvervuiling’, zeker niet als je ze vergelijkt met alle lelijken bedrijfspanden, megastallen etc. waar het landschap vol mee wordt gezet. Natuurlijk moet een molen worden geplaatst op een plek die niet tot overlast leidt, maar ik vind het niet erg om ze te kunnen zien. Langs een snelweg of bedrijven terrein ligt daarmee wel voor de hand.
  30-5-2021 11:39:09
 • Voor de vraag of windmolens of zonnevelden passend zijn, zou ik eerst inzicht willen hebben over inschatting benodigd eigen energieverbruik van de huishoudens en bedrijven in Leusden voor komende 15 jaar.Daarnaast de vraag hoe we het electriciteitsgebruik zo laag mogelijk kunnen houden.Het valt voor mij heel moeilijk uit te leggen dat we aan de energiezuinige verlichting moesten, terwijl nu energie slurpende warmtepompen moeten worden aangeschaft.De straks benodigde electriciteit is straks met name nodig voor verwarming voor onze huizen.Ik mis in deze discussie welke andere vormen van (de) centrale verwarming er bestaan.Warmte koude opslag, centrale grote warmtepompen, stadsverwarming, enz. Nu gaan we eerst miljoenen uitgeven aan lokale warmtepompen en ook weer miljoenen euro's voor de benodigde electriciteit.
  29-5-2021 14:04:42
 • Leer van andere projecten op de wereld!Op diverse Canarische eilanden hebben ze op grote overdekte parkeerplekken zonnecollectoren op het dak geplaatst.Bijvoorbeeld: Dit kun je dus ook doen op het terrein van Pon.Daarna alle platte daken (bijvoorbeeld een Sporthal, bedrijven, huizen, etc.)Leusden wordt niet groter, dus stop met denken over windmolens en zonnecollectoren in natuurgebieden en groen.Mis volledig de visie van de gemeente hierin.Er wordt een bureau ingehuurd die draagvlak gaat ophalen om plaatsing ergens te realiseren.Het gemeenschapsgeld wat nu gestopt wordt in het draagvlak proces kan beter gestopt worden in het realiseren van zonnepanelen op eerder genoemde voorbeelden.
  29-5-2021 13:04:21
 • Nee tegen zonnevelden (welke toch in handen komen van buitenlandse exploitanten). Nee tegen windmolens. Zonnepanelen alleen op bedrijven/ stallen/grote carports/geluidswallen. Echter wij burgers moeten beseffen dat alleen ons eigen gedrag zorgt voor deze grote energiebehoefte en vernietiging van moeder aarde. Ga bewuster leven en dit scheelt waanzinnig veel energie. Koop minder, koop duurzamer, ga voor lokaal en vega en je hebt een rijker leven. Geef dit je kinderen en je omgeving mee!
  28-5-2021 22:53:40
 • Leusden heeft ooit de prijs gekregen als wandelgemeente. Worden het straks de gemeente met de minste natuur/ wandelpaden?Ik ben sinds kort in de gemeente komen wonen vanwege de vele natuur/ groen. Kom ik er nu achter dat dit mooie gebied straks vol staat met windmolens en zonnepanelen. Laten wij eerst mooie natuurgebieden aanleggen, zoals de Schammer en Bloeidaal waar veel vogels op af komen om vervolgens het de vogels moeilijk te maken door een hindernisbaan van windmolens aan te leggen waar veel vogels tegenaan kunnen vliegen. En laten we dan ook meteen veel wijde grond waar veel voedsel zit voor de vogels (en natuurlijk ook bijen) overkappen met zonnepanelen.Vervolgens wordt burgers gevraagd om niet hun tuin met tegels te bedekken maar te zorgen voor meer groen/ planten in hun tuin en om vooral zonnepanelen om hun dak te leggen. Ergens klopt hier iets niet.
  28-5-2021 9:55:58
 • Jan
  Geen zonnepaneelvelden of windmolens in Leusden. Wel alle gebouwen van veel betere isolatie en zonnepanelen voorzien. Wel drastisch minder energie verbruiken. Wel investeren in warmteopslag en -netten.
  27-5-2021 13:23:34
 • Wim
  Geen zonnevelden in Leusden maar natuur. Zonnepanelen op daken en op bedrijfspanden. Daarnaast innovatieve oplossingen bijv overkappen/overdekken parkeerplaats Pon
  27-5-2021 12:34:13
 • Wim
  Geen zonnevelden in Leusden maar natuur. Zonnepanelen op daken en op bedrijfspanden. Daarnaast innovatieve oplossingen bijv overkappen/overdekken parkeerplaats Pon
  27-5-2021 12:34:11
  • @Wim: Sterke reactie! Mooi als het daarmee voldoende zou zijn.
   27-5-2021 20:35:09
 • zonnepanelen kunnen het beste geplaatst worden op bedrijfspanden. bij nieuwbouw zou het verplicht moeten zijn om een oplossing te realiseren die in het aanzicht van het betreffende pand past.voor windmolens zie ik geen toekomst. de nadelen in de vorm van overlast wegen niet op tegen de voordelen van duurzame energie. bovendien is de levensduur teleurstellend. Noem ik ik daarom niet duurzaam en verantwoord.
  26-5-2021 22:36:01
 • Het karakter van de gronden van Leusden lenen zich niet voor grote zonnepanelen en/of windmolens tussen het groen en op agrarische grond. Hoogstens langs de snelweg als daar ruimte is. Waarom niet wat originelers bedenken dan de zakken van ontwikkelaars spekken met afbraak van de landschapskwaliteiten van de Gemeente? Eerst de daken vol? Bij Pon op het parkeerterrein? Vragenlijst is suggestief en vul ik daarom niet in.
  26-5-2021 18:36:33
 • Zonnepanelen vind ik niet lelijk en ze maken uiteraard geen lawaai. Ze nemen wel grond weg die anders voor landbouw of natuur gebruikt had kunnen worden. Hiervoor zou ik de voorkeur hebben om allereerst zoveel mogelijk zonnepanelen op daken van woningen en bedrijven te leggen. Moet het toch op de grond, dan niet in combinatie met groen/landbouw, omdat dit in de praktijk méér grond gebruikt met tegenvallende plantaardige productie. Gewassen blijken weinig op te brengen, zelfs als het om schaduwplanten gaat zoals bessen. Dan zie ik liever ‘monotasking’ zonnevelden met aansluitende panelen, zodat er minder grond wordt gebruikt voor zonnepanelen en de rest gewoon volledig groen en productief is (of dit nu voor natuur/biodiversiteit en/of voedselproductie is).
  26-5-2021 17:34:34
 • Persoonlijk vind ik windmolens niet lelijk, maar ze maken wel lawaai. Daarom gaat mijn voorkeur uit naar locaties waar mensen hier geen last van hebben, omdat er al overstemmend lawaai is (bijv. langs de snelweg) of omdat er geen mensen in de directe omgeving wonen (maar dat zal in onze gemeente lastig zijn). Verder is er gevaar dat er vogels tegen de wieken aanvliegen. In bijv. Noorwegen zijn er goede ervaringen opgedaan met windmolens die niet drie dezelfde kleuren wieken hebben (bijv. één wiek zwart), zodat vogels ze beter zien.
  26-5-2021 17:33:34
 • Zonnevelden en windparken dienen zo weinig mogelijk hinder te geven voor de omwonenden. Het is belangrijk dat zonnevelden zoveel mogelijk op terreinen gelegd worden die weinig natuurwaarde hebben. De panelen moeten niet strak tegen elkaar liggen zodat water en zon nog op het terrein kan komen. Dit geeft de grootste kans dat op het terrein nog natuurontwikkeling gaat plaatsvinden. Windparken moeten dicht tegen infrastructuur zoals de A28 e.d. liggen en zover mogelijk van de bebouwing.
