U kunt niet meer reageren.

Op 8 juni 2021 is deze discussie gesloten. 

Praat mee!

Kenmerken omgeving Hessenweg

kaart-hessenwegDe landelijke en provinciale overheid stellen weinig regels bij het aanleggen van een zonneveld. De gemeente kan wel regels stellen. Bijvoorbeeld regels over hoe een zonneveld ingericht moet worden. Of hoe groot een zonneveld mag zijn.

Op de kaart hebben we het buitengebied van Leusden verdeeld in vijf gebieden. 

Gebied 5: Omgeving Hessenweg (oud bebouwingslint tussen twee beekdalen met veel oude boerderijen, houtwallen, eikenlanen en doorzichten)

 

 

 

|

Commentaar

 • test
  7-6-2021 16:15:38
 • Ook dit gebied heeft bijzondere natuurwaarden die ik wonder boven wonder niet terug vind in de door de gemeente aangegeven kernwaarden. Dit gebied wordt is de kraamkamer van Leusden met vele bijzondere diersoorten en veel verscheidenheid aan houtwallen, plantensoorten en bomenlanen. Ook hier geen ruimte voor zonnevelden en grote of kleine windmolens.
  6-6-2021 23:02:57
 • Dit gebied en met name ten noorden van de Hessenweg is leefgebied en kraamkamer van een grote verscheidenheid aan dieren. De schoonheid van de Barneveldsebeek, de beleving van prachtige eikenlanen als de Emelaarseweg Het afwisselend zicht op kleine graslanden, houtwallen, landbouwgronden, grazende koeien en schapen, spelende hazen, overstekende fazanten, de vele vogelsoorten en de monumentale boerderijen vormen dit gebeid tot een unieke omgeving voor inwoners van dit buitenbied, inwoners van Leusden de recreanten uit Amersfoort, Hoevelaken en elders. Het landschap heeft een cultuurhistorische waarde. Behoud dit voor ons en onze kinderen. Geen Zonnevelden, geen Windturbines
  6-6-2021 15:38:55
 • Naast datgene wat reeds aan commentaar is ingezonden, willen wij aangeven dat het nog geen 20 jaar is geleden, dat de gemeente in samenspraak met Landschapsbeheer Utrecht en omringende gemeenten met het Natuurbebeidsplan Gelderse Vallei zijn gekomen. Dit is o.a. verwoord in een nieuwsbrief Leusder Natuur en Landschap van juni 2001. Naast een artikel van de heer Henk van der Kamp (hoofd afdeling Groen gem. Leusden) staan er ook bijdragen in van particulieren die natuur op eigen terrein ontwikkelen. Daarvoor werd o.a. ook zgn. subsidie voor kleine landschapselementen beschikbaar gesteld. Nu de resultaten zichtbaar zijn geworden (wordt ook door gemeente zelf beaamd, zie aankondiging) wonen wij allen in een prachtig gebied 5, met 3 natuurgebieden (de Schammer, Bloeidaal en Heerlijkheid Stoutenburg). Ook zijn hier mooie klompenpaden aangelegd, waar door veel natuurliefhebbers van elders gebruik van wordt gemaakt. Laat dit zo blijven! Actieve boeren hebben hiervoor grond afgestaan (aan bijv. Utrechts Landschap). Dit prachtige resultaat wordt door de huidige plannen van de gemeente totaal verziekt: de plannen zijn daarnaast niet voldoende doordacht en prematuur (denk aan de korte termijn van inwerkingtreding, onvoldoende afstemming in regionaal verband, onvoldoende onderzoek naar alternatieven (innovaties komende jaren, o.a. waterstof)), de afvalproblematiek met alle milieuschaden van dien, en niet te vergeten de schending van mensenrechten in China bij de productie van de panelen. Kortom, deze plannen mogen niet doorgaan! Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald.... Gerrit Jan en Mieneke Laseur, Ruifweg 1, Stoutenburg
  5-6-2021 14:42:18
