U kunt niet meer reageren.

Op 8 juni 2021 is deze discussie gesloten. 

Praat mee!

Ruimte voor zonnevelden en windmolens

Zonneveld-rondleidin...Windmolens en zonnevelden hebben ruimte nodig. Hierbij moet goed nagedacht worden over de plek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|

Commentaar

 • Zonnevelden: Locaties van zonnevelden op weilanden zouden pas moeten worden onderzocht nadat alle andere opties zijn ingevuld. De Gemeente Leusden zou het goede voorbeeld kunnen geven door:- De parkeerdekken bij de Hamershof en De Milieu straat 't Spiegel te overdekken en vol te leggen met zonnepanelen. - Geluidswering met zonnepanelen te plaatsen langs de A28. De hoogte zou vergelijkbaar moeten zijn als aan de Amersfoort zijde. Hiermee wordt een dubbel nut bewerkstelligt, ten eerste een enorme oppervlakte t.b.v. zonnepanelen op een plek waar burgers weinig tot geen overlast van hebben. Ten tweede de Gemeente Leusden neemt dan eindelijk zijn verantwoordelijkheid voor de aanpak van geluidsoverlast van de A28.Windmolens:Daar is geen plek voor in de gemeente Leusden. Los van de aanslag op de gezondheid van omwonenden door de geluidshinder die de molens veroorzaken. Het getuigd niet van enig natuurbesef met het voorstel van plaatsen van enorme windmolens (gehakt molens) exact aan de noordzijde van Nationaal Park de Utrechtse Heuvelrug, vlakbij de locaties waar voor kapitalen ecoducten zijn aangelegd om de Utrechtse Heuvelrug beter voor de natuur te verbinden naar het noorden. Leusden mag trots zijn op zijn natuur en vergezichten, maar moet daar ook zeer zorgvuldig omgaan. Als pijnlijke reminder van slechte beslissingen gemaakt door de Gemeente staat er een 138 meter hoge mast. Aan de Gemeente Leusden om het deze keer wel goed te doen voor de burgers.
  16-5-2021 15:10:34
 • Er zijn nog vele alternatieve mogelijkheden.Geen zonnevelden in het prachtige landschap van Leusden. Dat is in het verleden steeds de stelling van het CDA geweest. Dat moet zo blijven. Zonnepanelen op daken van woningen, bedrijfspanden, parkeerplaatsen, enz. Daar is veel winst te halen. Ook langs onze snelwegen. In een aantal gemeenten is daar reeds gebruik van gemaakt.Windmolens in het landschap kunnen niet. Langs de snelwegen zou nog een optie kunnen zijn.
  16-5-2021 14:23:56
 • Binnen nu en 10 jaar komen er zoveel alternatieven en verbeteringen voor natuurlijke energie-opwekking en vooral opslag. Laat de natuur en ons landschap met rust! Hold your horses met ambities waar je de impact niet van kan overzien als gemeente en land. Dat we in Leusden duurzame aanpassing van het landschap overwegen, en als je deze enquete leest blijkbaar al een keuze is gemaakt, is echt 3 stappen te snel en onnodig.
  16-5-2021 13:32:12
 • Ja, energietransitie is nodig. Blijkbaar heeft de gemeente al besloten dat dit enkel zonnevelden en windmolens betreft. Dat bevreemd mij. Waarom wordt niet breder gekeken (waterstof, kernenergie)? Of misschien is dat wel gedaan, maar wordt het niet gedeeld?! In een klein land als Nederland waar de ruimte schaars is, is niet-meervoudig gebruik van ruimte m.i. geen optie. Waarom niet eerst alle daken gebruiken voor zonnepanelen? En daarnaast, de energietransitie moet ook goed zijn voor het milieu en duurzaam. Windmolens zijn niet dat m.i. niet.
  16-5-2021 12:40:18
 • Zonnevelden: genoeg daken waar deze op geplaatst kunnen worden. Werk samen met woningbouwvereniging en andere woningeigenaren om op alle daken van Leusden panelen te leggen. Verdeel de investering en de opbrengst. Op did manier hoeft er geen grondnatuur/ruimte extra naar velden vol panelen.
  16-5-2021 11:19:26
 • Plaats zo nevelen in eerste plaats niet in de natuur. Maak dubbel gebruik van verhard oppervlak zoals de enorme parkeervelden van bv Pon, tuincentra, bouwmarkten winkelcentra en overige. Dat alleen al zal voldoende kunnen zijn om horizonvervuiling in bv het mooie buitengebied te voorkomen. Helaas wordt daar nauwelijks naar gekeken.
  16-5-2021 10:29:57
  • @Robbert: moet zijn zonnevelden
   16-5-2021 10:31:42
 • Er wordt mijns inziens uitgegaan van verkeerde uitgangspunten: "Leusden moet energieneutraal worden" en "Groene energie komt uit windmolens en zonnevelden". Hoezo? Dit leidt tot lokaal, politiek gedreven, hobbyisme. Dit moet op nationaal niveau aangepakt worden en daarbij moeten ook alternatieven als kernenergie betrokken worden, die veel minder schade toebrengen aan de leefomgeving.
  16-5-2021 9:13:54
  • @Maurice: helemaal mee eens. er is tunnelvisie. energievoorziening bestaat uit meer dan windmolens en zonnepanelen. Daarnaast: zonder opslag is het plaatsen van panelen en molens een farce.
