U kunt niet meer reageren.

Op 8 juni 2021 is deze discussie gesloten. 

Praat mee!

Zonnevelden functie combineren

Zonnevelden kunnen op veel verschillende manieren gecombineerd worden met andere functies, bijvoorbeeld langs de snelweg of als dak boven een parkeerveld. 

 

 

 

|

Commentaar

 • Plaats zonnepanelen en solaroplossingen op daken van woningen, bedrijfspanden, schuren, parkeerplaatsen, ramen, wanden van kantoorpanden, in de kilometerslange vang-rail langs de snelwegen, langs en op het spoor. Geen zonneweides in de natuur (ook geen windmolens). En laat de gemeente aan de landelijke politiek meegeven dat de salderingsregeling voor de opwek van duurzame energie voor particulieren en bedrijven in stand blijft en zorg voor subsidies waardoor het aantrekkelijk wordt te blijven investeren in zon op daken, wanden en ramen.
  6-6-2021 22:19:44
 • Plaats zonnepanelen en solaroplossingen op daken van woningen, bedrijfspanden, schuren, parkeerplaatsen, ramen, wanden van kantoorpanden, in de kilometerslange vang-rail langs de snelwegen, langs en op het spoor. Geen zonneweides in de natuur (ook geen windmolens). En laat de gemeente aan de landelijke politiek meegeven dat de salderingsregeling voor de opwek van duurzame energie voor particulieren en bedrijven in stand blijft en zorg voor subsidies waardoor het aantrekkelijk wordt te blijven investeren in zon op daken, wanden en ramen.
  6-6-2021 22:18:48
 • zoals al velen voor mij zeggen: gebruik daken van huizen, zorg dat Stedin genoeg ruimte heeft om energie op te slaan. Er word al genoeg landbouwgrond gebruikt voor huizen of natuur. Waardoor het niet makkelijker word om een omslag te maken in het boerenbedrijf, hier is vaak ook meer grond voor nodig. En leusden zegt Agrarisch te willen blijven.
  6-6-2021 20:51:39
 • Opwek van zonne-energie op: Daken, Ramen en Wanden van: woningen, bedrijven, schuren, etc . Op Geluidswallen, parkeerplaatsen etc. Tussen klaverbladen van snelwegen. Geen Zonnevelden.
  6-6-2021 14:21:49
 • Hoe dan ook moeten de zonnepanelen zoveel mogelijk op hoogte worden gelegd. Natuurlijk bestaande daken en overkappingen, maar indien nodig hoogtevlakken aanleggen. En vooral bij de bouw van nieuwe panden ook rekening houden met ruimte voor veel zonnepanelen en een gunstige ligging hiervoor van het dak.
  6-6-2021 8:50:16
 • Nadat de mogelijkheden op daken en parkeerterreinen zijn uitgeput, zoveel mogelijk op intensief gebruikte landbouwgrond of andere gronden met een lage natuurwaarde. Met een goede inrichting kan dit een positief effect hebben op de biodiversiteit.
  5-6-2021 12:00:36
 • Eerst in aanmerking komende daken vol benutten,
  4-6-2021 14:31:43
 • Denk ook aan de biodiversiteit ! Gebruik alle beschikbare platte daken om zoveel mogelijk zonnepanelen te plaatsen in combinatie met een groen dak. Investeer in het aanpassen van platte daken die nu hiervoor ongeschikt zijn. En verder zoveel mogelijk zonnepanelen op de overige woningen en bedrijven met een schuin dak.
  2-6-2021 15:57:49
 • Twee dingen:1) leg zonnepanelen op daken, muren van woningen, schuren en bedrijven. En op geluidsschermen, restgronden (zoals de grond tussen klaverbladen van snelwegen of de smalle strook naast spoorrails). En niet op weilanden. Je kunt ons landschap maar 1x verpesten. Dat zou doodzonde zijn en het is mijn oproep om dat niet te doen.2) de ambitie die Leusden heeft voor de opwek van zonne- en windenergie is een heel stuk groter dan de opgave die het Rijk bij de regio's heeft neergelegd. Laat die extra ambitie los en kijk eerst welk deel van de Rijksopgave je in Leusden kunt opwekken door genoemde mogelijkheden onder 1). Geef de rest van de opgave terug aan het Rijk. En wacht daarna tot er nieuwe energiebronnen beschikbaar zijn die geen of veel minder invloed hebben op ons landschap. Zodra die beschikbaar zijn kan Leusden verder met de ambitie om het beste jongetje van de klas te willen zijn, maar dan zónder dat daardoor het landschap, natuurwaarden en woon- en recreatieplezier wordt aangetast. Dan is daar ook draagvlak voor.