 • Hierbij reageer ik op de vraag een mening te geven over het aanleggen van velden met zonnepanelen en het plaatsen van windmolens in het buitengebied.Ik ben aanwonende van de Hessenweg binnen de bebouwde kom van Achterveld en kijk uit over het mooie buitengebied. Mijn opvatting is dat er geen zonnepanelen moeten worden aangelegd in het gebied tussen de Modderbeek en de dorpskern.Zonnepanelen kunnen beter geplaatst worden daar waar ze minder storend opvallen en ook op gebouwen.Ook vind ik dat er geen windmolens geplaatst moeten worden binnen een afstand van minder dan twee kilometer van de dorpskern. Ik verzoek met klem de kwaliteit van onze leefomgeving niet met deze activiteiten te verpesten.
  3-6-2021 9:35:00
 • NEE NEE NEE geen zonnevelden! Alleen op daken en muren, restgronden zoals grond tussen klaverbladen van snelwegen, langs spoorrails, op parkeerterreinen.In dit gebied vergeten jullie nog te noemen het zicht op monumentale boerderijen. En vergeet de natuurwaarden van dit gebied (vooral ten noorden van de Hessenweg) niet en de cultuurhistorische waarde ervan.
  2-6-2021 11:32:46
 • Ik wil geen zonnevelden en al helemaal geen windmolens. Het is een mooi alternatief om zonnepanelen boven parkeerterreinen en op daken van huizen, bedrijven en schuren te zetten. De energie transitie moeten we gebruiken om de natuur te beschermen en herstellen. We moeten de natuur en ons landbouwgebied niet opofferen om energie doelen te verwezenlijken, die uiteindelijk alleen meer schade veroorzaken.
  2-6-2021 8:22:04
 • Ook hier : handen af van dit gebied! Geen windmolens en zonnevelden. Alleen zonnepanelen op daken.Een ander ding wat steeds onbesproken blijft: - Met zon en wind zal nooit ons energievraagstuk worden opgelost.- Op zee is in 2030 al zoveel opwekcapaciteit dat windmolens op land helemaal niet nodig zijn. Of spelen perverse prikkels soms een rol? - Waarom durft niemand van ons bestuur en niemand van de volksvertegenwoordiging tegen den Haag te zeggen "wij stoppen ermee en wij geven de opdracht terug. Leusden is te klein en te waardevol".- Wat zijn eigenlkiojk de plannen van onze buurgemeenten? Amersfoort?, Soest? , Woudenberg? Scherpenzeel ? etc. etc. Daar horen, of zien we vrijwel niets van. En welke impact hebben die plannen op ons buitengebied?
  31-5-2021 13:00:50
  • @Ko Nieuwenhuijse: ik ben het helemaal eens met deze opvatting
   6-6-2021 22:56:31
 • Begrijp dat een combinatie van windmolens en zonnepanelen noodzakelijk is om de energie transitie te realiseren. We moeten van de fossiele brandstoffen af. En dat zullen we allen moeten doen om te voorkomen dat de mensheid de wereld vernietigt.Doch:1. Plaats eventuele windmolens uitsluitend ver weg op zee zodat deze vanaf het land niet zichtbaar zijn. Ruimte genoeg.2. Indien op het land toch noodzakelijk, dan eventuele windmolens te plaatsen op minstens 2 km vanaf de bebouwde kom. Hiermee constateer ik dat er in de gemeente Leusden nagenoeg geen plaats is om dit te realiseren. Denk ook aan de landschapsvervuiling. Dit laatste gebeurt momenteel toch al in grote mate. Bebouwing door industrie, bedrijven en warehouses rukken op en er is al dringend woningbouw noodzakelijk. Woningbouw kan niet op zee maar windmolens wel.3. Het is al erg genoeg dat de bevolking erg veel zou moeten opbrengen om e.e.a. te realiseren. Schandelijk is dat energie van huidige en toekomstige windmolens thans ook voor een groot gedeelte gebruikt wordt door diverse grote datacentra die deze stroom goedkoop aangeleverd krijgen. En dat is niet zo’n klein beetje. 