  26-5-2021 16:45:38
 • De nu voorgestelde oplossing voor het fossiele brandstofbeleid zal het klimaatprobleem vergroten.En de oppervlakte van vruchtbare grond voor voedselproductie zal hierdoor verminderen
  26-5-2021 14:24:10
 • De keus voelt zo klein en simpel, laten we maar zon of wind energie kiezen want dat klinkt bekent. Zelfs een voorstel voor drijvende zonnepanelen... Kijk dan of je wat kan doen met waterkracht in het kanaal, lijkt me logischer.Volgens mij moeten we werken in een hoop kleine en gevarieerde oplossingen en het hele plaatje pakken. Zo las ik laatste dat de combi groen dak met zonnepanelen meer rendement oplevert (en isolatiewaarde, biodiversiteit, minder warmte reflectie). Gebruik panelen ook bij parkeren en help mensen met besparen. Ik kreeg een rolberoerte toen ik hoorde dat een oudere vrouw alleen 3000 kuub per jaar weg stookte in haar eentje. Wij hebben ons jaren 80 huis met vrij simpele en betaalbare stappen aangepast en ons verbruik ligt met ons gezin (2 volw en peuter) rond de 400 kuub. Zorg dat de urgentie en voordelen zichtbaarder worden, bijvoorbeeld meer aandacht voor de duurzame huizenroute.Met veel kleine stapjes wordt het leuk en los je veel op. Ten slotte, hoe beter we voor de aarde zorgen, hoe minder maatregelen nodig zijn. Wij zijn dit jaar bezig met de strijd tegen plastic. Iedereen verklaarde ons voor gek (dat is niet mogelijk), maar ik zei 'we zien wel hoe ver we komen'. En nu de eerste vijf maanden voorbij zijn, heeft die kliko pas 4 keer langs de weg gestaan dit jaar (waaronder 1x met aardig wat verpakkingsmateriaal van de verbouwing). Stapje voor stapje maken we een wissel en ik begin te geloven dat ons gekscherende doel om in december de kliko naar de gemeente terug te brengen echt kan gaan gebeuren. Alleen welke ondernemer durft het aan een verpakkingsvrij winkel te openen op de hamershof. Ik hou te veel van mijn werk voor een carrière switch, maar als klant zal ik enorm blij zijn.Conclusie: kijk naar het hele plaatje, ga eerst de logische plekken gebruiken en verdiep je in wat allemaal nog meer kan. Ondertussen bespaar, stimuleer nieuw gedrag, laat mensen kennis maken met een plastic vrij en troep vrij bestaan. Dan zijn we al 10 stappen verder. In de grote context, als mensen in passende woningen zitten zal het oude dametjes niet 3000 kuub verstoken in de eengezinswoning, maar alleen haar bescheiden appartement op warmen naar 23 graden. Misschien beter geen duurder segment bouwen op locatie de holm, maar kleinere woningen voor mensen die nu alleen wonen in een gezinswoning en daar blijven omdat de kosten van een kleinere woning hoger zijn (hoe dan?). Bouw wat nodig is, niet waar je beter van wordt. Ik ken niemand die groter wil wonen en uit alle leeftijdsgroepen mensen die in Leusden willen blijven wonen, maar een stapje kleiner.
  26-5-2021 13:48:52
 • Ik heb alle antwoorden aangevinkt :-).Ik ben er van overtuigd dat het goed is om voor mezelf en vooral onze kinderen en kleinkinderen alles er aan te doen om de klimaatverandering tegen te gaan. Het zou mooi zijn als onze kleinkinderen ook nog van de natuur kunnen genieten en dat de dijken het kunnen houden. Hierbij is het niet anders dan dat er concessies moeten worden gedaan en dan vind ik het ook prima om tegen windmolens of zonnepanelen aan te kijken of dat daar waardevermindering van je huis in resulteert. Iedereen kan daarbij binnen zijn/haar (gezin/organisatie/gemeente/land etc) span of control een steen(tje) aan bijdragen. Of je nu in Bangkok of Leusden woont. Overigens ben ik daarbij ook van mening dat ik op experts en specialisten vertrouw, ieder zijn vak, en vertrouw ik erop dat zij de juiste adviezen qua locatie en hoeveelheid geven aan de democratisch gekozen beslissers. Misschien naïef en het zal met horten en stoten gaan, maar ik denk dat er in die zin niet een alternatief is om tot besluiten te komen.
  26-5-2021 13:38:31
 • Nederland heeft een opgave te vervullen en Den Haag heeft besloten dat dit een opgave is van iedereen. Ook ik vind dat iedereen, zich naar eigen mogelijkheden moet inzetten voor een duurzamere wereld. Echter we kunnen niet de gehele opgave lokaal op gemeentelijk niveau invullen. Indien iedere gemeente zelf een plan moet maken voor CO2 neutraliteit en dat ook moet uitvoeren dan wordt dat veel en veel te duur en zal dat tevens tot veel weerstand van de burgers leiden ( "wel bij de buurman maar niet in mijn achtertuin"). De grootste opgave ligt dus landelijk. We moeten als Nederland grote keuzes maken in de zeehavens, riviermondingen en in de Noordzee en dat grootschalig aanpakken met als voorkleur Wind engergie. Dat is verhoudingsgewijs het goedkoopste. Uiteraard moeten de gemeenten ook daar waar mogelijk een bijdrage leveren. En dat kan zijn door burgers en bedrijven te stimuleren om zonnepanelen op bedrijfspanden danwel woningen te leggen, maar het kan ook zijn dat er op bepaalde plaatsen (aan randen bedrijfstrerreinen of snelwegen) één of meerdere windmolens te plaatsen. Maar persoonlijk ben ik geen voorstander van grote zonneweiden, dat is teveel natuur opoffering voor relatief te weinig rendement. Ik ben dus voor grootschaligere oplossingen en ik zou de raad dan ook willen vragen om dit terug te nemen naar de provinciale agenda en daarmee naar de landelijke agenda. De coalitiepartijen moeten dit vraagstuk opnieuw bekijken voordat het te laat is.
  26-5-2021 12:26:31
 • Geen windmolens en zonnevelden in Leusden. Eerst alle capaciteit langs snelwegen en op daken benutten. Wat tekort is op lange termijn oplossen via landelijke oplossingen. Wel lokale buurtopslag van (teveel opgewekte) elektriciteit organiseren of onderzoeken.
  25-5-2021 16:32:26
 • Natuurlijk wil niemand windmolens en zonnepanelen zien, maar we gebruiken met zijn allen veel energie. Dus moeten we toch wat. Met alleen zonnepanelen op daken komen we er lang niet en alle windmolens op zee kan ook niet. De weerstand tegen windmolens is een beetje ouderwets. De meeste jeugd ziet geen verpest landschap, maar duurzame energie. Zij gaan hier veel praktischer mee om. Ik ben inmiddels wel gewend aan windmolens. Ze moeten wel op de juiste plekken staan; geclusterd of in lijnopstelling op logische plekken in het landschap. Hier moeten landschapsarchitecten bij betrokken worden. Ze mogen geen overlast voor burgers geven; daar heeft het Rijk kaarten voor gemaakt. Ik heb kaarten gezien met zonneparken, geef mij maar 1 windmolen ipv. al die zonnepanelen, die het landschap echt verwoesten. Voor 1 windmolen is 14 ha zonneveld (ofwel 20 voetbalvelden) nodig. Maar ook hier geldt nuancering. Er zijn mooi voorbeelden met goede ontwerpen van zonneparken en sommige overhoeken (zoals bij het Meanderziekenhuis) kunnen prima gebruikt worden; maar ik zou zeggen met mate. Een goed plan is dus essentieel. Meedoen aan de RES ook, want als gemeenten niet met een goed plan komen, gaat het Rijk dit voor ons bepalen. Dan zijn we de regie zeker kwijt.
  24-5-2021 21:56:04
  • @Fenneke: Ben het met je eens.Wij willen geen stap terug doen. Doorgaan zoals we de afgelopen honderd jaar hebben gedaan is geen optie, het moet anders, duurzamer. Kernenergie is de oplossing niet, zeker niet op de korte termijn.Wat mij betreft is de volgorde:1) alle daken, geluidswallen, parkeerterreinen, et cetera, et cetera, voorzien van zonnepanelen, desnoods met 'lichte' dwang2) windmolens niet verspreid over het hele land, maar combineren in grote velden in zee en op land (prachtig, die grote velden in Amerika of op heuvels her en der in Europa)3) en als er dan nog meer nodig is, zonnevelden inpassen in 't landschapVoorwaarde: borg dat de lokale bevolking meeprofiteert van de opbrengsten, op wat voor manieren dan ook. Subsidiëren van (buitenlandse) investeerders en geld weg laten stromen is slecht voor de motivatie en het draagvlak.En het moet mogelijk zijn om creatieve oplossingen te vinden die minder weerstand oproepen, zoals de buurtwindmolen die als traditionele molen gebouwd wordt (een voorbeeld wat ik ergens boven Deventer zag). Was het ook niet zo dat bij de komst van de eerste graan- en watermolens iedereen sprak over horizonvervuiling en men er ook allerlei ziekten aan weet? Er zijn inmiddels onderzoeken die aantonen dat de ervaren gezondheidsklachten verdwijnen als bewoners zelf de regie hebben en zij meeprofiteren van de opbrengst.
