U kunt niet meer reageren.

Op 8 juni 2021 is deze discussie gesloten. 

Praat mee!

Uitsluitingen zonnevelden

Wat is het belangrijkste argument bij het uitsluiten van plekken voor zonnevelden?

rasterkaart-buitenge...

 

 

|

Commentaar

 • Geen zonnevelden in de natuur om alle bovengenoemde redenen!!!! Plaats panelen op daken, wanden, ramen van woningen, bedrijfspanden, parkeerplaatsen, schuren, langs infrastructuren (uit het zicht van omwonenden). Heb de weinige natuur in Nederland lief!
  6-6-2021 22:36:43
 • Opwek van zonne-energie op: Daken, Ramen en Wanden van: woningen, bedrijven, schuren, etc . Op Geluidswallen, parkeerplaatsen etc. Tussen klaverbladen van snelwegen. Houd onze leefomgeving leefbaar voor mens en dier. behoud de Flora en Fauna.Naast de inwoners biedt het Buitengebied ontspanning en natuurbeleving voor de vele recreanten. Geen zonnevelden.
  6-6-2021 14:53:48
 • Wat mij een goede voorwaarde lijkt. Dat eerst alle ambities van het binnenstedelijke gebied zijn nagekomen. Dus eerst 130.000 zonnepanelen op daken en schuren realiseren (en niet alleen maar plannen). En daarna pas richting het buitengebied. Want anders zie ik het volgende gebeuren. Allerlei ondernemers storten zich de komende jaren op het buitengebied (lekker makkelijk) om geld te verdienen. De gemeente blij omdat er flinke stappen in de RES worden gezet en is ook scheutig met de vergunningen. En over 5 a 10 jaar zijn er nieuwe ontwikkelingen of technieken en blijken zoveel zonnepanelen niet meer nodig. Vervolgens zijn zonnepanelen in het stedelijke gebied niet meer nodig en struikel je in het buitengebied over de velden. Niet alleen maar gaan voor de quick-win. Maar nadenken op lange termijn.
  5-6-2021 22:38:55
 • GEEN zonnevelden op het grondgebied van gemeenste Leusden. Alleen op daken en muren van woningen, schuren, bedrijven. En op restgronden (langs spoorrails, op geluidswallen, de grond tussen klaverbladen van snelwegen) en op parkeerterreinen. Ter bescherming van natuurwaarden, cultuurhistorische waarde landschap, uitzicht vanaf de weg, wandelpaden, fietsroutes, uitzicht vanuit woningen enz.
  2-6-2021 11:16:50
 • Ik wil geen zonnevelden en al helemaal geen windmolens. Het is een mooi alternatief om zonnepanelen boven parkeerterreinen en op daken van huizen, bedrijven en schuren te zetten. De energie transitie moeten we gebruiken om de natuur te beschermen en herstellen. We moeten de natuur niet opofferen om energie doelen te verwezenlijken, die uiteindelijk alleen meer schade veroorzaken.
  2-6-2021 8:08:16
 • Absoluut geen zonneweiden in het landschap!
  31-5-2021 12:04:24
 • Daken, daar hebben we in Leusden meer van dan groen.
  28-5-2021 10:05:53
 • Waarom worden dit soort discussies per gemeente gevoerd en niet op landelijk of, minimaal, provinciaal niveau? Windmolens in Nederland moeten we toch inmiddels nergens meer willen. Plus wat is nu het rendement van windmolens op lange termijn. En dan de footprint van de molen zelf meenemen in de berekening!Het grondgebied van Leusden is te mooi om ook daar weer een zonneveld neer te leggen. Iemand suggereerde om de parkeerplaats van Pon te overkappen met een zonneveld. Dat is nog een slimme. Verder alle daken van bedrijven is nog een kans, denk aan daken van schuren bij boerderijen.
  28-5-2021 8:15:15
 • grond is te schaars in leusden denk niet dat we een groot industrieterrein willen worden
  27-5-2021 19:18:17
 • Wim
  Geen ruimte en plek voor zonnevelden in Leusden
  27-5-2021 12:46:45
 • Eerst op parkeerplaatsen het geluk beproeven en langs snelwegen als geluidwering wand, en verder niet, snachts doen die dingen niks het zijn de project ontwikkelaars en andere beleggers die er met de winst vandoor gaan