   30-5-2021 12:19:06
  • @Maurice: mee eens
   16-5-2021 10:33:27
 • ik ben voorstander van zonnepanelen op daken, maar zou goedkoper moeten, niet voor iedereen betaalbaar
  16-5-2021 8:46:44
 • Kies ook zoveel mogelijk bij noodzaak windmolens voor de nieuwe wiekenloze modellen. (In ontwikkeling) Bij modellen met wieken, dan die plaatsen op plekken waar e het minste schade toebrengen. Denk aan magnetische velden bij windmolens. Niet in werking tijdens schermer tijd. Niet in broedseizoen. Tijdens productie van zonnepanelen en de motoren van de windmolens rekening houden met productie, geen kinderarbeid en geen schadelijke stoffen gebruiken. Onze ouderwetse wind en watermolens waren zo gek nog niet niet. Alleen voor eigen gebruik.
  15-5-2021 15:53:34
 • Zonnevelden: begin met eerst verplichten van alle openbare gebouwen om zonnepanelen te leggen. A: voor eigen gebruik en om terug te leveren naar het stroomnet. B: alle nieuwbouw energie neutraal.Alle huurwoningen voorzien van zonnepanelen, alle bedrijfspanden voorzien van zonnepanelen, voor eigen gebruik. Bedrijven ondersteunen om daken geschikt te maken. Ieder zonnepanel op een dak, hoeft niet op de grond.Verminder zoveel het gebruik van stroom. Is er dan nog behoefte aan zonnecellen , dan pas in bermen langs snel weg of plekken die niet belastend zijn voor mens en dier. Plaats de panelen hoog genoeg zodat begroeiing, gras en planten, kunnen blijven groeien bv schapen eronder kunnen grazen.
  15-5-2021 15:47:27
  • @Paula velders: En wie gaat dat betalen? Ik heb geen zin om te betalen voor een manier van stroomopwekking waar ik niet achter sta. De weg die we moeten ingaan wordt ons opgedrongen en dat staat mij niet aan.
   15-5-2021 22:09:13
 • Energietransitie is nodig. Voor het afval van kernenergie hebben geen oplossing en bovendien kost het bouwen van nieuwe kerncentrales teveel tijd en kost het teveel. Vooralsnog de beste oplossing is het opwekken van duurzame energie. In Nederland kan dat met wind en zon. Zonnepanelen op daken en windturbines op zee bieden niet voldoende soelaas om op korte termijn te voldoen aan de eisen. Ook windparken en zonneparken op land zijn nodig. Van het landoppervlak in Nederland wordt twee derde gebruikt door landbouw. Veel landbouwgebieden zijn ecologische woestijnen. Daarnaast is de landbouw op veel plaatsen verantwoordelijk voor verontreiniging van grondwater en oppervlaktewater en voor stikstofemissie die schadelijk is voor natuur. In Nederland moet het areaal aan landbouwgrond daarom fors worden teruggebracht. Wat ligt er meer voor de hand dan het gebruiken van (intensief gebruikte) landbouwgrond voor de realisatie van zonneparken. Door een goede inrichting kan een zonnepark een aanzienlijke verbetering van de biodiversiteit opleveren. Door een goede inpassing hoeft een zonnepark vanaf maaiveld voor voorbijgangers niets eens zichtbaar te zijn. Voor windparken ligt het anders. Deze zijn ook nodig, maar zij zijn vanaf grote afstand zichtbaar en vragen daarom om een goede landschappelijke inpassing. Geschikte locaties zijn vooral te vinden langs snelwegen en op bedrijventerreinen.
  15-5-2021 15:39:03
 • Stop met mythe dat alles groen MOET worden. Als we terug willen naar tijdperk voor industriële revolutie kan dit, maar dit wil IK iig niet. Kernenergie met thorium reactor, investeer daar in als RIJK ipv subsidies op zonnepanelen en windparken, in combinatie met al bestaande gasgestookte energie centrales, die kosten niets, die hebben we al! Windmolens draaien meer op subsidie dan op wind. Ik ken verhaal van boer in Flevoland die na 15 jaar zijn windmolen weer heeft afgebroken omdat de subsidie stopte, niet omdat hij technisch op was, en weer voor 15 jaar subsidie kreeg als hij nieuwe ging bouwen. De grotere nieuwe staat er inmiddels.
  14-5-2021 19:32:18
 • Graag windmolens plaatsen op plekken waar al sprake is van geluidsoverlast. Er zijn een paar goede gebieden langs de snelweg die zich hier goed voor lenen. Mijn voorkeur gaat ook naar windmolens alleen, omdat deze te allen tijd energie opleveren en zonnepanelen niet. Daarnaast levert 1 windmolen qua oppervlakte veel meer energie op dan een zonnepaneel.
  14-5-2021 17:05:09
  • @A. Vermeulen: Ik snap het idee compleet, maar zou het niet beter zijn om de overlast te stoppen met geluidschermen waar zonnepanelen op zitten? Veel mensen ergeren zich al aan de herrie van de snelweg, windmolens maakt deze ergernis alleen maar groter. Daarnaast is er naast de snelweg veel bebossing. In het onderzoek stond dat ongeveer 2% van de vogels dood gaat door windmolens. Ik vraag me af of dit percentage het zelfde blijft als je windmolens pal naast een bos plant. Windmolens zijn geen goede optie voor de gemeente Leusden. Er moeten gewoon zonnepanelen komen op nieuwbouw zoals die bij de ''Maanwijk'' of Tabaksteeg.
   20-5-2021 14:29:29
 • Mooi verwoord Alexandra Kolkman! Kan me aansluiten behalve in het woordje kernenergie. Mijn advies: Investeer in energieopslag voor inwoners van de gemeente Leusden en maak ze mede eigenaar zodat de opgewekte stroom niet net zo hard ons dorp weer verlaat. En als het mede gebruikt wordt voor omliggende gemeenten leg daar dan ook de kosten neer. Laat meer bedrijven hun daken ook gebruiken voor zonnepanelen. Waar nodig gebruik locaties langs of over de snelweg mogelijke tunnel van zonnepanelen,zonder extra geluidsoverlast te creëren. Waterstof is mijn inziens mede de toekomst om alle woningen van het gas af te kunnen halen. Waterstof door gasleidingen kan dat? Zijn wij hier al op voorbereid? In hoeverre blijven wij goed onze grenzen stellen richting provincie? Ik wens de raad veel succes en wijsheid met deze opdracht van de provincie.