   26-5-2021 17:11:52
  • @Fenneke: Bij deze de link: https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/windmolens-maken-wel-degelijk-ziek.htm
   25-5-2021 16:52:30
  • @Fenneke: Ik vind het fijn om te lezen dat jij al gewend bent aan windmolens. Maar het volgende komt uit een medische publicatie van 2018: Klachten wereldwijd. Een substantieel deel van omwonenden van windturbines rapporteert wereldwijd identieke klachten: chronische slaapproblemen, hoofdpijn, tinnitus, een drukgevoel op de oren, vertigo, visusklachten, luchtwegproblemen, tachycardie, prikkelbaarheid, concentratie- en geheugenproblemen, en angstgevoelens samengaand met de sensatie van inwendige pulsaties of trillingen zowel slapend als in wakkere toestand.2 Als mogelijke oorzaken wordt gedacht aan het – deels hoorbare – geluid van turbines, de vibraties die voelbaar zijn, de slagschaduw op woningen, de (knipperende) lichten op de turbines en de visuele impact. De nieuwste wetenschappelijke publicaties geven nog veel ernstigere medische klachten aan. Je geeft zelf al aan dat: Ze mogen geen overlast voor burgers geven; daar heeft het rijk kaarten voor gemaakt. Daar zit meteen een probleem, ten eerste hanteert Nederland (als bijna enige) nog belachelijk kleine afstanden tussen windmolens en bewoning. Buurlanden hanteren minimaal 2 tot 3 maal die afstand. Ten tweede, het gebied waar de Gemeente Leusden op aanstuurt zijn zelfs die belachelijk kleine afstanden tot bewoning niet haalbaar. Conclusie: Windmolens in Leusden NIET DOEN!
   25-5-2021 16:06:23
 • Zonnepanelen op de daken en niet in weilanden. Zo zonde van die dure grond. En nog lelijk ook. Windmolens al helemaal niet. Ook ontsierend voor het landschap. Daarnaast kosten ze meer energie om ze te produceren dan dat ze energie opleveren. En zoals al in Eerdere reacties te lezen is; windmolens prima, maar niet in mijn achtertuin. Niemand wil ze.
  24-5-2021 18:49:25
 • Ik denk dat het advies van de rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving voldoende zegt....Wouter Veldhuis in Nieuwsuur: ‘Zet in op zonnepanelen op daken.’Stop met het bouwen van zonneparken en zet in op zonnepanelen op daken. Wouter Veldhuis, Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving, hield recent een warm pleidooi om zonnepanelen niet in het weiland, maar op beschikbare daken te plaatsen. Er is nog 2,5 miljard vierkante meter dak onbenut. "Miljarden euro's subsidie gaan naar de zonneparken. Dat moet zo snel mogelijk naar de daken."
  24-5-2021 12:27:25
 • Jan
  Over een aantal jaren zal blijken dat er een historische blunder is begaan die dan nauwelijks meer te herstellen is.Het landschap en de horizon is dan vervuild met windmolens en zonnevelden. Op oude foto's en filmpjes zal dan alleen nog te zien zijn hoe het was. Een aantal partijen en beleidsmakers gaan plannen presenteren die hen zelf persoonlijk niet treffen. Zie het voorbeeld in Amsterdam. de wijk Ijburg, de bewoners waren zo voor windmolens totdat bekend werd dat ze bij Ijburg geplaatst zouden worden. Dan zijn ze er gelijk op tegen.Er moet direct en met urgentie ingezet worden op kernenergie en waterstof.Zonnevelden en windmolens zullen een levensduur hebben. Wat te doen met het dan ontstane afval?? Dat vergeten we dan maar, maar wel bezwaren hebben tegen kernenergieNog even een positieve reactie: Ik heb geen bezwaar tegen het volleggen van daken met zonnepanelen. Hoewel op schuine woningdaken is het vaak geen gezicht hoe de panelen her en daar geplaatst worden. Windmolens ver op zee is ook een aanvaardbare optie. Er wordt gezegd dat dat niet voldoende is maar het uitvoeren van de huidige plannen wordt er ook nog steeds niet voldoende energie opgewekt. Dus waterstof ,gas en kernenergie blijven over en blijven noodzakelijk.
  24-5-2021 10:16:27
 • Om af te ronden heb ik een paar algemene vragen voor de gemeente: 1. Stel dat er windmolens of zonnen parken komen naast woningen. Krijgen de mensen die daar wonend zijn schadevergoeding van overlast? Bij de rijksoverheid zeggen ze van wel (bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-energie/zonne-energie) 2. Waarom moet een gemeente zoals Leusden bijdragen aan groene energie? Een gemeente als Zandvoort heeft genoeg windmolens voor meerdere gemeente. Er zijn in de omgeving meer gemeentes die grotere ruimtes hebben voor groene energie. 3. Wat zijn de gezondheidsrisico’s? Veel artsen maken zich namelijk zorgen over de geluidshinder die 24/7 door blijft gaan. Daarnaast is er ook een groeiende zorgen over de risico’s voor hard en vaat ziekte van bewoners die dicht bij windmolens wonen. ‘’ Hartklachten kunnen verergeren onder invloed van langdurige blootstelling aan laagfrequent (brom)geluid dat onder andere door draaiende windturbines wordt geproduceerd. Dat meldt klinisch fysicus Jan de Laat van het Leids Universitair Medisch Centrum LUMC in Argos.’’ Ik raad dan ook ten zeerste aan om dit stuk te beluisteren: https://www.vpro.nl/argos/lees/onderwerpen/windmolens/2020/onhoorbaar-geluid-schadelijk-voor-gezondheid.html
  23-5-2021 22:37:25
 • 2/3 k weet dat ik eigenlijk mijn tijd verdoe met deze reactie want de windmolens en zonneparken komen er toch wel. Zo is het totaal onduidelijk wat voor windmolens of zonnepanelen er komen, wie een eventuele projectontwikkelaar is en waar deze zonnepanelen en windmolens precies komen. Het wordt expres zo onduidelijk mogelijk gemaakt voor de burgers zodat we eigenlijk geen zin hebben om er echt tegen in te gaan. Dit is natuurlijk niks nieuws voor de politiek.Als we nog iets dieper kijken in het bestuur zie je dat 2 van de 4 wethouders in ieder geval al wonend is in Achterveld. Wat blijkt, de kans dat er windmolens dicht bij Achterveld komen is nihil. De wethouders weten waarschijnlijk al welke hinder bewoners die dicht bij een windmolen wonen zullen ondervinden. Deze willen zij natuurlijk niet zelf dus moet het maar ergens anders komen. Het moet naast de snelweg komen ‘’daar is toch al genoeg herrie’’ las ik in de reacties hieronder. Uitspraken zoals deze zijn naar mijn mening vrij stupide. Geluid kan elkaar versterken. De hinder van een snelweg wordt niet minder door het plaatsen van windmolens, de hinder wordt alleen maar groter.Zoals je wellicht kan lezen ben ik tegen het plaatsen van windmolens in de gemeente. Dit omdat er niks besproken wordt met de mensen die hier echt hinder van gaan ondervinden en omdat er duidelijk spraken is van eigenbelang binnen het bestuur van de gemeente. Zonnepanelen is echter wel een oplossing. Deze kunnen geplaatst worden op de vele bedrijven die zich in Leusden bevinden. Deze kunnen ook op een geluidswal geplaats worden of op de grote toren naast de A28. Er zijn genoeg mogelijkheden voor zonnepanelen. Zo kan de gemeente dit gewoon bespreken met eigenaren van grote stukken land zoals eigenaren van boerderijen die een grote stal zonder panelen hebben. Hier heeft niemand er hinder van, en de boer kan er dan ook extra aan verdienen omdat het tenslotte zijn bezit is.
  23-5-2021 22:36:56
 • 1/3Gemeente Leusden wil een nieuw ‘’groen’’ plan voor de Leusdenaren: Groene energie. In eerste instantie klinkt dit natuurlijk als een feest, maar de vraag is of dit ook een feest is voor de Leusdenaren zelf. Dat er windmolens en zonnepanelen moeten komen komt natuurlijk van hoger op. De gemeente krijgt een lekkere subsidie om mee te doen met de groene plannen. Ik krijg dat ook het smerige onderbuikgevoel dat het ‘’groener’’ maken van Leusden vooral met het groener maken van de portefeuilles van de wethouders en andere bestuursleden van de gemeente. Groener in de zin van bankbiljetten, dikke knaken. ‘’De totale gemeentelijke inkomsten voor een 3 MW windmolen over een periode van 15 jaar kunnen dan uitkomen op ruim € 110.000.’’ Bron: https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/subsidies-en-financiering-windprojecten Naast het feit dat de gemeente hier lekker mee zal verdienen worden de bewoners van de gemeente zogenaamd ingelicht en mogen we hier mee praten. Nou als er dan eindelijk wordt mee gepraat is het de bewoners van het dorp tegen de bewoners van het buitengebied. Natuurlijk is het buitengebied in de minderheid en zal deze het makkelijk verliezen tegen dorpsgenoten die dicht bij de winkelcentra wonen. Als het democratisch zal verlopen, wat ik ten zeerste betwijfel, zal er dus bepaald worden wat er in de achtertuin van de bewoner in het buitengebied komt te staan.
  23-5-2021 22:36:23
  • @David: Jouw opsomming in 3 delen is goed onder woorden gebracht. Ik denk dat je alle relevante elementen hebt benoemd. Enkel op een punt ben ik het niet met je eens, zonnepanelen plaatsen op de grote zendmast. Die zend mast is namelijk op precies dezelfde manier tot stand gekomen zoals je in 1/3 hebt opgebracht. Om alles zuiver te houden moet die mast dus ook nog weg.