4. Wat zonnepanelen betreft ook deze niet in de natuur. Eventueel ook op minstens 2 km vanaf de bebouwde kom. Er wordt al zo veel een aanslag op de natuur gepleegd. Denk maar eens aan fijnstof, stikstof etc. Wanneer wij de natuur niet koesteren dan zit ons nageslacht voor dit grote gigantische probleem. En dat mogen wij niet op ons geweten hebben!!!!!!!!!5. Plaats zonnepanelen op de geluidsschermen langs de snelwegen. Heeft niemand last van. Mogelijkheden genoeg.6. Zonnepanelen zijn ook te plaatsen op daken van huizen en bedrijfsgebouwen. Stimuleer dit en zorg voor een beloning(subsidie) indien men dit realiseert.
  31-5-2021 11:51:53
 • Tom
  Geen zonneweiden en windmolens in dit gebied! Zie alle voorgaande reacties.
  30-5-2021 21:22:52
 • Laten we hier eerst een mooi gebied aanleggen, mooie wandelpaden etc.Echt een toeristische hotspot, om vervolgens dit helemaal teniet te doen.Ben hier recent komen wonden, juist vanwege de natuur. Niet om straks tussen zonneparken en windmolens te wonen.Mooi gebied hopelijk blijft dat zo.
  28-5-2021 10:24:31
 • Geen zonnevelden en windmolens in dit gebied. Leusden levert het mooie buitengebied in en project ontwikkelaars profiteren voor 15 jaar door de subsidie en de prijs stijgingen. Leusden krijgt er niets voor terug.
  25-5-2021 16:50:12
 • Hier absoluut geen zonneweide dan wel panelen veld of hoe je het ook wilt noemen! Daar waar het landschap het mooiste is wat Leusden te bieden heeft, gaan we dat nu te in de uitverkoop zetten, Niet doen! Hier komen grote investeerders op af en planten het gehele gebied vol en zwaaien met een dikke huurprijs voor de grond. Moeten we met zijn allen niet willen.
  25-5-2021 16:12:47
 • Hier absoluut geen zonneweide dan wel panelen veld of hoe je het ook wilt noemen! Daar waar het landschap het mooiste is wat Leusden te bieden heeft, gaan we dat nu te in de uitverkoop zetten, Niet doen! Hier komen grote investeerders op af en planten het gehele gebied vol en zwaaien met een dikke huurprijs voor de grond. Moeten we met zijn allen niet willen.
  25-5-2021 16:12:18
 • Zolang nog niet alle daken vol liggen met zonnepanelen hoeven we niet naar andere plekken te zoeken toch! De natuur ermee beschadigen lijkt me het domste om te doen.
  25-5-2021 6:32:16
 • helemaal eens met bovenstaande meningen en uitspraken. Geen verstorende elementen toevoegen die de natuur kan schaden. Op daken is veel meer rendement te halen, maar dan moet je niet tevreden zijn met 5 panelen per dak. Zeker platte daken hebben veel meer potentie en zijn minder storend. Vergeet niet dat, behalve het slechte uitzicht, ook de schittering bij zonneweiden heel erg bezwaarlijk kan zijn. Ik ben voor zonnepalen, maar dat wel op of in het dak.
  24-5-2021 10:58:51
 • geen zonnevelden
  22-5-2021 12:29:44
 • Geen zonneparken en zeker niet windmolens in dit gebied. Eerst discussie over de 2040 doelstelling. Hoe hard is deze? Welke onderbouwing? Wat vinden de burgers hiervan? Moet een persoonlijke (of van een beperkte groep) opvatting van een activistische wethouder zo veel ruimte krijgen in het publieke debat?Leusden hoeft niet alleen de wereld te verbeteren en zeker niet sneller. Nationale doelstellingen nationaal plannen. Alleen dit soort vraagstukken beantwoorden als Leusden al een concreet geformuleerde én onderbouwde doelstelling van de overheid opgelegd krijgt. Geen eigen wereldverbeteraar spelen. Nationaal probleem moet nationaal afgewogen worden, niet lokaal.