  14-5-2021 9:23:43
 • Wat mij betreft is het inzetten van groene energie absoluut noodzakelijk. Maar niet ten koste van het (weinige) groene landschap dat we hebben binnen Nederland. Laat het landschap zoals het is en benut de aanwezige daken binnen onze gemeente om zonnepanelen op te plaatsen. Aanmoedigen van burgers om zelf panelen op hun dak te plaatsen en vanuit de gemeente investeren in het geschiktmaken van de daken van de vele bedrijfspanden en foeilelijke "blokkendozen" om zonnepanelen op te leggen lijkt mij een goed idee. Zelf hebben wij al jaren 10 panelen op het dak waardoor we amper nog een energierekening hebben. Als het grootste deel van de gemeente zelfvoorzienend kan zijn vanuit de zon,is een lelijke en landschapsverstorende windmolen wellicht overbodig. Ik wens de gemeente veel wijsheid toe bij het nemen van een goed besluit t.a.v. deze vraagstukken.
  13-5-2021 21:57:54
 • Windmolens is geen oplossing voor Leusden, Niet groot genoeg open ruimte wat geen last geven voor mens, dier of vogel. Indien dit last geven voor mensen, geef dit last voor natuur. Dus hoe dit continu door gevoerd word is alleen eigen politieke zaak, geld en macht dat windmolens op enige manier in Nederland kunnen. Continu aansturing van windmolens is alleen een perceptie dat hun groen energie probleem gaat oplossen. Hier is gewoon niet plek om natuur en mens veilig te houden. Zonnepalen is daar veel ruimte in Leusden, hiervoor is geen zonnevelden nodig. Alle huizen wat deels vol staan op dak met panelen, kan bijgevuld worden tot die vol is. Daken van industrie en kantoren kan veel panelen, in Leusden is veel industrie en kantoren zonder enige panelen, waarom worden die niet eerst gevuld. Laat met alle nieuw bouw standaard panelen bij komen. Alle woningen en daken kan niet panelen door de hoek of liggen tegen over de zon, maar in Leusden kan veel meer gebruikt worden. Dan, wat is dit met windmolen en zonnepanelen gaat alles oplossen, worden wakker overheid van gemeente Leusden en heel Nederland, en hou op om kort termijn wat deels op te lossen. lossen alles in een keer op een goed manier. Groen energie moet van 3-5 soorten bronnen komen, hiervoor moet provincies groter projecten op pakken zoals kern centrales en dies meer. Dit gepeupel om met zon en windmolens alles op te lossen is een nep verhaal met veel kosten wat onnodig is. En bij alle berekeningen van groen worden alles niet mee gerekend voor eigen gemak, windmolens is niet zo groen zoals jullie foutief aangeven.
  13-5-2021 20:42:43
  • @Wilbert Torsius: Helemaal mee eens dit zou mijn antwoord kunnen zijn, heel goed gedaan.
   14-5-2021 21:11:37
  • @Wilbert Torsius: helemaal mee eens. Stop met mythe dat alles groen MOET worden. Als we terug willen naar tijdperk voor industriële revolutie kan dit, maar dit wil IK iig niet. Kernenergie met thorium reactor, investeer daar in als RIJK ipv subsidies op zonnepanelen en windparken, in combinatie met al bestaande gasgestookte energie centrales, die kosten niets, die hebben we al! Windmolens draaien meer op subsidie dan op wind. Ik ken boer die na 15 jaar zijn windmolen weer heeft afgebroken omdat de subsidie stopte, niet omdat hij technisch op was, en weer voor 15 jaar subsidie kreeg als hij nieuwe ging bouwen. De grotere nieuwe staat er inmiddels.
   14-5-2021 19:30:47
 • Geen velden met zonnepanelen of windmolens in deze gemeente of buitengebied rondom LeusdenDe gepresenteerde plannen rondom Schammer zijn zeer slecht! Er is al zo weinig groen/natuurgebied over!
  13-5-2021 16:14:52
 • Windmolens, zeer duur om te plaatsen, onderhoud is hoge kostenpost en gevaarlijk bij brand want de hulpdiensten kunnen er niet bij. Duurt jaren voordat de kosten eruit zijn.Slecht voor natuur (vogels/insecten) en voor de mens geluidsoverlast, schaduwwerking enz.Zonneweiden, slecht idee. Brandgevaar door overcapaciteit, slecht voor grasland en de dieren die ervan leven. Eerst de daken vol, particulieren en bedrijven.Kosten zijn vaak te hoog voor iedereen, daar een oplossing voor bedenken. Daken verstevigen/aanpassen zodat er wel panelen op kunnen. En zorgen dat bedrijven verzekerd kunnen blijven tegen brandschade, worden nu al buitengesloten omdat ze zonnepanelen op het dak hebben.Zonnepanelen in de vorm van lantaarnpaal/of op een lantaarnpaal zodat ze in het straatbeeld kunnen staan. Kunstwerk met zonnepanelen?
  13-5-2021 9:18:38
 • Ik ben geen voorstander van zonnepalen en windmolens in dichtbevolkt gebied. Ik zou graag een overkoepelende visie zien over energie en verbruik i.p.v. elk dorp zijn eigen micro-oplossing. Als ik al moet kiezen, dan zonnepanelen op daken en langs de snelweg. Geen windmolens, landschapsvervuiling en geluidsoverlast.