   25-5-2021 17:02:01
 • Absoluut geen windmolens! Langs de gehele A28 geluidschermen plaatsen met zonnepanelen. Inmiddels zijn er ook doorzichtige, dus geen enkele reden om dat niet te doen. Geluidsdruk van de snelweg neemt daardoor af en een groot gedeelte van de benodigde TeraWatt wordt daarmee opgewekt. Verder maximaal zonnepanelen plaatsen op bedrijfspanden, parkeerplaatsen en industrieterreinen. Mocht dat dan niet genoeg zijn dan pas de optie van zonnevelden onderzoeken. Niet in de natuur maar ten koste van weidegronden. Met dien verstande dat de zonnevelden aan het oog onttrokken moeten worden door gebruik te maken van groenstroken.
  23-5-2021 21:57:25
 • Overduidelijk het moderne Salon Socialisme van GroenLinks. Met veel theater sier maken met het uitwerken van de energie neutrale doelstellingen. Grote verhalen over het binnenhalen van Windmolens en Zonnevelden. Maar in de praktijk de Windmolens wel minimaal 6 km van eigen huis! En om te voorkomen dat er dicht bij huis toch nog zonnevelden moeten komen, deze uitruien met nog meer windmolens op die grote afstand. Ten koste van de gezondheid van de bewoners in de buurt van de A28. Bah! Als de GroenLinks Wethouder zo gedreven is om Windmolens te plaatsen, dan zet hij hem maar in eigen tuin. Mits de omwonenden natuurlijk geen bezwaren hebben.........
  23-5-2021 14:42:48
 • Gemeente Leusden wil een nieuw ‘’groen’’ plan voor de Leusdenaren: Groene energie. In eerste instantie klinkt dit natuurlijk als een feest, maar de vraag is of dit ook een feest is voor de Leusdenaren zelf. Dat er windmolens en zonnepanelen moeten komen komt natuurlijk van hoger op. De gemeente krijgt een lekkere subsidie om mee te doen met de groene plannen. Ik krijg dat ook het smerige onderbuikgevoel dat het ‘’groener’’ maken van Leusden vooral met het groener maken van de portefeuilles van de wethouders en andere bestuursleden van de gemeente. Groener in de zin van bankbiljetten, dikke knaken. ‘’De totale gemeentelijke inkomsten voor een 3 MW windmolen over een periode van 15 jaar kunnen dan uitkomen op ruim € 110.000.’’ Bron: https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/subsidies-en-financiering-windprojecten Naast het feit dat de gemeente hier lekker mee zal verdienen worden de bewoners van de gemeente zogenaamd ingelicht en mogen we hier mee praten. Nou als er dan eindelijk wordt mee gepraat is het de bewoners van het dorp tegen de bewoners van het buitengebied. Natuurlijk is het buitengebied in de minderheid en zal deze het makkelijk verliezen tegen dorpsgenoten die dicht bij de winkelcentra wonen. Als het democratisch zal verlopen, wat ik ten zeerste betwijfel, zal er dus bepaald worden wat er in de achtertuin van de bewoner in het buitengebied komt te staan. Ik weet dat ik eigenlijk mijn tijd verdoe met deze reactie want de windmolens en zonneparken komen er toch wel. Zo is het totaal onduidelijk wat voor windmolens of zonnepanelen er komen, wie een eventuele projectontwikkelaar is en waar deze zonnepanelen en windmolens precies komen. Het wordt expres zo onduidelijk mogelijk gemaakt voor de burgers zodat we eigenlijk geen zin hebben om er echt tegen in te gaan. Dit is natuurlijk niks nieuws voor de politiek. Als we nog iets dieper kijken in het bestuur zie je dat 2 van de 4 wethouders in ieder geval al wonend is in Achterveld. Wat blijkt, de kans dat er windmolens dicht bij Achterveld komen is nihil. De wethouders weten waarschijnlijk al welke hinder bewoners die dicht bij een windmolen wonen zullen ondervinden. Deze willen zij natuurlijk niet zelf dus moet het maar ergens anders komen. Het moet naast de snelweg komen ‘’daar is toch al genoeg herrie’’ las ik in de reacties hieronder. Uitspraken zoals deze zijn naar mijn mening vrij stupide. Geluid kan elkaar versterken. De hinder van een snelweg wordt niet minder door het plaatsen van windmolens, de hinder wordt alleen maar groter. Zoals je wellicht kan lezen ben ik tegen het plaatsen van windmolens in de gemeente. Dit omdat er niks besproken wordt met de mensen die hier echt hinder van gaan ondervinden en omdat er duidelijk spraken is van eigenbelang binnen het bestuur van de gemeente. Zonnepanelen is echter wel een oplossing. Deze kunnen geplaatst worden op de vele bedrijven die zich in Leusden bevinden. Deze kunnen ook op een geluidswal geplaats worden of op de grote toren naast de A28. Er zijn genoeg mogelijkheden voor zonnepanelen. Zo kan de gemeente dit gewoon bespreken met eigenaren van grote stukken land zoals eigenaren van boerderijen die een grote stal zonder panelen hebben. Hier heeft niemand er hinder van, en de boer kan er dan ook extra aan verdienen omdat het tenslotte zijn bezit is. Om af te ronden heb ik een paar algemene vragen voor de gemeente: 1. Stel dat er windmolens of zonnen parken komen naast woningen. Krijgen de mensen die daar wonend zijn schadevergoeding van overlast? Bij de rijksoverheid zeggen ze van wel (bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-energie/zonne-energie) 2. Waarom moet een gemeente zoals Leusden bijdragen aan groene energie? Een gemeente als Zandvoort heeft genoeg windmolens voor meerdere gemeente. Er zijn in de omgeving meer gemeentes die grotere ruimtes hebben voor groene energie. 3. Wat zijn de gezondheidsrisico’s? Veel artsen maken zich namelijk zorgen over de geluidshinder die 24/7 door blijft gaan. Daarnaast is er ook een groeiende zorgen over de risico’s voor hard en vaat ziekte van bewoners die dicht bij windmolens wonen. ‘’ Hartklachten kunnen verergeren onder invloed van langdurige blootstelling aan laagfrequent (brom)geluid dat onder andere door draaiende windturbines wordt geproduceerd. Dat meldt klinisch fysicus Jan de Laat van het Leids Universitair Medisch Centrum LUMC in Argos.’’ Ik raad dan ook ten zeerste aan om dit stuk te beluisteren: https://www.vpro.nl/argos/lees/onderwerpen/windmolens/2020/onhoorbaar-geluid-schadelijk-voor-gezondheid.html
  23-5-2021 2:08:36
 • Landschapsarchitect Adriaan Geuze zeht vandaag in de Telegraaf:„Nederland is knetterdichtbevolkt. Het is uitgesloten dat wij oneindig kunnen doorgroeien met windmolens, buitenwijken, zonne-akkers, nieuwe natuur, miljoenen mensen erbij: dat pást niet, we zijn daar te klein voor. Laten we de kostbare ruimte, het enorm rijke palet aan cultuurlandschappen dat wij hebben, koesteren en laten we ervoor zorgen dat er regie is op hoog niveau. Gezien de krankzinnige opgaves waar we voor staan, kunnen we het landschap niet overlaten aan wethouders, gedeputeerden en marktpartijen.”
  22-5-2021 17:52:44
  • @Peter: En zo is het!
   22-5-2021 18:11:13
  • @Peter van den Bosch: Gemeente Leusden; laat varen dat je ook zo graag mee wilt doen, en zorg dat er goede landelijke en Europeesche plannen komen. Als iedere gemeente zelf zijn gang gaat wordt het een zooitje.
   22-5-2021 17:58:13
 • Natuurlijk gaan wij in Leusden de wereld redden met dit soort flauwekul.Ondertussen komt er in China elke 3 weken een vliegveld bij.
  22-5-2021 17:38:34
 • Geen windmolens of zonnepanelen in Achterveld of buitengebied.Alleen toepassen van zonnepanelen op daken van huizen, kantoren. Geen zonnevelden en zeker geen windmolens binnen de gemeente of buitengebied Achterveld , bij boeren of weilanden. Geen windmolens; leveren teveel hinderlijke en schadelijke problemen tegenover beperkte opbrengst doordat ze vaak stilstaan.
  22-5-2021 15:03:10
 • alle daken gevels vol met zonnepanelen
  22-5-2021 12:08:45
  • @Mark: niet genoeg energie voor de stroomvretende tesla en door subsidies aangelegde stroomvretende warmtepomp? Daarbij toch een tweede benzineauto (voor de vrouw :-) )om de langere afstanden te overbruggen. 3 x per jaar op vakantie, maar wel groen. Vliegen naar Ibiza met cheapair. Minderen van de voetafdruk is de enige optie. Het energieverbruik stijgt en stijgt. Stap uit de bubbel. Goedkope troep onder slechte omstandigheden in China gemaakt, door onderbetaalde medewerkers hier geplaatst het is margewerk. Dropshipping als het ware, goedkoop zonnepanelen inkopen in China en hier met subsidie plaatsen en aan de hand van certificaten je groene gedrag kopen. Of plaatsen als investering en verhuren aan het volk. perverse prikkels in en groen sausje.