  27-5-2021 12:26:59
 • Zonnevelden hebben een te grote impact op de omgeving: het benodigde areaal staat niet in verhouding tot de efficientie en hun bijdrage aan de totale energiebehoefte. Subsidieer zonnevelden in landen waar altijd de zon schijnt, help je de mensen daar aan werk en een goede boterham.Dat is pas ontwikkelingshulp....
  26-5-2021 14:51:18
 • Geen zonnepanelen op de grond omdat de grond dan niet meer voor voedselproductie benut kan worden. Onder zonnepanelen groeit niets meer. Ook niet in natuurgebieden
  26-5-2021 12:16:45
 • Zolang het stedelijk gebied nog niet volledig is benut moeten er zeker geen zonnevelden (in het buitengebied) komen.
  24-5-2021 21:00:15
 • Zonnepanelen zijn prachtig als ze werken. We deden mee met een zonnedak in de postcoderoos Leusden. Het lukte de Stedin niet om - een zonnige zomer lang- dit dak adequaat aan te sluiten. En zij zijn een monopolist in de aansluiterij. De verzwaring van de meterkast was aangevraagd maar werd ondanks toezeggingen niet uitgevoerd. Daarna werd de doorlooptijd voor plaatsing 12 weken. Toen zou een bedrijf komen voor de installatie van de extra meter en bleek de berekening niet correct. De opdracht ging weer terug. Dat duurde nog weer 3 weken. Toen uiteindelijk iedereen aanwezig was voor installatie was de hoofdkabel ongeschikt. En iedereen kon onverrichter zaken weer terug naar huis. (Die jaar na de aanvang van dit project werkt het.) Wanneer je aan zonnevelden wilt beginnen zal er eerst een enorme berg aan infrastructuur neergelegd moeten worden. Zelfs in de bebouwde kom is die nu niet op orde. Wanneer je eerst eens bij nieuwe gebouwen en bedrijven de eis neer zou leggen dat daken zowel geschikt moeten zijn als benut moeten worden voor opwekken van de eigen energie? En dan eerst de bekabeling en andere infra op orde brengt?Het is heilloos het landschap buiten de bebouwde kom panelen en infra aan te doen wanneer je de opgewekte energie binnen de bebouwde kom al niet aan kunt. Het is niet alleen het veld, maar ook het net.Bovendien gaan zonnepanelen maar 15 jaar mee. Daarna moet je ze afvoeren. Waarheen en tegen welke kosten?
  22-5-2021 11:35:22
 • De prioriteit moet echt liggen op het gebouwde gebied waar zonnepanelen ingepastkunnen worden. Daarna komen de grotere gebouwen in het buitengebied (schuren, bedrijfspanden etc).
  21-5-2021 19:28:45
  • @Huub: eens....op gebouwen is de enige manier. De daken van kantoren en huizen liggen er toch "nutteloos" bij. Géén zonnepanelen of windmolens op de grond! Dit verpest het mooie aangezicht....
   23-5-2021 18:16:21
  • Jep
   @Huub: Hier sluit ik me helemaal bij aan.
   22-5-2021 18:04:06
 • We leven steeds meer op mekaar, er moeten woningen bij en er is dak oppervlak in overvloed voor zonnepanelen. Windmolens en zonnevelden zijn niet groen als ze in de natuur staan, er is niks groens aan een witte reus die constant de rust voor mens en dier ontneemt met zijn gezwoeg, bewegend beeld en schaduw en geluid en zicht vervuiling. Ok een zwart, plastic weiland is niet groen meer en biedt als enorme spiegel geen waarde voor flora en fauna. Willen we echt geen ongerept groen meer zien? Geen windmolens in ons buitengebied en wel zonnepanelen op daken!
  21-5-2021 17:45:20
 • Zoals alle gemeentes/ provincie etc zeggen/communiceren volg de zonneladder laat de natuur niet de dupe worden van Groene energie!!
  21-5-2021 16:26:38
 • Het doet me goed om te lezen dat er geen enkele voorstander van zonnevelden en wind energie heeft gereageerd. Ik hoop dat er goed geluisterd wordt naar de Leusdenaren!
  21-5-2021 14:11:26
  • @Mark: Je hebt gelijk. Ik zeg een kleine kerncentrale tussen Achterveld en Barneveld. Met voldoende opbrengst voor beide gemeentes.