  13-5-2021 8:19:49
 • In plaats van overal windmolens en zonnepanelen neer te plempen moet de overheid burgers en bedrijven gaan stimuleren om veel en veel minder energie te gaan gebruiken. Want we zijn verslaafd aan energie. Al die apparaten in huis die eigenlijk overdreven luxe zijn (wasdrogers bv hang je was aan een rekje!). Stimuleren dat huizen beter worden geïsoleerd en duurzamer worden.
  13-5-2021 7:48:33
  • @Hanna de quartier: Helemaal mee eens! De meest groene energie is niet gebruikte energie. Waarom moeten we het hele huis verwarmen in de winter? Ik ben de winter van 1963 goed doorgekomen met alleen een kachel in de woonkamer. Scheelt ook weer isolatiekosten.
   16-5-2021 10:06:23
 • Zonneparken zullen het aangezicht van het unieke Leusden negatief aantasten! Zonnepanelen moeten op daken gelegd worden en er moet verder gekeken worden naar andere duurzame energiebronnen die niet horizon vervuilend werken. Mocht men toch besluiten een zonnepark te bouwen, dan op een plek waar (zo min mogelijk) geen mensen daar last van ondervinden!!
  12-5-2021 22:34:17
  • @Peter Heijne: helemaal mee eens, hier sluit ik mij bij aan
   13-5-2021 19:50:04
 • Een onbetrouwbare energievoorziening gebouwd met miljardensubsidies die behalve het landschap ook nog eens zeldzame vogels zoals de Grutto vernietigt er doordrukken en dan raar opkijken dat niemand hier op zit te wachten. 2022: gemeenteraadsverkiezingen. Onthoud wat er nu gebeurt. Dat is de enige manier om de waanzin te stoppen.
  12-5-2021 21:58:05
 • Waarom al een voldongen feit dat er überhaupt windmolens en zonnevelden moeten komen? Eerst de conclusie trekken wat de beste vorm van energietransitie is. Dan de discussie waar wat en hoe. Voor mij zijn deze maatregelen lapmiddelen met grote gevolgen.Geen 3 of 4 excuuswindmolens per gemeente. Beter deze 3 windmolens in de Noordzee sponseren/adopteren als gemeente dan deze plaatsen omdat het moet voor de vorm en te laten zien dat Leusden groen is.Pas op dat het een ruif van subsidies is waar allerlei cowboys opduiken die de weg naar deze subsidies weten. En al borrelend en bitterballen etend lobbyen. Ik zie hier al tekenen van.Kijk naar wijken waar de meeste elektrische auto’s zijn. Plaats eventueel in de nabijheid van huizen in het buitengebied waar tevens een elektrische auto in gebruik is een windmolen. Korte lijntjes voor de eindgebruiker.
  12-5-2021 20:50:12
  • @Fred: toevoeging: Ik vind wel dat plaatsen én bewoners die zelf pretenderen groen te zijn (en hier veel bijdrage voor ontvangen van de overheid) ook de gevolgen mogen voelen en dragen. Het rijden in Elektrische auto’s en warmtepompen houdt ook stroomverbruik in. Die stroom komt niet vanzelf uit het Valleikanaal opborrelen. Het is te makkelijk om te zeggen niet hier opwekken maar in een dunbevolkte provincie, waar de bewoners en het landschap er last van hebben. Noordzee vind ik prima, 3 windmolens sponseren in zee en plaats ze daar naast de windmolens van Woudenberg en Barneveld en elke andere gemeente naar rato.En er is al zoveel lelijkheid hier in de omgeving gebouwd dat er ook wel een paar energieopwekkende zaken bij kunnen. Blokkendozen als bedrijfspanden, de grote M die over de Schammer straalt, waar waar menig leusdenaar een hapje eet, bedrijfspanden in zgn. Waardevol landschap. schreeuwerige ledreclame, maar waarschijnlijk energiezuinige :-), als je Leusden binnenrijdt. De hoge telecommast met rood licht in top. Huizen die vloeken in het landschap.
   13-5-2021 9:28:50
 • Absoluut GEEN windmolens en zonneweide in de gemeente Leusden.Er valt binnenkort een besluit om nabij Zeewolde een gigantisch datacentre te bouwen.De gemeenten en inwoners van de provincie Noord Holland kunnen hierover meepraten.Alle, maar werkelijk alle, opgewekte energie gaat op naar de daar gebouwde datacenters.Als Zeewolde besluit om een MEGA goot datacentre toe te laten dan zal ook de door Leusden opgewekte energie worden gebruikt aldaar. Wie (zeker NIET de gemeente Leusden én zeker Niet wethouder van Beurden) kan garanderen of de "groene" energie bij de bewoners van Leusden terecht komt ??Stop hier mee.Ga over naar kernenergie cq investeringen op watergas.Gemeentebestuurders van Leusden lees je eens in en heb de moed om dit Groen Links gedachtegoed te pareren.
  12-5-2021 20:09:01
 • Zonnevelden en windmolens zijn niet passend in het Leusdense landschap. Grote delen van Nederland zijn te klein en dichtbevolkt voor deze manieren van energieopwekking. Zon op daken/parkeerplaatsen etc. is prima maar niet op kostbare (landbouw) gronden. Windmolens leveren niet dat wat het beloofd (staan vaak stil), zijn lelijk. Bovenal zijn windmolens ongezond. Het is medisch overzocht en verklaard dat als men binnen een straal van 10x de masthoogte woont dat men neurologische problemen gaat ervaren waaronder slaapverstoring, bromtoon etc. Verder zijn zowel zonnevelden als windmolens subsidiegedreven bouwwerken. Het is toch bizar dat buitenlandse investeerders investeren in Nederlandse zonnevelden en windmolens terwijl in andere landen heel veel lege, loze en onbewoonbare ruimte is. Kortom wel op daken, verder niet.