   22-5-2021 14:48:12
  • @Monique: dat willen we allemaal, maar als je alle daken vollecht heb je lang niet voldoende energie; zo simpel is het dus niet
   22-5-2021 13:12:12
 • Helemaal eens Bertil en anderen. Als ik de rest lees in deze categorie dan kan ik mijn ondersteuning zondermeer herhalen. Laat iemand bedenken, dat er volgend jaar gemeenteraadsverkiezingen zijn. Misschien dat we met een 'grote' groep een stem- of kieswijzer kunnen produceren om de (nieuwe?) fracties van de gemeenteraad er van te doordringen, dat er een slecht geplaveide weg wordt bewandeld op het gebied van de energietransitie. Wat mij, naast de berichten over vriendjespolitiek en onduidelijke handelingen van bestuurders (Wieringermeer), vooral hindert, is de strakke lijn van de voorlichting. Je moet niet in 2040 of 2050 van het gas af zijn. Er moet gewerkt worden aan een oplossing om de fossiele brandstoffen niet meer aan te spreken. De zonneparken en windmolens moeten vervangen worden op termijn. Lees maar elders wat dat voor consequenties heeft t.z.t. Tegen die tijd rijden we op waterstof/elektrisch en bedrijven schakelen ook over op waterstof. De staalindustrie is daar al mee begonnen (Data) Er zijn duizenden stations die overgaan op waterstof. Duitse autobedrijven produceren straks alleen nog waterstof/elektrisch aangedreven auto's. De gasleidingen kunnen straks de waterstof, al of niet voorlopig gemengd met gas, in onze woningen brengen en kunnen daarom blijven bestaan. Er worden al verwarmingskachels geproduceerd die nu nog op gas kunnen werken maar eenvoudig omgeschakeld kunnen worden naar waterstof. Kortom: Nooit meer windmolens op kosten van de burger. Jammer, dat de gemeenteraad daarover nooit iets loslaat en er blijkbaar voor kiest om de volgende generaties gemeenteraden op te zadelen met torenhoge problemen en onbruikbaar oplossingen in het verleden.
  22-5-2021 11:51:04
  • @Egbert J ten Hoeve: Dit is een vreemde redenering. Om waterstof te maken heb je enorm veel electriciteit nodig, en om dat te maken heb je enorm veel windmolens en zonnevelden nodig. Waterstof is geen energiebron, hoogstens een handige buffer en een brandstof voor bijvoorbeeld zwaar transport, en zelfs de staal productie.
   22-5-2021 13:16:19
 • Kan me alleen maar aansluiten bij het bovenstaande. De gemeente heeft zich aardig in een hoekje geschilderd door volmondig mee te doen aan de RES. Burgers zijn al 30-50% minder energie gaan gebruiken sinds de jaren 90. Waarom nu ook nog de burger, het cultuurhistorisch landschap en de voedselvoorziening belasten met gesubsidieerde energie opwekking in hun directe leefomgeving voor datacenters en industrie. Laten deze zelf voor hun energiebehoefte zorgen in plaats van dit af te wentelen op de gemeenschap.Zorg er voor dat de mensen in de gemeente niet worden gedwarsboomd in hun pogingen hun eigen huis te verduurzamen zoals isolatie, koud warmte opslag, afsluitkosten als je van het gas af wil etc.
  22-5-2021 10:57:14
 • @Alexandra Kolkman: Eens! Landelijk beleid is er ook al: Tegelijk met de RES werd afgesproken dat 49 TWh op zee opgewekt zou worden (ligt op schema). Het advies van ministerie Economische Zaken & Klimaat aan 2e Kamer is dat de extra benodigde energie voor meer CO2-besparing (49% naar 55 %) op zee opgewekt zou kunnen en moeten worden, evenals voor elektrificering van de industrie. Alles bij elkaar een paar procent van de Nederlandse zee. Zie ook hun voorlichtingsfilmpje over 'meervoudig ruimtegebruik': www.youtube.com/watch?v=BCJ2JEn-8DU
  22-5-2021 0:20:00
 • Ik zou graag zien dat de gemeente zich meer bezig houdt met mogelijkheden om huizen aan te sluiten op waterstof. Dat lijkt me een goed alternatief voor gas en is schone energie.
  21-5-2021 19:31:46
  • HF
   @Mia Vreeswijk: Waterstof moet eerst geproduceerd worden en dat kost gruwelijk veel energie. Als we dat waterstof groen moeten produceren dan moeten er nog vele windmolens en zonnevelden bij, dus absoluut geen oplossing voor woningen... https://www.natuurenmilieu.nl/themas/energie/projecten-energie/waterstof/waterstof-de-waterstofladder/
   7-6-2021 10:29:23
 • Mijn voorkeur gaat naar zonne-energie die vooral ingepast moet worden in nieuwe en bestaande gebouwen. Het opofferen van natuurlijk gebied is dan niet of nauwelijks nodig. Verder is inzetten op het stimuleren van beperken van energiegebruik (isolatie, nieuwe warmte technieken) op korte termijn effectiever en efficienter.
  21-5-2021 19:17:42
 • Ga niet voor Windmolens. We moeten weer naar een Landelijk beleid ipv verkaveld gemeente beleid, want nu plannen gemeentes aan de randen van de gemeentegrens omdat geen enkele dorpsbewoner windmolens in de bebouwde kom wil hebben. Dit kan alleen opgelost worden met een landelijke insteek. Ook zijn sommige gebieden zoals de gebieden in de polders waar niemand woont veel beter geschikt voor windmolens en is daar nog voldoende plek om de bestaande velden uit te breiden. Zonnepanelen verdienen voorkeur en lokale opslag zodat geen grote aanpassingen aan het netwerk noodzakelijk zijn.
  21-5-2021 17:18:56
  • @Marcel: Helemaal mee eens. Eerst daken vol leggen met zonnepanelen! De opgewekte windenergie op zee wordt nog niet eens benut (slechts 35%) omdat energie transport capaciteit ontoereikend is. Eerst uitnutten wat er is en op centrale plaatsen.
   24-5-2021 10:22:50
  • @Marcel: Eens! Als er al zoveel energie op zee opgewekt wordt en gaat worden, dan is het toch onzin om als gemeentetje zo nodig zelf 'energieneutraal' te willen worden? De Landelijke RES-doelstelling van 35 TWh is dankzij de perverse subsidieregeling op dit moment al gehaald. We hoeven verder niet meer op land op te wekken. Er is genoeg en veilig ruimte op zee, maar dankzij de lobby van de windmolenindustrie wordt dat nog steeds ontkend. Gemeente, richt je op besparing en zon-op-dak!
   22-5-2021 1:17:50
 • De gemeente investeert veel geld om de dorpskernen en woonwijken groen te maken, allerlei projecten komen van de grond om een groene leefbare ruimte te creëren, wonderlijk genoeg zorgt de gemeente dat het Cultuurhistorische buitengebied (in juli 2020 vastgelegd in het Parapluplan/bestemmingsplan van de gemeente Leusden) met prachtige Flora en Fauna net zo makkelijk wordt opgeofferd voor (let wel) Groene Energie. Waar in het buitengebied altijd strenge regels gelden zwart voor rood (waar een woning gebouwd wordt moet een schuur oid worden gesloopt) kunnen we nu spreken voor Groen voor Groen. Sloop de natuur om "groene" energie te produceren. Inmiddels is er een groeiend tekort aan grondstoffen die nodig zijn voor de productie van zowel zonnepanelen als windmolens (bijvoorbeeld lithium, kobalt, grafiet en zeldzame aardmetalen) en ook circulair is er zo goed als niets geregeld. We blijven daardoor met een enorme stapel chemisch afval zitten aan het einde van de looptijd, bedrijven die nu een windpark of zonneveld neerzetten hoeven alleen maar te melden dat het later het afval afvoert. Dit alles naast de al eerder genoemde gezondheidsrisico's. We worden elke dag weer ingehaald door de techniek, blijf open staan voor alternatieven ipv gedreven zijn door subsidies en persoonlijk gewin.
  21-5-2021 15:56:37
 • Geen windmolens in onze mooie natuurlijke omgeving. Al helemaal niet naast het vogelbroedgebied! Begin eerst met zonnepanelen op de daken. Dit geeft het minste overlast voor mens en dier.