  2-6-2021 10:52:28
 • Ik wil geen zonnevelden en al helemaal geen windmolens. Het is een mooi alternatief om zonnepanelen boven parkeerterreinen en op daken van huizen, bedrijven en schuren te zetten. De energie transitie moeten we gebruiken om de natuur te beschermen en herstellen. We moeten de natuur niet opofferen om energie doelen te verwezenlijken, die uiteindelijk alleen meer schade veroorzaken.
  2-6-2021 7:59:01
 • Ik wil geen zonnevelden en al helemaal geen windmolens. Het is een mooi alternatief om zonnepanelen boven parkeerterreinen en op daken van huizen, bedrijven en schuren te zetten. De energie transitie moeten we gebruiken om de natuur te beschermen en herstellen. We moeten de natuur niet opofferen om energie doelen te verwezenlijken, die uiteindelijk alleen meer schade veroorzaken.
  2-6-2021 7:58:28
 • Maak daken van zonnecollectoren op parkeerterteinen, parkeerdekken en fietsenstallingen.
  31-5-2021 21:13:55
 • De reactie spreken voor zich: inwoners snappen niet waarom we er niet met daken en parkeerterreinen zou kunnen komen. Zeker als je ziet hoeveel oppervlakte er nog niet gebruikt wordt. Opvallend ook die deze optie er helemaal niet bijstaat. Is die door ‘expert’ afgeschreven? Mijn eigen ervaring als beleidsmaker leert dat als veel betrokken inwoners (gevoelsmatig) iets ter discussie stellen, daar toch vaak een kern van waarheid in zit. Kortom; je moet hier iets mee, als je beleid niet uit te leggen.
  30-5-2021 11:51:28
 • Daken van huizen en bedrijven gebruiken voor zonnepanelen. Daar moet tenslotte ook de elektriciteit worden gebruikt.
  28-5-2021 9:59:16
 • Jan
  Eerst alle bestaande (en nieuwe) bebouwing gebruiken voor zonnepanelen: Daken, muren, parkeerplaatsen, geluidsschermen, (over) wegen....
  27-5-2021 13:34:43
 • Allereerst op daken, volgens mij is hier nog een wereld te winnen (zowel bij particulieren als bij bedrijven). Ik ben daarnaast niet per se tegen zonnepanelen op de grond, maar wel tegen zonnepanelen in combinatie met groen/landbouw. In de praktijk blijkt de plantaardige productie erg tegen te vallen, zelfs van schaduwplanten zoals bessen. Dan kun je beter een kleiner areaal volledig met zonnepanelen vol leggen en de overgebleven grond gebruiken voor plantaardige productie met een goede opbrengst cq. voor natuur/biodiversiteit.
  27-5-2021 8:41:36
 • Van een familielid die werkt bij een groot energiebedrijf ) en hier nauw betrokken is bij de ontwikkeling van schone energie), weten we dat men al vrij ver is met de doorontwikkeling van bijv. waterstof energie en deze geschikt maken voor ons gasleidingen netwerk. Volgens hem heeft dit echt de toekomst samen met zonnepanelen op daken en bijv. op daken boven parkeerplaatsen e.d. Ook de installatiebedrijven scholen al personeel om bijv. Cv-ketels hierop aan te kunnen passen. Het is hierdoor heel goed mogelijk om de huidige Cv-ketels met veel lagere kosten "om te bouwen" dan het aanschaffen van dure warmte pompen en andere geld verslindende aanpassingen. Zoals hij het ons vertelde geeft hij ook aan dat gemeenten windmolens en zonnepanelen door duwen als DE schone energie aanpassingen, omdat dit de makkelijkste wijzen voor hen is. Maar de komende tien jaren gaat er op schone energie gebied heel veel veranderen en dat weten gemeente nog niet. Aangezien zij ook planningen moeten maken om duurzamer te worden richten zij zich op deze reeds bestaande voorzieningen. We hebben nog "tijd" beste mensen van gemeenten en neem ook eens de contact op met grote energie bedrijven om van hen te vernemen wat allemaal binnen dit termijn aan mogelijkheden gaan ontstaan, zonder je burgers e.e.a. door de strot te duwen. Voorlopig kunnen we echt nog wel gas blijven gebruiken!En absoluut geen grote lelijke windmolens plaatsen! Die meer kosten dan opleveren aan energie en afschrijvingen.
  26-5-2021 20:01:46