  15-5-2021 13:32:24
  • @drs. Gerard van Heugten: Sorry, maar dat artikel gaat over de carbon sinks, dus hoeveel bossen en oceanen opnemen, en niet de emissies, dus waar die 4,2% op slaat is mij een raadsel
   24-5-2021 12:03:53
  • @Henri: helemaal mee eens. Absurd dat lokale overheden of iets als windmolens of zonnewijden ten koste van natuur zouden mogen besluiten. En dan nog eens een overijverige wethouder.... Hoe vaak zijn er niet door wethouders of ministers VnW megalomane projecten gestart die alleen maar een eigen masculine statement zijn. Waarom 2040 terwijl een deel van de oplossing zit in de steeds beter wordende techniek! Het is een miezer druppeltje op een gloeiende plaat. Het probleem is te klein gemaakt en verkaveld en wordt dankbaar 'ambitieus' opgepakt.
   24-5-2021 11:25:00
  • @Henri: wil nog stap verder gaan, Is geen nationaal probleem, als het al probleem is! Slechts 4.2% (!!!!!) van de Co2 uitstoot is van menselijke origine, de rest is natuurlijke uitstoot: https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_sink
   15-5-2021 15:59:47
 • Geen zonnepanelen of windmolens in deze gemeente of buitengebied rondom LeusdenDe gepresenteerde plannen rondom Schammer zijn zeer slecht!Er is al zo weinig groen/natuurgebied over!
  13-5-2021 16:10:55
 • Heel bijzonder vind ik het nadat er jaren door verschillende instanties en mensen is gewerkt om een mooie ecologische verbinding tussen de verschillende bijzondere natuurgebieden te maken ( en wat ook heel goed is uitgepakt) er nu van die rare plannen komen voor zonnevelden waarmee je alles weer vernield en verziekt . De bijzondere eikenlanen die genoemd worden zijn veelal eigenweg en worden ook prive onderhouden dit geeft al aan hoe bewoners denken over dit gebied , het is een prachtig stuk Hollands landschap met mooie houtwallen , weilanden en bosgebied waren een hele grote diversiteit aan dieren leeft. De laatste 5a10 jaar is deze diversiteit enorm toegenomen waar bewoners ook hard aan mee gewerkt hebben door kikkerpoelen aan te leggen, houtwallen te onderhouden , akkerranden in te zaaien , diverse soorten nestkasten te hangen . In dit gebied leven veel dieren die op de rode lijst staan zoals de steenuil , kerkuil en de das . Ook vraag ik me af of de zonnevelden niet het nieuwe asbest word want hoelang gaan ze mee en hoe worden ze weer verwerkt nadien ?? Er zijn ook al verhalen bekend van velden waar door brand landbouwgrond vervuild is met glas van deze panelen en een oogst aardappels vernietigd moest worden. Hoe en waar worden deze panelen geproduceerd ?? Volgens mij aan de andere kant van de wereld waar ze nog niet zo nauw kijken naar het milieu moeten we daar ook niet eens over nadenken ?? Wij kunnen wel lekker duurzaam doen maar als de productie van deze panelen het tegenovergestelde is wat bereiken we dan ?? Want het gaat niet alleen om Leusden maar om de hele wereld, het moet geen prestatie van de gemeente worden om voor een datum het predikaat energie neutraal te bereiken maar daadwerkelijk beter met de natuur om te gaan ook buiten de gemeentegrenzen !! Dus NEE geen zonnevelden if windmolens in dit gebied !!!!!!!!
  13-5-2021 9:13:39