  21-5-2021 13:47:07
 • Maak nu niet de historische fout om het prachtig Leusdens landschap voorgoed te ruïneren met windmolens die tevens ook nog eens ongezond zijn voor mens en dier. Die dingen kunnen prima op zee en moeten zeker niet in een dorpskern of in ons prachtige buitengebied. Wat betreft zonnevelden; gebruik hiervoor in eerste instantie de daken van bedrijfspanden, bermen van snelwegen (alhoewel me dat ook afschuwelijk eruit lijkt zien), tussen de vangrails etc.. en kijk vooral naar alle alternatieven die hierboven worden aangedragen onder andere door Alexandra Kolkman hierboven. Gemeente Leusden wees echt vooruitstrevend. Windmolens en zonnevelden zijn inmiddels alweer oud nieuws. Alleen de suggestie al qua voorgestelde locaties voor windmolens in de Leusderkrant (Lockhorsterweg, Jaagpad, Arnhemseweg of langs het valleikanaal) is te bizar voor woorden..
  21-5-2021 11:06:28
 • J
  Beste gemeente Leusden, Zonnepanelen horen op het dak en niet ons landschap en leefomgeving en landbouw verraden door deze zogenaamde "groene" industrie. Kies dan voor biomassa of een bruikbaar gewas voor mens en dier. Zorg collectief dat alle woningen en bedrijven zijn voorzien van de juiste en maximale hoeveelheid zonnepanelen en energie besparende maatregelen. Help hen erbij ook zij die het niet direct kunnen betalen maar zo kan iedereen er wel persoonlijk belang bij hebben en voordeel direct op de eigen meter.Zolang niet aangetoond is dat alle bruikbare daken, ruimtes en maatregelen voldoende zijn benut is het niet nodig het landschap, de boeren en de dieren te offeren om snel even wat velden en molens de grond uit de stampen en in 2040 klaar te zijn.Vervolgens worden de inwoners alsnog commercieel speelbal van de beheerders van deze velden en windmolens. En de gemeente blijft maar duwen met hun molens en zonnevelden.....Ik heb nog ruimte op mijn dak? Kom maar op!
  21-5-2021 9:05:54
 • Geen windmolens. Wat een landschapsvervuiling, met last voor vogels & geluidsoverlast. Dan liever een 'industrieel zonneveld' dat beetje afgeschermd ligt.
  20-5-2021 22:27:12
 • Ton
  @Ton: Goed plan, blijven nog wel een paar vragen onbeantwoord: Wat gebeurt er met de panelen als ze afgeschreven zijn? En hoeveel energie is er al verbruikt voor de productie, het vervoer en installatie van de panelen en hoeveel CO2 en fijnstof heeft dit al veroorzaakt.
  20-5-2021 22:25:11
 • Een integrale afweging op basis van de gegeven antwoordmogelijkheden. De (ruimtelijke) impact is te groot om dit op basis van één aspect te beoordelen.Ik wil vooral proberen dingen slim te combineren waardoor kosten bespaard kunnen worden, naast energie opwek bijvoorbeeld ook natuur en recreatie versterkt kunnen worden en met de opbrengsten kijken hoe zo veel mogelijk energieopwek en -besparing in bebouwd gebied gerealiseerd kan worden.
  20-5-2021 21:34:40
 • Wil
  Zonnepanelen a.u.b. alleen op daken van huizen en bedrijfspanden, en nergens anders. Helaas hebben alle ingehuurde experts vaak een dubbele pet op. Ze zijn adviseurs maar hebben daarnaast ook nog een bedrijf met winstoogmerken voor hun adviezen. Laten we de groenste gemeente van Nederland niet gaan verpesten met zonnepanelen alom.
  20-5-2021 19:36:56
 • Het plaatsen van windmolens is compleet nutteloos. De hele aarde gaat toch wel naar de knoppen. Windmolens plaatsen is gewoon dweilen met de kraan open. Zolang we doorgaan met vrachtschepen vol China troep naar Nederland te halen en Amerika lekker blijft rijden met hun 7.3 liter PowerStroke Diesels. Dan hebben we het nog niet eens over de lokale gevolgen van het plaatsen van deze vogel moordapparaten. Veel vogels zullen sterven door de wieken van de windmolens. Kijk maar naar de windmolens die op dit moment in de noordoost polder staan. Hier worden windmolens letterlijk stop gezet omdat er te veel vogels mee worden vermoord. (link naar bron: https://www.windparknoordoostpolder.nl/2020/01/14/nu-nl-nuanceert-effect-windmolens-op-vogels/). Daarnaast zullen de omwonenden veel overlast gaan krijgen van de windmolens. Een voorbeeld hiervan is terug te vinden in Deventer. In Deventer klagen veel omwonenden over de windmolens in verband met het geluid overlast. Dan hebben we het nog niet eens over de schaduw van de wieken die eens in de paar seconden in huis te zien is. (link naar bron: https://www.geenwindmolensbijwoonwijken.nl/risico_en_klachten_van_windmolens). Verder zorgt het ook voor een flinke vermindering van de waarde van woningen. En dan krijgt men nog de vraag: ''hoe circulair zijn de windmolens eigenlijk?'' Worden deze na 15 jaar gebruik gerecycled? Kunnen we hier weer andere producten mee maken? Op het moment zijn er weinig acties bekend om de windmolens circulair te maken. Nu worden de materialen na 15 jaar lekker in de hoogoven gestopt. Zolang de windmolens niet circulair zijn, zijn ze net zo schadelijk of misschien wel schadelijker voor het milieu dan de lease diesel van Jan met de pet. (link naar de bron:https://www.change.inc/energie/windmolens-circulair-34453) Concluderend lijken windmolens mij geen goede oplossing. Zeker niet voor een klein dorp als Leusden.
  20-5-2021 15:16:40
 • Nee gewoon geen windmoles in leusde, hebben we niet nodig joh
  20-5-2021 14:56:49
 • Zo te lezen is de volle meerderheid tegen, nu nog afwachten hoe democratisch dit allemaal gaat verlopen. Windmolens lijken mij totaal onnodig in Leusden. Zonnen energie is zeker wel een oplossing maar, zoals andere bewoners van deze schitterende gemeente al hebben gezegd, liever niet in de natuur. Nee plaats die heerlijke zonnepanelen op daken van nieuwbouw. Geen verplichtingen maar het zit gewoon in bij het nieuwe huis dat men koopt. Hiermee bedoel ik natuurlijk niet dat het een idee is om alle natuur die we hebben ineens vol te bouwen om op die manier 2 vliegen in 1 klap te slaan. Daarnaast zijn er heel veel schitterende bedrijfspanden waar zonnepanelen geplaatst kunnen worden. Bijvoorbeeld de daken bij AFAS, daarnaast zitten meer bedrijfjes die ook lekker zon kunnen vangen zodat wij heerlijk energie neutraal kunnen kijken naar onze favoriete films en series. Daarnaast vind ik dat de gemeente Leusden er voor de Leusdenaren moet zijn. Plaats de windmolens lekker op de grens van Woudenberg als het toch al moet, of in Achterveld. Wij geen last maar toch stroom, ook 2 vliegen in 1 klap niet waar? Ik zeg; laten we samen democratisch tot een oplossing komen, en lieve gemeente Leusden, praat met omwonende die dicht bij de windmolens gaan wonen. Het is wellicht maar één boer, maar ook hij is een mens die recht heeft op rust. En praat ook met de mensen in Woudenberg of Achterveld, want ook al is er daar weinig te doen, wonen daar ook mensen die lekker willen genieten van de mooie natuur. Leusden is niet voor niks de wandelgemeente!Ik hoop hiermee de gemeente voldoende geïnformeerd te hebben over mijn mening omtrent de windmolens en zonneparken.
  20-5-2021 14:46:24
 • AUB geen natuur opofferen voor energie opwekken terwijl er nog volop alternatieven zijn. De natuur fungeert als de longen van de wereld, daar wordt CO2 omgezet in O2. Dus waarom wil je die CO2 omvang weghalen en vervolgens wel CO2 op gaan laten vangen door de Shell's van deze wereld? Mijn voorkeur is om eventueel tegen een hogere prijs ervoor te zorgen dat de gebouwen in Leusden energie opwekken. Denk bijvoorbeeld aan de scholen, die liggen nog niet allemaal vol met zonnepanelen, het zwembad heeft ook het dak nog niet vol liggen met zonneboilers om het water op te warmen, de parkeergarages bij de winkel centra zijn nog niet overdekt met zonnepanelen. Maar ook niet iedereen kan zonnepanelen op zijn/haar huis betalen, laten we dat met elkaar mogelijk maken en Leusden haar groen laten behouden.
  20-5-2021 12:12:01
 • Bij voorkeur langs de snelweg, indien er genoeg afstand is van woningen etc.
  20-5-2021 11:42:35
 • Zonnepanelen a.u.b. alleen op daken van huizen en bedrijfspanden, en nergens anders.De 300.000 euro die dit flutonderzoek gaat kosten had beter besteed kunnen worden.