  12-5-2021 17:43:04
  • @A. Tempel: hier sluit ik mij bij aan!Goed gezien!
   13-5-2021 19:54:28
 • Voor zonnepanelen zijn er nog heel veel lege daken beschikbaar en windmolens zijn zeker ongewenst. In de reeds geplaatste commentaren is hierover al genoeg aangedragen om ze zeker niet te plaatsen
  12-5-2021 16:50:12
 • Deze transitie moet absoluut niet per gemeente worden geregeld maar landelijk. Dus echt geen weilanden opofferen aan zonnevelden.Snelwegen lijken mij bijzonder geschikt voor windmolens mits niet direct daarnaast ook woonwijken liggen.Gemeente Leusden: geeft uw opdracht terug aan het Rijk.
  12-5-2021 16:22:28
 • Graag geen windmolens, hooguit op zee. Nederlands is te klein en uitzicht in ons polder landschap is van heel groot belang. Ook voor onze kinderen.Zonnepanelen alleen op daken. Ook hier geen Zonnevelden, omdat dit zonde is van ons beperkte landschap.Over zonnevelden en windmolens bij leefgebieden zijn dingen waar niet goed over nagedacht is.Net als gas, gewoon gas blijven gebruiken, maar geen Gronings gas. Goede transitie doen van aardgas naar waterstof. Zo kunnen oudere huizen tzt gewoon verwarmd worden met cv ketels geschikt voor waterstofgas (oude huizen zijn ongeschikt voor warmtepomp).Het is belangrijk dat elk huis in ieder geval 2 energiebronnen heeft, stroom en gas (waterstof).
  12-5-2021 15:33:04
 • - Alle daken vol met panelen en dat als vergunningplicht opnemen voor nieuwbouw van de bekende "dozen" (denk aan smartphonehoesjes.nl), kantoren etc. Die kiezen meestal voor een lichtere dakconstructie omdat dat "goedkoper" is en dan kunnen er geen panelen meer op. Voor bestaande gebouwen verordening opstellen dat ze binnen 5 jaar "moeten".- Windturbines alleen op zee en misschien langs snel- en spoorwegen. Afstand tot woningen >10 x de masthoogte.- Grote broek uittrekken. De Leusdenaren vinden 2050 vroeg zat voor energieneutraliteit en het voorkomt dat je geen gebruik maakt van de ontwikkelingen tussen 2040 en 2050.- Inzetten op seriematige bouw kleine kerncentrales
  12-5-2021 15:13:05
 • Het is goed om te kijken naar hoe we meer energie kunnen opwekkken, maar er kan veel meer bespaard worden door oude woningen beter te isoleren en door bedrijven energieneutraler te maken. Ook denk ik dat er gekeken moet worden naar hoe energie opgeslagen kan worden, want overdag wordt energie opgewekt, maar er is meestal op andere momenten meer vraag naar. Alleen maar meer windmolens en zonnepanelen plaatsen lost het probleem niet op.
  12-5-2021 14:28:58
 • Zonnepanelen verplicht op daken, langs de snelweg, etc.. Windmolens op zee (dus niet in Leusden)Verder wat doen aan de grootverbruikers zoals de datacentra.
  12-5-2021 8:16:51
  • @Sanne: Perfecte samenvatting van mijn gewenste richting.
   20-5-2021 16:48:16
 • Daken, geluidswallen - prima voor zonnepanelen. Versnippering en opoffering van het kleine beetje groen hier in de buurt lijkt me niet de weg.Verantwoordelijkheid nemen is zeer nodig, maar isoleren van huizen en levensstijl aanpassen door bijv minder vlees eten reduceert de co2 uitstoot meer dan de zonnepanelen aan winst gaan opleveren. De productie van zonnepanelen en windmolens geeft co2 uitstoot, waardoor het echt een tijd duurt voordat er sprake is van milieuwinst.
  11-5-2021 22:49:22
 • Wij zijn in oktober 2020 hierheen verhuisd omdat dit een rustig gebied is qua zendmasten en hoogspanning. Mijn vrouw is electrogevoelig (https://stichtingehs.nl/wat-is-elektrohypersensitiviteit-ehs), daardoor konden we niet in ons huis in Leiden blijven wonen. De kans op gezondheidsklachten is voor ons dus een dagelijkse realiteit. Wij ondervinden aan den lijve de negatieve effecten van grote energieslurpers als windmolens en zonnevelden om de hoek. Ik zou graag zien dat er andere oplossingen gevonden worden.
  11-5-2021 21:33:33
 • Geen windmolens en zonnevelden in de gemeente Leusden. Wel subsidies voor het energiezuinig maken van onze huizen en het plaatsen van zonnepanelen op daken ( huizen, gebouwen, parkeerdekken enz.) Laat de Rijksoverheid zsm starten met de bouw van 2 nieuwe kerncentrales; opwekken elektriciteit voor huishoudens en waterstoffabrieken; de brandstof van de toekomst.
  11-5-2021 15:35:46
 • Wat ik in de hele dialoog mis is de vraag over energie opslag. Productie van energie door zon vindt op de dag plaats. Wind meer over het etmaal heen. Verbruik vindt gehele etmaal plaats waarbij pieken kunnen verschillen. Als opslag niet goed is geregeld, heeft (over) productie niet zoveel zin. Daarbij moeten we ook kijken naar de vorm van opslag. Waterstof is op zich een goede energiedrager, maar productie van waterstof vergt weer veel energie. Bi directionele accu's van elektrische auto's kan een deel oplossen, net als accu's/batterijen in woningen en bedrijfspanden. Wordt dit ook meegewogen in de planning van de omvang en locaties van windparken en zonnevelden?
  11-5-2021 10:53:58
 • Het heeft mijn voorkeur om alle daken van Leusden vol te leggen met zonnepanelen. Geen zonnevelden, dat is zonde van het weinige groen dat we toch al hebben in Nederland.