  • @Yvonne Herder: Helemaal mee eens en dit geld voor alle groen: maak groen niet zwart! Maak rood dan zwart door zonnepanelen op de daken. Maar Windmolens en Zonnevelden in dit zeldzame unieke landschap. Van reeeen, vossen, dassen, buizerds, wespendieven tot salamanders. Alles is hier te vinden in de unieke wallen en singels. De aansluiting op andere gebieden is zorgvuldig uitgevoerd. De modderbeek loop aangepast om nog meer ecologisch te zijn en nog meer flora en fauna te stimuleren en dan zouden we dan weg willen gooien. Onvoorstelbaar! Vooral Windmolens zouden alles verstoren.
   21-5-2021 18:15:56
 • Ik ben blij dat jullie (gemeente) zelf al omschrijven wat een bijzonder gebied dit is: 'oud bebouwingslint tussen twee beekdalen met veel oude boerderijen, houtwallen, eikenlanen en doorzichten.'Niet voor niets zijn hier wandelroutes waaronder klompenpaden. Het gebied bevat natuurgebieden en landgoederen. Het is een rustbeleving voor inwoners uit Leusden én Amersfoort. Verpest het niet.
  12-5-2021 20:50:29
 • Van dit unieke gaaf bewaard gebleven cultuurhistorisch waardevolle landschap moeten we afblijven!Ook geen ruimte voor windturbines als de 10H regel gehanteerd wordt.
  12-5-2021 16:05:07
 • Bij ieder gebied realiseer ik weer hoe mooi de omgeving van Leusden is.
  12-5-2021 9:44:27
 • Het gebied tussen de Hessenweg en de A1, Stoutenburg, Barneveldsebeek, in de richting van het Paradijs is voor veel mensen uit Amersfoort e.o. een zeer toegankelijk ontspanningsgebied. Heerlijk, de rust, het mooie uitzicht, wandelen langs de beek en de paadjes naar en over de Emelaarseweg. We moeten er alles aan doen om dat in stand te houden. Beter maken door bijv. de lawaaierige motoren en onnodig verkeer te weren. Vele motorrijders menen dat ze eens extra gas moeten geven op de lange rechte stukken en zo hard mogelijk door de S-bocht is kennelijk een groot genoegen. Op de mooie dagen met de vele wandelaars en fietsers worden kennelijk ook alle motoren uit de garage gehaald. Prima, maar een ramp voor het buitengebied. We moeten er alles aan doen om dit gebied te beschermen. Windmolens en zonnevelden passen daar niet in. Graag alle huizen met zonnepanelen uitrusten. Ik zal een voorbeeld stellen over hoe je op gezinsniveau alles kunt doen voor de energietransitie. Kom maar eens keer kijken.
  8-5-2021 11:04:36
 • Blijf af van dit gebied. Als je ziet hoeveel mensen genieten. Lekker wandelen op het klompenpad. Dit is een uniek gebied van zeer grote waarde voor mens en dier. Zo sta je in de stad en zo kan je genieten van al het mooie groen. Dit gebied alleen al zorgt voor en belangerijke co2 reductie. Afblijven dus
  6-5-2021 15:36:08
 • Daar kunnen ook nog best een paar Biomassa centrales worden geplaats toch? GRAPJE!Handen af van het buitengebied
  5-5-2021 23:30:52
 • Laat de natuur met rust.
  5-5-2021 15:36:15
  • @Edwin:EENS!
   5-5-2021 20:18:43
 • Vooral de vele dieren: reeën, roofvogels, dassen, vleermuizen, hazen, salamanders , eenden etc. zijn een rijkdom in dit gebied. Door zonnevelden en windmolens zullen deze verjaagd worden.
  5-5-2021 13:59:59
 • Geen zonnevelden in dit gebied. Het ziet er niet uit. Aantasting van het mooie landschap. Is het wel bekend dat ook voor de aanleg van een zonneveld het gehele landschap open gegraven moet worden? De opgewekte energie gaat immers niet met een wifi verbinding naar een energieverdeelstation. Dit gebeurt met kabels die in de grond gelegd worden. Zonde!
  5-5-2021 13:56:09
 • Misschien zou hier nog wel een enkele Windmolen kunnen komen te staan maar geen zonnevelden. Misschien eens kijken naast het zieken huis. zo'n veld is afschuwelijk en niets voor Leusden.
  5-5-2021 13:46:26
Je moet eerst inloggen om commentaar te leveren
leusdenzew
2475