  19-5-2021 23:15:34
 • Wel grappig om te lezen en misschien wel treurig tegelijk. Wij beginnen hier in Leusden een inspraakavond en het BOD voor energietransitie van de Regio Amersfoort (inclusief Leusden met windmolens op de Leusderheide) is al gepubliceerd op 17 mei 2021. Blijft een vreemd ding die politiek Via deze link is het BOD van Regio Amersfoort inclusief Leusden te vinden: https://www.resregioamersfoort.nl/over+de+res/documenten-res-algemeen/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=1962055
  19-5-2021 22:14:14
 • Het idee dat iedere gemeente moet bijdragen aan de energie transitie en op postzegelniveau oplossingen moet gaan bedenken is op z'n minst heel vreemd te noemen. Dit doen we voor andere dingen ook niet, niet iedere gemeente heeft een ziekenhuis, of een rechtbank of andere voorzieningen die heel Nederland nodig heeft. Stap 1 is dan ook dat je dit probleem op een hoger niveau moet oplossen. In mijn persoonlijke mening met een combinatie van kern energie en natuurlijke energie als wind, zon, getijde en meer. Als je dan doordenkt over wind energie vs zonne energie e weet dat je 30.000 zonnepanelen nodig hebt voor 1 doorsnee windmolen dan is de keuze ook snel gemaakt. Qua locatie de zee de meest logische keuze volgens mij.Hoe de discussie hier op de site geframed wordt dat we moeten kiezen tussen wind of zonnevelden op het grondgebied van Leusden (of welke andere gemeente dan ook) is niet van deze tijd. Los de problemen op door efficiëntie en gerichte keuzes te maken.
  19-5-2021 21:49:10
 • De vragen zijn uiterst suggestief en sterk sturend. Slecht onderzoek.
  19-5-2021 21:30:49
 • bas
  Zonnepanelen op daken van woningen, bedrijfspanden, . Daar is veel winst te halen. Ook langs onze snelwegen en spoorwegen. Windmolens in het landschap kunnen niet. Langs de snelwegen zou nog een optie kunnen zijn, mits niet hoger dan 40 a 50 meter. bedrijven moeten verplicht worden zonnepanelen te leggen op hun daken om zo zelf in hun energie behoefte te voldoen.er zijn meer duurzame energie bronnen die ingezet kunnen en moeten worden: waterturbines , waterraden, kern energie waterstof etc
  19-5-2021 20:43:13
 • GEEN zonneparken in het buitengebied van Leusden. Wie heeft er verzonnen dat zonnevelden "groen" zijn? Al het bodemleven (het waardevolste wat we hebben om gewassen op te verbouwen) gaat kapot. Deze bodem staat al onder druk door intensieve landbouw. En daarbij is het ontsierend voor het unieke kampen en slagenlandschap rondom Leusden. De burger schiet niks op de RES opgave. Het is een verzinsel van politici die ooit dachten iets goed te doen voor het klimaat, maar in plaats daarvan projectontwikkelaars aan een dikke portemonnee helpen, en er de burger datacenters+windmolens+spiegels voor cadeau geven. Stimuleer en beloon de burger om zijn huis te isoleren, zelf zo mogelijk zijn eigen energie en warm water op te wekken and that's it. Het grootschalig opwekken van energie gaat vele malen effectiever, goedkoper en met minder grondstoffen gebouwd op zee dan op land (en wat mij betreft ook met kernfusie in de toekomst) georganiseerd door het Rijk. De RES opgave is een wetenschappelijk gezien een hoax, en "alle gemeentes energieneutraal" ook. Groen Links zou toch beter moeten weten.
  19-5-2021 20:22:50
 • Het is onvermijdelijk dat we zo veel mogelijk energie gaan opwekken uit wind en stroom. We kunnen niet zonder om de klimaatdoelen te halen en ook vanuit economisch oogpunt een onomkeerbaar proces. Het opwekken van energie uit zon en stroom kan kwa kostprijs nu al concurreren met stroom uit fossiele bronnen. Windenergie op zee wordt tegenwoordig opgewekt zonder subsidie. Voor de belastingbetaler is de energietransitie op de lange termijn echt de beste oplossing. Kernenergie kan technisch zeker maar zal altijd veel te duur blijven. Vraag is alleen waar wekken we de duurzame energie op en vooral hoe regelen we transport en opslag? Opwekking kan echt het best op zee en in ons volle landje een beetje op daken en in industriegebieden. Op ons deel van de Noordzee wordt nu al genoeg stroom opgewekt voor ongeveer 3 miljoen huishoudens (2,4 gigawatt) en tegen 2030 staat er ongeveer 10 GW (genoeg voor 12 miljoen huishouden). Probleempje is dat die energie afhankelijk is van hoe hard het waait en die opbrengst match niet altijd met onze vraag naar stroom. Kortom soms te veel en soms te weinig maar gemiddeld kunnen we meer dan genoeg opwekken op zee tegen lage kosten dus het het zou wel een beetje zonde zijn om het Leusdense landschap te verstoren met windmolens en zonnevelden. Maar wat kunnen we dan wel doen in Leusden om de energietransitie te helpen? Ik denk bijvoorbeeld aan lokale opslag van elektriciteit in onze wijken. Als we zelf teveel opwekken met onze panelen op onze daken of als de prijs van de stroom laag is (dat is dus wanneer het hard waait op zee en we allemaal slapen) slaan we de energie lokaal op en leveren deze weer terug op momenten dat onze vraag hoog is (bijvoorbeeld als alle Electrische rijders 's avonds hun wagen aan de laadpaal zetten). Dat levert uiteindelijk voor de consument gemiddeld dan de beste prijs op voor duurzame stroom. Kortom ik ben voor wind en zonne-energie op die plekken waar mens en natuur er het minste last van heeft en vooral aandacht voor oplossingen binnen de gemeente voor slimme opslag en distributie.
  19-5-2021 18:36:04
 • Veel al gezegd hierboven. Het volleggen van groene ruimte met zonnepanelen wil ik persé niet. Er zijn nog meer dan genoeg daken of geluidswanden te bedekken.
  19-5-2021 17:59:52
 • Denk na over onzichtbare oplossing voor mens en nauur. Daken met zonnecellen is daar een van. Denk ook aan het stromende water bij sluizen. Wek met radars stroom op. Men is bezig met nieuwe technieken die straks veel efficienter zijn dan wind en zon. Neem dat mee in je beoordeling of dat straks niet veel rendabeler is. Denk bijvoorbeeld aan helium3.
  19-5-2021 17:48:55
 • Tom
  Daken van kantoren en bedrijven zijn voor een groot deel onbenut. Hier liggen enorme kansen, met een veel groter draagvlak dan de aanleg van zonneweiden.
  19-5-2021 17:38:05
 • Geen zonnevelden. Neemt veel te veel ruimte in en dit gaat 'm op termijn toch niet worden verwacht ik om aan de toenemende vraag naar energie te voldoen. Nu redden we het al niet op een 'schone' manier.
  19-5-2021 15:13:18
 • Waarom alleen inzetten op windmolens en zonnepanelen? In de (nabije) toekomst zijn andere oplossingen zoals waterstofgas goed denkbaar. Het voordeel van waterstofgas is dat het bestaande gasnetwerk hiermee gebruikt kan worden, wat een grote kostenbesparing betekent. En zijn er geen mogelijkheden voor geothermie?
  19-5-2021 14:01:38
 • Geen zonnevelden en windmolens in het landschap van Leusden. Graag zonnepanelen op daken van woningen en bedrijven. Zie verder het antwoord van @Alexandra Kolkman.
  19-5-2021 13:54:38
 • Ik ben vóór zonnepanelen, maar combineer dit met huizenbouw. Grote krapte op de woningmarkt combineren met het plaatsen van zonnepanelen op nieuw te bouwen woningen.
  19-5-2021 13:36:55
 • Als niet-inwoner van Leusden heb ik toch een mening. Immers, ik rij meerdere keren per week langs/door Leusden en enorme windmolens worden écht niet onzichtbaar bij de gemeentegrens. Een week of wat terug een uitgebreide motorrit door nederland gemaakt. Wat me vooral opviel was dat je bijna nergens meer kunt kijken zonder wel 1 of meer windmolens te zien. Het landschap wordt onvoorstelbaar veel geweld aangedaan, om van het dierenleed nog maar te zwijgen. Er is veel te weinig aandacht voor de schaduwzijdes van deze zogenaamd groene oplossingen. En terwijl heel europa zowat aan het gas gaat, want schoon, wordt gas in NL als vervuilend neergezet en moeten we aan allerlei nepgroene 'oplossingen'. Trap er nou gewoon niet in. Velden vol zonnepanelen zijn funest voor het leven op en in de bodem eronder. Windmolens zijn horizonvervuiling, gaan minder lang mee dan altijd beloofd en zijn onder streep helemáál niet zo groen.Megalomanie heeft áltijd een prijs.