  9-5-2021 22:29:06
 • Ik ben tegen windmolens, omdat ze laag frequentgeluid veroorzaken wat slecht voor de gezondheid is. Typ op Google 'laag frequentgeluid windmolens' in en je krijgt meerdere, goed onderbouwde, artikelen waarom windmolens dicht bij bebouwing schadelijk zijn voor de gezondheid. O.a. dit artikel waarin gerenommeerd arts van het LUMC De Laat opgevoerd wordt. https://www.vpro.nl/argos/lees/onderwerpen/windmolens/2020/onhoorbaar-geluid-schadelijk-voor-gezondheid.html Verdiep je hier als gemeente serieus in, want als de molens er eenmaal staan is er een grote kans dat je veel bewoners met gezondheidsklachten krijgt en dan heb je als gemeente ook een probleem (en een verantwoordelijkheid naar deze burgers). Ik kan me niet voorstellen dat de hoeveelheid energie die een windmolen in onze omgeving opwekt opweegt tegen de gezondheidsschade van de Leusdense burgers.Stimuleer vooral bedrijven en bewoners om zonnepanelen te leggen en zorg dat daar subsidie voor komt, in combinatie met je huis goed isoleren. Want als we onze huizen goed isoleren hebben we ook minder energie nodig. En zijn er ook geen windmolens nodig. En kijk ook naar wat er de komende jaren ontwikkeld wordt op dit gebied, want in mijn ogen zijn mega windmolens net zo achterhaalt als biomassacentrales. Op die centrales komen gemeentes immers ook massaal terug.
  9-5-2021 21:05:24
 • Hoewel het duidelijk is dat we moeten werken aan de situatie dat we de aarde sneller uitputten dan deze zich kan herstellen (denk aan vervuiling, grondstoffen, schone lucht, rust, vruchtbare aarde, dieren populaties, etc.), is nuance wel van belang. Een eenzijdige focus op CO2 uitstoot kan hierbij gevaarlijk zijn. Denk bv aan windmolens die worden vervangen binnen de technische levensduur om subsidie te vangen. De opwekking van CO2 arme energie mag dan zijn 'opgelost, maar het grondstoffenprobleem niet echt. Ook is met zon en wind energie de huidige energie centrale nog niet afgebroken (tenzij we in op een windstille nacht niet langer elektra nodig hebben). Energie opslag hoort ook onderdeel te zijn van dit plan, zeker als we willen voorkomen dat we a.g.v. een gecompliceerd en omvangrijk energie netwerk een forse aanslag doen op de beschikbare bronnen.Helaas is dat wat ik mis in deze discussie, een balans waarmee we deze wereld beter maken en niet alleen focussen op een wereld vol met windmolens en zonnepanelen waarin niemand meer wil/kan leven.
  9-5-2021 15:24:31
 • Ik heb er moeite mee dat we onze leefomgeving met de kleine stukjes 'natuur' die we in Nederland hebben, verarmen met windmolens en zonnevelden. Tijdens de corona-crisis hebben veel mensen aan den lijve ondervonden hoe waardevol het is om een stukje langs de beek te wandelen. In rust uitkijkend over de weilanden, vrije dieren en planten te 'ontmoeten', beweging, wind, zon en regen. We moeten niet onderschatten wat dat betekend voor het welzijn van de mens. Die ontdekking zullen mensen willen koesteren en herhalen omdat ze weten dat het goed is voor ze. We moeten er alles aan doen om dat kwetsbare hoge goed te beschermen.Voor onze klimaat doelen moeten we tegelijkertijd alles op alles zetten en alternatieven vinden voor fossiele brandstoffen maar we moeten ook iets verder kijken dan onze snelle doelen kort zijn. We kunnen bijv. meteen grote stappen zetten als we NU op kunnen houden met elke dag 60 miljard dieren te voeren/water geven, groot leed veroorzaken, hun uitstoot verwerken en vervolgens opeten. Dat gaat vast niet meteen lukken, maar ik kan er al mee stoppen en jij ook.Ik heb respect voor mensen die zich presenteren als onze bestuurders want het lijkt mij geen gemakkelijke opgave om slimme duurzame en echte lange termijn oplossingen te bedenken waarvoor ze over 150 jaar nog geroemd worden. Daar zijn mensen met 'visie' voor nodig met als doelstelling: een substantiële bijdrage blijven leveren aan het beschermen van de leefomgeving voor dieren, planten en mensen. De klimaat doelstellingen en de energietransitie zijn hiervoor een mooie leidraad. Ik zal er op gezinsniveau alles aan doen wat ik kan (en dat is best veel) maar zet alsjeblief geen windmolen in mijn tuin.
  8-5-2021 12:07:58
 • Windmolens verpesten dat wat voor mij heel belangrijk is, en dat is vrij uitzicht op de natuur. Van oorsprong ben ik een Groninger die ooit nog weer terug wilde keren naar dat mooie Groninger landschap. In Groningen heb ik wat het landschap betreft niets meer te zoeken omdat het landschap vol wordt gezet met windmolens. Het ziet er verschrikkelijk druk uit net als de ooit zo mooie Flevopolder. Het geeft mij een enorm benauwd en opgesloten gevoel.
  7-5-2021 12:57:17
 • We moeten deze energietransitie ten koste van alles door gaan voeren, inmiddels dringt die boodschap door bij ieder weldenkende wereldburger. Toch lees ik door alle reacties heen dat het dan niet in de eigen achtertuin mag worden uitgevoerd. Zelf dacht ik daar ook zo over maar hoe dan wel? De woningen in Alandsbeek Oost zijn bij uitstek geschikt om vol te leggen met zonnepanelen, lange zonnige daken. Vele meters kunnen dan al gemaakt worden. Ik stel mijn zuidelijk gelegen dak tot jullie beschikking maar wil wel aangeven dat CO2 reductie ook plaatsvinden kan door het dak te bedekken met serum planten. Een hele mooie oplossing voor mens en dier. Kom een keer kijken op Waarden 52 in Leusden. Als het rendement van een windmolen veel groter is dan die van een zonnepark zou ik ook daar wel over willen nadenken. Kleine molens langs de snelweg of langs spoorwegen.