   25-5-2021 16:31:10
  • @Bianca: Helaas is er op alle daken tezamen lang niet genoeg ruimte om voldoende panelen neer te leggen; we verbruiken veel te veel energie; ook als we flink besparen. Ook als je niet tien jaar eerder klaar wil zijn, heb je windmolens en zonnevelden nodig, en die techniek is al enorm ver ontwikkelt. Een windmolen levert even veel stroom op als 20 hectare zonneveld. In Leusden wordt op dit moment ervan uitgegaan dat we ongeveer 8 hele grote windmolens nodig hebt en 100 tot 400 hectare zonneveld. Dat is tussen de 1 en 5% van het Leusdens oppervlak. Ik weet niet waar het verhaal vandaan komt dat ze zo vaak stil staan, maar als dat zo is, zou niemand erin investeren, en dat gebeurt juist op grote schaal omdat het financieel aantrekkelijk is. Uiteraard moet je wel zorgvuldig kijken naar de aansluitmogelijkheden op het elektriciteitsnet.
   24-5-2021 11:40:24
  • @Mark: Ik begrijp je en ben met je eens dat we als wereld en als land wat moeten doen! Maar noem mij dan ook maar een Nimby omdat ik het er niet mee eens ben om lokale natuur op te offeren. Het probleem is dat het energie probleem teveel is verkaveld. Dus iedere gemeente moet wat doen lijkt het nu en dan heb je nog een over ambitieuze gemeente Leusden (waarom?) die zelfs alles 10 jaar wil versnellen, terwijl de techniek steeds meer rendement geeft. Kortom gebruik de daken, zet niks in lokaal groen en zoek grote landelijke oplossingen in gebieden waar dat kan (die zijn er) en zorg voor een infrastructuur naar die gebieden die transport en distributie aankan. Los ook het debakel op dat nu 30-60% van de windmolens stil staat omdat de energie niet kwijt kan. Dus eerst renderen wat er is en daken volleggen en dan landelijke oplossingen met distributie mogelijkheden. Geen lokaal gepruts ten koste van leefomgeving.
   24-5-2021 10:59:13
  • @Merijn Prinsen: Pijnlijk, wat moet je dan als je vindt dat Leusden wel zijn verantwoordelijkheiid moet nemen en compromissen moet sluiten om die lelijke dingen wel te accepteren. Het doet me jiust erg pijn dat alle NIMBYs hier de bovendtoon voeren. Snapt nu niemand dat er een enorme klimaat catastrofe op ons af komt? denkt niemand aan de kinderen die hier de dupe van worden. Kom op mensen, lees je eens in de materie. de daken hebben veel te weinig oppervlak voor het enorme energieverbruik dat we allemaal veroorzaken
   22-5-2021 13:31:24
 • Nergens in Leusden! Wat een suggestieve en sturende vraagstelling. Niemand wil het dus vraag dan ook niet waar absoluut niet of misschien wel met een kaartje erbij. Zonnepanelen kunnen op daken van bedrijfspanden en langs de snelweg in een geluidswal of iets dergelijks.
  21-5-2021 12:22:39
 • Eerst daken gebruiken en dan pas verder kijken naar alternatieven.
  20-5-2021 23:00:01
 • Waarom zonnevelden aanleggen als nog niet alle daken van Leusden vol zonnepanelen liggen?! Gebruik de grond voor woningen, groen, recreatie e.d. Nederland heeft de minste natuur en recreatief groen van alle Europese landen! De lockdown heeft ons geleerd dat dat groen hard nodig is voor ons welzijn. En ook aan huizen is een fors tekort.
  20-5-2021 10:47:48
 • Het idee dat iedere gemeente moet bijdragen aan de energie transitie en op postzegelniveau oplossingen moet gaan bedenken is op z'n minst heel vreemd te noemen. Dit doen we voor andere dingen ook niet, niet iedere gemeente heeft een ziekenhuis, of een rechtbank of andere voorzieningen die heel Nederland nodig heeft. Stap 1 is dan ook dat je dit probleem op een hoger niveau moet oplossen. In mijn persoonlijke mening met een combinatie van kern energie en natuurlijke energie als wind, zon, getijde en meer. Als je dan doordenkt over wind energie vs zonne energie e weet dat je 30.000 zonnepanelen nodig hebt voor 1 doorsnee windmolen dan is de keuze ook snel gemaakt. Qua locatie de zee de meest logische keuze volgens mij.Hoe de discussie hier op de site geframed wordt dat we moeten kiezen tussen wind of zonnevelden op het grondgebied van Leusden (of welke andere gemeente dan ook) is niet van deze tijd. Los de problemen op door efficiëntie en gerichte keuzes te maken.