  19-5-2021 11:32:47
 • Leusden moet zich niet gek laten maken door alle zogenaamde groene ideeën. Niet van het gas af, geen windmolen parken of zonnevelden. Er komen zeker alternatieven die ons gebruik van fossiele energie zullen afremmen en die geen impact hebben op de leefbaarheid en schoonheid van onze mooie gemeente.Natuurlijk moeten we nadenken over ons energie gebruik maar met een open mind over alternatieven. Maar laat Leusden alsjeblieft niet mee rennen met alle oud politici (die plotseling deskundige zijn geworden), klimaat specialisten, klimaat tafels, klimaat activisten, onderzoek bureaus en alle andere die een dikke boterham verdienen aan alle mogelijke overheidssubsidies en er een fijne dagbesteding er aan hebben om van hot naar haar te reizen om alle bijeenkomsten en vergaderingen te bezoeken. De huidige “klimaat probleem industrie” doet ernstig denken aan wat ooit de “crisiskaravaan” werd genoemd. Lees het boekje van Linda Polman (de crisis karavaan) hoe dat zichzelf in leven hield. De geschiedenis herhaalt zich.
  18-5-2021 14:32:43
  • @Gijs-Jan: hier sluit ik mij graag bij aan.Aan eenieder: hou bij alles in gedachten dat de bestuurders van Nederland gekozen zijn, omdat ze een ambitie hebben. Niet puur omdat ze ter zake kundig zijn. De energietransitie is complex. Ze moeten zicht laten voorlichten. Daar schuilt het gevaar in door eenzijdige informatie: "ja maar anderen doen het ook zo", "zij zullen er wel verstand van hebben", "laten we die expert uitnodigen, die heeft ook bij de gemeente Amersfoort en Utrecht gesproken". Leusden let op! Laat je niet meezuigen in deze tunnelvisie! Ga eens een week grasduinen op internet! Lees ook de negatieve verhalen. Nodig ook eens een andere club uit.Deze inspraakactie vind ik echt goed geregeld, maar .....neem wat hierboven allemaal wordt gezegd ter harte. Bevestig niet het gevoel van diverse mensen (en mij) dat het een wassen neus is.
   30-5-2021 11:51:38
 • Ik ben voor daken eerst, we hebben een heel raar beleid in Nederland, wil je meer zonnepanelen op je dak leggen dan levert het weinig of zelfs niks op (afhankelijk van je energie leverancier). En met de nieuwe salderingsregeling wordt het nog minder.Dus offeren we het kleine beetje natuur die er nog is maar op.
  18-5-2021 12:50:00
 • Elektriciteit opwekken langs de A28, perfect! Maar dan niet met die belachelijke achterhaalde windmolens maar met geluidschermen met zonnepanelen. Google maar eens Solar Highways.Ik zeg een win-win situatie. Overdag stroom en 's nachts beter slapen a.g.v. minder geluid.
  17-5-2021 16:41:00
 • Ik mis creativiteit bij de gemeente, zonnevelden aanleggen is een gemakzuchtige 'oplossing', met onomkeerbare gevolgen voor het landschap. Wat mij betreft is het opofferen van groen onnodig en onwenselijk. Meervoudig ruimtegebruik moet mogelijk zijn.Bedenk bv ook een constructie voor sanering van asbesthoudende daken en tegelijkertijd realiseren van zonnedaken (twee vliegen in een klap). Het integreren van (folies met) zonnecellen in bouw/ renovatieplannen kan ook beter: dus niet achteraf zonnepanelen overal op of aan plakken, maar echt integreren in het ontwerp. Toepassingen in zonneschermen, gevelbekleding enz. Zo maak je ze mooi in plaats van lelijk. Iets anders - is energieopwekking uit de stroming in het Valleikanaal onderzocht?
  17-5-2021 12:38:30
 • Geen zonneparken in buitengebied (landbouw / natuur) - behoud van rustig buitengebied is belangrijk voor welzijn van dier en mens. Evt muren met zonnepanelen langs snelweg, idem voor windmolen(s). Op daken en parkeerplaatsen uiteraard prima plan!
  17-5-2021 10:18:15
 • Geen zonneparken in buitengebied (landbouw / natuur) - behoud van rustig buitengebied is belangrijk voor welzijn van dier en mens. Evt muren met zonnepanelen langs snelweg, idem voor windmolen(s). Op daken en parkeerplaatsen uiteraard prima plan!
  17-5-2021 9:45:51
  • @Corine: Heel goed verwoord, helemaal mee eens.
   18-5-2021 15:59:28
 • Er zijn naast zonne-energie en windmolens ook andere vormen van duurzame energie.Denk hierbij aan geothermie (aardwarmte) , Aquathermie (warmte uit oppervlakte warmte), restwarmte uit de industrie. We hebben niet alleen elektriciteit nodig maar ook warmte. Voor bijvoorbeeld douche. Waarom gaat Leusden niet voor een duurzaam Warmtenet. Zoals in de Gemeente Ede. Of waarom sluiten we niet aan bij Amersfoort waar 2 duurzame Energie Centrales worden gerealiseerd.
  16-5-2021 18:32:26
  • @Saskia: ik ben het met je eens dat deze enquete uitsluitend en eenzijdig gericht is op creatie van electriciteit. Warmte creatie en -opslag wordt volledig 'vergeten'. Dit verstoort het denken in integrale oplossingen.
   22-5-2021 14:08:46
  • @Saskia: In Amersfoort gaat het over Biomassa centrales (hout/pallet stook)Deze zijn verre van schoon, alleen op papier
   18-5-2021 13:17:04
  • @Saskia: In Amersfoort gaat het over Biomassa centrales (hout/pallet stook)Deze zijn verre van schoon, alleen op papier
   18-5-2021 13:02:37
 • Start eerst eens met het plaatsen van zonnepanelen op de daken. En zijn de daken niet geschikt hiervoor (op industrieterreinen) geef dan de subsidie aan de eigenaren van de daken zodat ze deze geschikt kunnen maken.
  16-5-2021 18:12:30
 • Binnen nu en 10 jaar komen er zoveel alternatieven en verbeteringen voor natuurlijke energie-opwekking en vooral opslag. Laat de natuur en ons landschap met rust! Hold your horses met ambities waar je de impact niet van kan overzien als gemeente en land. Dat we in Leusden duurzame aanpassing van het landschap overwegen, en als je deze enquete leest blijkbaar al een keuze is gemaakt, is echt 3 stappen te snel en onnodig.Zonnevelden en windmolens zijn niet passend in het Leusdense landschap. Grote delen van Nederland zijn te klein en dichtbevolkt voor deze manieren van energieopwekking. Zon op daken/parkeerplaatsen etc. is prima maar niet op kostbare (landbouw) gronden. Windmolens leveren niet dat wat het beloofd (staan vaak stil), zijn lelijk. Bovenal zijn windmolens ongezond. Het is medisch overzocht en verklaard dat als men binnen een straal van 10x de masthoogte woont dat men neurologische problemen gaat ervaren waaronder slaapverstoring, bromtoon etc. Verder zijn zowel zonnevelden als windmolens subsidiegedreven bouwwerken. Het is toch bizar dat buitenlandse investeerders investeren in Nederlandse zonnevelden en windmolens terwijl in andere landen heel veel lege, loze en onbewoonbare ruimte is. Kortom wel op daken, verder niet.
  16-5-2021 17:37:25
 • Binnen nu en 10 jaar komen er zoveel alternatieven en verbeteringen voor natuurlijke energie-opwekking en vooral opslag. Laat de natuur en ons landschap met rust! Hold your horses met ambities waar je de impact niet van kan overzien als gemeente en land. Dat we in Leusden duurzame aanpassing van het landschap overwegen, en als je deze enquete leest blijkbaar al een keuze is gemaakt, is echt 3 stappen te snel en onnodig.Zonnevelden en windmolens zijn niet passend in het Leusdense landschap. Grote delen van Nederland zijn te klein en dichtbevolkt voor deze manieren van energieopwekking. Zon op daken/parkeerplaatsen etc. is prima maar niet op kostbare (landbouw) gronden. Windmolens leveren niet dat wat het beloofd (staan vaak stil), zijn lelijk. Bovenal zijn windmolens ongezond. Het is medisch overzocht en verklaard dat als men binnen een straal van 10x de masthoogte woont dat men neurologische problemen gaat ervaren waaronder slaapverstoring, bromtoon etc. Verder zijn zowel zonnevelden als windmolens subsidiegedreven bouwwerken. Het is toch bizar dat buitenlandse investeerders investeren in Nederlandse zonnevelden en windmolens terwijl in andere landen heel veel lege, loze en onbewoonbare ruimte is. Kortom wel op daken, verder niet.
  16-5-2021 17:37:24
 • De zonnecapaciteit van de daken van particulieren, bedrijven, parkeerterreinen is nog lang niet benut. Maak geen zonneweiden zolang er nog veel betere plaatsen beschikbaar zijn.
  16-5-2021 16:57:29
Pagina 1 van 2 EersteVorige [1]
Je moet eerst inloggen om commentaar te leveren
leusdenzew
2475