  7-5-2021 12:19:23
 • Laten we in Leusden de eerst kijken naar het gebruik van zonnepanelen op alle bebouwing , huizen en bedrijven. Dat is het minst belastend voor milieu en woonplezier. In deze discussie mis ik overigens het onderwerp energiebesparing. Bedrijfspanden die 24 uur per dag verlicht zijn, onnodige straatverlichting en reclameverlichting , daar valt zeker ook wat te halen.
  6-5-2021 11:26:08
  • M
   @Marloes Kormelink: helemaal mee eens!
   24-5-2021 13:09:30
 • Alle vragen zijn nogal suggestief , van wie is deze uitdrukking ook alweer? Ik ben voor een referendum als ik de vragen mag stellen!
  5-5-2021 23:19:33
 • Eens om te beginnen met alle enigszins bruikbare (huur)woning daken, daken van appartementsgebouwen, bedrijfsgebouwen, boerderijen en hun schuren vol te leggen met zonnepanelen. Daar moeten eigenaren en verhuurders mee geholpen/gestimuleerd worden met subsidie als saldering minder wordt. Omdat dit uiteindelijk nog niet voldoende oplevert zijn windmolens een goede aanvulling, ook in de winterperiode. Maar dan wel te beginnen vlak bij snelwegen en bedrijfsterreinen waardoor ze de natuur niet aantasten. Grote zonnevelden alleen als dit gecombineerd kan worden met landbouw of veeteelt, waardoor er geen grondoppervlak 'verloren' gaat. Overschotten aan opgewekte stroom door energie bedrijven laten omzetten naar waterstof. Verder ontsnappen we waarschijnlijk niet aan een aantal grote kernenergie centrales die voor waterstof productie kunnen zorgen voor de winterperiode en industrie en verkeer.
  5-5-2021 22:32:06
 • Bas
  Leusden heeft veel water verval. Daar moeten energie op gewekt mee worden in de vele stuwen in de beken en het kanaal. Alle daken vol leggen en kern energie toepassen groot en kleinere centrales. Komende jaren wordt hey voedsel te kort wereld wijd groter we hebben alle landbouw grond nodig. Daarnaast warmt de aarde sneller en meer op daar waar zonne parken staan en geen bomen struiken en grassen.
  5-5-2021 19:51:00
 • We zijn het verplicht aan onze volgende generaties om het klimaatprobleem nu te adresseren. Natuurlijk willen we liever geen zonneparken of windmolens, maar om het klimaatprobleem op te lossen is zon- en windenergie essentieel; ook op land (dus niet alleen op zee). Zon en wind combineren op 1 stroomaansluiting (het zogenaamde 'cable-pooling') scheelt de maatschappij veel geld, dus dat moeten we sowieso zoveel mogelijk doen. Verder moeten we zoveel als mogelijk gebruik maken van bestaande daken om zonnepanelen op te leggen. Echter, daarmee halen we de doelstelling niet. We zullen dus zon- en windenergie op land moeten, ook in de gemeente Leusden. Bij voorkeur zullen windmolens geplaatst moeten worden daar waar mens en dier er zo min mogelijk last van hebben; langs snelwegen, op/bij industrieterreinen, etc. Maar Nederland is een klein land met veel inwoners, dus het is onvermijdelijk dat er ook windmolens en pv-velden op plaatsen komen waar mensen er wel last van kunnen hebben. Energiecoöperaties zijn dé manier om bewoners die last hebben van zon en wind, ook te laten profiteren van de zon- en windenergie. Op die manier wordt het draagvlak verbeterd. De gemeente zou m.i. de ontwikkelaar van zon- en windenergie in Leusden moeten verplichten om minimaal 50% van het park in eigendom te hebben van de lokale energiecoöperatie, waar iedere Leusdenaar aan kan meedoen. Dit moet een knockout-criterium zijn in de toewijzing van de ontwikkeling van het park. En als een bewoner niet het geld op de plank heeft om mee te investeren, zal er een gunstig financieringsinstrument moeten worden ontwikkeld door de gemeente (of provincie) zodat iedereen kan meedoen. Overigens, let wel; waterstof is geen energiebron, maar een energiedrager. Om waterstof te maken is elektriciteit nodig, duurzaam opgewekt. Waterstof is dus geen substituut voor zon- of windenergie. Kernenergie is duur, het duurt lang om te realiseren, heeft hoge financiële risico's, er is ook weinig/geen draagvlak voor en er is nog altijd geen oplossing voor het nucleair afval. Het zou mooi zijn als in de toekomst kernenergie onderdeel uitmaakt van de mix in Nederland, maar ook alleen met kernenergie redden we het niet. De klimaatrekening doorschuiven naar onze kinderen en kleinkinderen vind ik ronduit asociaal.
  5-5-2021 15:39:30
  • @Detlef Meijer: Misschien wel zo eerlijk om er bij te vermelden dat je onderdeel bent van de denktank "Liberaal Groen" van de VVD. Ik insinueer niets maar volgens mij is dit een forum voor burgers en niet voor politieke partijen.