  19-5-2021 21:42:23
  • @S. Aro: Helemaal eens
   21-5-2021 12:08:18
 • JJH
  Geen zonnevelden en geen windmolens in en rond de gemeente Leusden. Subsidieer energie besparende maatregelen en het plaatsen van zonnepanelen op alle gebouwen. Laat de Rijksoverheid zsm beginnen met de bouw van 2 nieuwe kerncentrales icm waterstoffabrieken, de brandstof van de toekomst!Informeer jezelf ook op www.ftm.nl
  19-5-2021 20:46:37
 • Niets van dit alles in het groene Leusden. Zet ze op zee.
  19-5-2021 20:03:05
  • G
   @Bert Meeuwsen: NIET OP ZEE EN OOK NIET OP HET LAND.Wat doen al die activiteiten, bromgeluiden, bouwgeluiden, aan te leggen leidingen met het zeeleven???Daarbij zie je vanaf het strand ook nu al de lelijke lichtjes en kolossen in de verte.Veranderd de stroming ook door al die bebouwingen en activiteiten?Waarom stranden er steeds meer zeedieren? (desoriëntatie?)En de stikstof? we mogen al minder huizen bouwen en andere zaken die zijn stilgelegd?Wat doet het met de mensheid en dieren? Grijpen we pas in als er steeds meer verwarde personen en mensen/dieren met afwijkend/gevaarlijk gedrag komen en depressiviteit?IK maak me zorgen als Nederland en de zee één gehele energiecentrale wordt.
   21-5-2021 11:12:18
 • Geen zonnevelden. Gebruik bestaande mogelijkheden. Eerst alle daken voorzien. Geluidsschermen. Dan zijn die lelijke velden niet meer nodig. Te vaak zie ik in het landschap een zonneveld om iets verderop langs een oerlelijk bedrijventerrein te rijden met vele vierkante meters plat dak waar geen enkel zonnepaneel op staat. Zo moet het dus niet
  19-5-2021 15:19:10
 • De hoeveelheid zonnepanelen is niet toereikend gezien een toekomst met elektrisch rijden. Ook zeer milieuverontreinigend al die accu's! In de opslag van elektriciteit is nog lang niet voorzien. Beter een andere vorm van energie opwekken realiseren, kernenergie?
  19-5-2021 15:13:02
 • Het vee moet steeds meer ruimte krijgen om uit hun stal te kunnen, als we weilanden vol gaan leggen met zonnepanelen wordt het voor de boeren steeds lastiger gemaakt om een beter leven voor dieren te realiseren wat wel van ze verwacht wordt.
  19-5-2021 14:45:17
 • Er zijn naast zonne-energie en windmolens ook andere vormen van duurzame energie.Denk hierbij aan geothermie (aardwarmte) , Aquathermie (warmte uit oppervlakte warmte), restwarmte uit de industrie. We hebben niet alleen elektriciteit nodig maar ook warmte. Voor bijvoorbeeld douche. Waarom gaat Leusden niet voor een duurzaam Warmtenet. Zoals in de Gemeente Ede. Of waarom sluiten we niet aan bij Amersfoort waar 2 duurzame Energie Centrales worden gerealiseerd.
  16-5-2021 18:26:28
 • Als de daken bijna allemaal vol liggen met zonnepanelen en we nog steeds te weinig duurzame energie hebben, dan is het moment gekomen om de minst kwade locaties voor een Zonneveld te kiezen.
  16-5-2021 17:11:37
 • Als de daken bijna allemaal vol liggen met zonnepanelen en we nog steeds te weinig duurzame energie hebben, dan is het moment gekomen om de minst kwade locaties voor een Zonneveld te kiezen.
  16-5-2021 17:11:28
  • @Bas van Zanten: Helemaal mee eens!
   25-5-2021 21:49:55
 • Geen zonnepanelen of windmolens in deze gemeente of buitengebied rondom LeusdenDe gepresenteerde plannen rondom Schammer zijn zeer slecht! Er is al zo weinig groen/natuurgebied over!
  13-5-2021 15:59:00
 • Geen zonnevelden in het landschap dat Leusden, LEUSDEN maakt! Leusden is 1 van de gemeenten in de Randstad die omgeven is door natuurlijke landschap en daardoor erg aantrekkelijk om in te wonen. Dit moet behouden worden en een zonnepark draagt daar niet aan bij. Zonneparken mogen wat mij betreft alleen gebouwd worden op plekken waar mensen daar (zo min mogelijk)geen last van ondervinden (horizon bevuiling). Ook de daken van particulieren moeten zo veel mogelijk benut worden.
  12-5-2021 22:23:06
 • Totaal geen zonneweides en windmolens.Investeer in Kernenergie / waterstofgas.Huidige CV ketels kunnen omgebouwd worden zodat deze met 20 % bijmenging van waterstofgas op de bestaande aardgas leidingnetwerk kunnen draaien. Plus wat er nog meer in de zeer nabije toekomst mogelijk is,Gemeentebestuurders. Wij hebben jullie gekozen. Lees je eens fatsoenlijk in.Zadel niet iedereen op met de onzin van windmolens en zonnepanelen. De opgewekte energie KUNNEDN we niet eens opslaan bij een hoge productie.
  12-5-2021 20:25:56
  • @Rob Grijpink: @I.Cools: Helemaal mee eens
   21-5-2021 11:05:49
  • @Rob Grijpink: Eens!!
   14-5-2021 19:52:57
  • @Rob Grijpink: 100% eens.
   14-5-2021 19:41:09
 • Het is een bebouwing van landbouwgrond of natuur met zonnepanelen, dus het gaat ten koste van het landschap.
  12-5-2021 20:18:51
 • Absoluut GEEN windmolens en zonneweide in de gemeente Leusden. Er valt binnenkort een besluit om nabij Zeewolde een gigantisch datacentre te bouwen. De gemeenten en inwoners van de provincie Noord Holland kunnen hierover meepraten. Alle, maar werkelijk alle, opgewekte energie gaat op naar de daar gebouwde datacenters. Als Zeewolde besluit om een MEGA goot datacentre toe te laten dan zal ook de door Leusden opgewekte energie worden gebruikt aldaar. Wie (zeker NIET de gemeente Leusden én zeker Niet wethouder van Beurden) kan garanderen of de "groene" energie bij de bewoners van Leusden terecht komt ??Stop hier mee. Ga over naar kernenergie cq investeringen op watergas .Gemeentebestuurders van Leusden lees je eens in en heb de moed om dit Groen Links gedachtegoed te pareren
  12-5-2021 20:18:32
 • Zonnepanelen op de daken. Daarna pas nadenken over andere mogelijke plekken. Het heeft geen zin om na te denken over zonnevelden in het landschap als je niet eerst de bestaande logische mogelijkheden benut: op de daken dus!
  12-5-2021 17:53:15
 • Wim
  Ook hier geldt, geen zonnepanelen en windmolens op land in de natuur of weilanden. Benut eerst de daken optimaal.
  12-5-2021 17:52:31
 • Ton
  Omdat de techniek zo snel voortschrijdt dat de rendementen van zonnevelden en de huidige generaties windmolens in no-time relatief heel sterk en snel teruglopen. Ontwikkel nu eerst eens zonnepanelen op maat voor op de daken, zodat je je volledige dakvlak kunt benutten en niet van die lelijke legpuzzels ziet. Ga door met de '3D-PV-panelen' die meerlaags opgebouwd zijn en een hoger rendement hebben.Maar begin met de daken volledig te benutten!(als tenminste de verzekeraars dat accepteren... ik ken uit de praktijk meerdere mensen die na brand, ontstaan in een PV-paneel, geen dekking op hun brandverzekering meer bleken te hebben...)
  12-5-2021 15:19:19
 • Graag eerst zoveel mogelijk zonnepanelen op de daken. Daarna pas nadenken over andere mogelijke plekken. Het heeft geen zin om na te denken over zonnevelden in het landschap als je niet eerst de bestaande logische mogelijkheden benut: op de daken dus!
  8-5-2021 14:11:40
 • J2 tot en met M3
  6-5-2021 15:12:38
Je moet eerst inloggen om commentaar te leveren
leusdenzew
2475