   6-5-2021 14:11:41
  • @Wiilem Eelman: Dat is vragen om problemen, als ik de communicatie in de Leusderkrant nu al lees staan de zgn "betrokken bewoners" klaar om met hun coöperatie in te springen in de subsidie en geld pot die zo vrijkomt. Zie o.a.: https://www.leusderkrant.nl/lokaal/natuur-en-milieu/673741/-ingezonden-leusden-moet-eigen-verantwoordelijkheid-nemen-in-vr. Wel wat vreemd dat de voorzitter van deze club ook prominent lid van GroenLinks Leusden is.. Dubbele petten volop.
   6-5-2021 14:09:16
  • @Detlef Meijer: Heel goed verwoord Detlef
   6-5-2021 12:44:01
 • Het is een uitstekend plan om (alle) beschikbare daken te voorzien van zonnepanelen. Nederland kan echter niet volledig in haar energiebehoefte voorzien op basis van louter PV en windturbines. Omdat dat in essentie niet mogelijk is is het een slecht idee om onze natuur, onze gezondheid en ons landschap te schaden met zonnevelden en windmolens. Het is in alle opzichten beter om te investeren in kernenergie. Dat moet toch, het is goedkoper en minder schadelijk.
  5-5-2021 14:34:31
 • In plaats van zonnevelden en windmolens kan je beter de inwoners van Leusden subsidiëren om zonnepanelen op het dak te doen. Als er zonnevelden komen zijn er maar een paar winnaars ( eigenaar van de grond + bedrijf die de subsidie krijgt) en de Leusdense bevolking krijgt de rekening. dat is niet eerlijk en bij de windmolens is dat idem dito.Ga eerst kijken hoeveel daken in Leusden nog gevuld kunnen worden en daarna pas nadenken over andere plekken.Ook andere opties zoals Kernenergie, waterstof moeten worden ingezet om neutaal te komen en de ambitie moet worden bijgesteld van 2040 naar 2050. waarom altijd voorop lopen en het braafste jongetje van de klas willen zijn. Het moet betaalbaar blijven voor iedereen en dus zeker voor de minima en de personen net daar boven.
  5-5-2021 13:08:12
 • Zonnevelden en windmolens zijn niet passend in het Leusdense landschap. Zon op daken/parkeerplaatsen etc is prima maar niet op kostbare (landbouw) gronden. Windmolens leveren niet dat wat het beloofd (staan vaak stil), zijn lelijk. Bovenal zijn windmolens ongezond. Het is medisch overzocht en verklaard dat als men binnen een straal van 10x de masthoogte woont dat men neurologische problemen gaat ervaren waaronder slaapverstoring, bromtoon etc. Verder zijn zowel zonnevelden als windmolens subsidiegedreven bouwwerken. Er is geen ondernemer te vinden die een goede businesscase hiervan kan maken zonder gebruik te maken van subsidie. Gratis geld bestaat niet dus de burger betaalt uiteindelijk de subsidiegelden die verstrekt worden aan de Eneco's en Vattelfalls van deze wereld. De energiereuzen willen maar wat graag windmolens bouwen want het levert ze een rendement op van minimaal 12% (met overheidssubsidie). Kortom: denk eens out of the box: Een horizontale windmolen?/windtunnel? Dit om het landschap niet blijvend te verzieken. Of een windmolen zo groot als een lantaarnpaal ipv 2 x de hoogte van de OLV toren? Waterraden in het valleikanaal? Verder: Trek als gemeente Leusden niet een te grote broek aan door een ambitie neer te leggen om in 2040 al aan de landelijke doelstelling van 2050 te willen voldoen. Door deze lokale ambitie na te streven ga je voorbij aan de mogelijkheden die in de komende jaren doorontwikkeld worden, waaronder kernenergie, waterstof etc.
  5-5-2021 12:29:32
  • @Alexandra Kolkman: helemaal mee eens
   30-5-2021 12:27:14
  • @Alexandra Kolkman: Heel goed verwoord! de energietransitie gaat niet meer over het klimaat, het draait alleen om subsidies en met de opbrengst wordt onze gezondheid omgekocht. De lokale ambities van de gemeente Leusden dienen niet meer het klimaat maar zijn een bodem voor persoonlijke irreële ambities van ambtenaren die door geslagen zijn en schieten hun doel voorbij.
   19-5-2021 23:46:05
  • @Alexandra Kolkman: Helemaal mee eens! Gemeente Leusden wees eens creatief in oplossingen! Ook kennen we allemaal de oplichting van burgers met energie-projecten. Laten we daar blijvend alert op zijn en bij constatering in de openbaarheid brengen. Laten we onszelf ook niet zand in de ogen strooien door het zogenaamde inspraak-geweld en meepraat-geweld. Maar al te vaak is dat een schaamlap om toch de zin door te douwen van gemeente en louche ondernemers en/of verenigingen/coöperaties. Denk bijvoorbeeld aan de smerige trucs van gemeente en provincie in Delfzijl https://www.nrc.nl/nieuws/2021/05/11/vriendjespolitiek-bij-grondhandel-in-groningse-eemshaven-voor-komst-google-a4043307Kijk vooral ook op Follow The Money, www.ftm.nl Uitstekende onderzoeksjournalistiek.
   19-5-2021 20:26:57
  • bas
   @Alexandra Kolkman: mooi verwoordt. helemaal mee eens
   19-5-2021 20:12:28
  • @Alexandra Kolkman: Heel goed verwoord, helemaal mee eens.
   18-5-2021 16:03:39
  • @Alexandra Kolkman: hier sluit ik mij helemaal bij aan
   13-5-2021 6:31:52
  • @Alexandra Kolkman: Juist Dank voor het opschrijven want dit zou ook de strekking van mijn antwoord zijn.
   12-5-2021 22:11:44
  • @Alexandra Kolkman: Precies, hulde!
   6-5-2021 14:04:22
Pagina 2 van 2 [2] VolgendeLaatste
Je moet eerst inloggen om commentaar te leveren
leusdenzew
2475