  • @Van der Kooij: Dat is nou net het mooie. Het is de bedoeling dat het waterstofgas gewoon via de "oude" aardgas netwerk wordt gedistribueerd. Tenminste als je nog niet van het gas af bent want anders ben je echt mooi op het verkeerde been gezet. Het watersof wordt geproduceerd bij grote zonnevelden, kerncentrales en grote windmolens op zee. Deze leveren elektriciteit, overproductie gaat vervolgens in het maken van waterstofgas. Dat kan gebruikt worden voor de traditionele (CV) verwarming maar bij extreem grote vraag naar elektriciteit weer omgezet worden met brandstofcellen. Het mooiste van dit alles: dat gaat niet op lokaal niveau gebeuren maar op landelijk niveau. Dus in gebieden waar dit wel makkelijk ingepast kan worden.
   30-5-2021 8:24:38
  • @William: ik ben wel benieuwd waar die vriend van het energiebedrijf dan denkt de waterstof vandaan te halen. Heeft hij dat ook met u besproken? De gangbare gedachte is namelijk dat waterstof eerst geproduceerd moet worden. Als dat in de toekomst duurzaam gebeurt, vooral met zonne- en windstroom. Helaas gaat er veel energie verloren bij de productie van waterstof, waardoor je dan juist meer zonnepanelen nodig hebt. Dan blijft dus de vraag: waar leggen we die panelen?
   27-5-2021 11:30:43
 • Op daken, parkeerplaatsen e.d. Pertinent niet op gronden
  26-5-2021 14:46:31
 • Op onze reizen aan de andere kant van de wereld was het normaal dat parkeerplekken overkoepelend werden met zonnepanelen. Zo staat de auto droog als het regent, wordt de auto niet heet in de hitte en je wekt energie op. Bij sommige winkelcentra hadden ze zelfs nog een leuk ontwerp in de zonne afdaken, waardoor het zelfs mooi wordt. Denk aan de parkeerplaatsen bij de winkelcentra, bij roda en de andere sportclubs. Alle openbare parkeerruimte waar geen evenementen plaats vinden zijn geschikt.
  26-5-2021 13:13:34
 • zoveel mogelijk zonnepanelen op daken, zo nodig daken verstevigen zodat zonnepanelen erop bevestigd kunnen worden. Hiervoor zal de overheid Hulp en (financiële) ondersteuning moeten bieden
  26-5-2021 11:53:18
 • Zonnevelden alleen toepassen langs snelwegen en op daken van bedrijfsgebouwen. Geen dure vruchtbare landbouwgrond hiervoor op offeren. ook zeker dit niet mooier maken door te stellen dat hier schapen tussen kunnen lopen. Onder de panelen zal niets groeien.
  26-5-2021 11:41:39
 • Satelietbeelden tonen dat het overgrote deel vd huizen in Leusden nog geen zonnepanelen heeft. Dus onzin om natuur op te offeren zolang dit niet benut is. Desnoods extra vervuilerstoeslag opleggen aan eigenaren die niet meedoen. De vervuiler betaald.
  25-5-2021 21:46:00
 • Natuurlijk zul je eerst alle andere mogelijkheden moeten benutten zoals: Geluidschermen langs de gehele A28 met geïntegreerd zonnepanelen. Zonnepanelen op overkappingen bij de openbare parkeerplekken in Leusden, op bedrijven maximaliseren (PON is al op de goede weg!). De enorme parkeerplaats bij PON overkappen en zonnepanelen plaatsen. De gemeente zal bij nieuwbouw projecten beter moeten opletten en eisen stellen aan bijvoorbeeld zonnepanelen plaatsen. Gemiste kansen zijn: het geluidscherm tussen de PON lijn en Tabaksteeg (hadden inplaats van glas met klimop overwoekering ook zonnepanelen kunnen zijn). Nieuwbouw wijken als (uitbreiding) Tabaksteeg en Maanwijk. Eisen vwb zonnepanelen stellen bij elk bedrijf dat zich vestigt in Leusden.Als dat allemaal optimaal is benut, dan pas onderzoeken of er zonneweides moeten komen. Om te voorkomen dat het ten koste gaat van natuur hebben de weilanden in de Gelderse vallei de voorkeur.
  25-5-2021 17:18:09
 • Natuurlijk zul je eerst alle andere mogelijkheden moeten benutten zoals: Geluidschermen langs de gehele A28 met geïntegreerd zonnepanelen. Zonnepanelen op overkappingen bij de openbare parkeerplekken in Leusden, op bedrijven maximaliseren (PON is al op de goede weg!). De enorme parkeerplaats bij PON overkappen en zonnepanelen plaatsen. De gemeente zal bij nieuwbouw projecten beter moeten opletten en eisen stellen aan bijvoorbeeld zonnepanelen plaatsen. Gemiste kansen zijn: het geluidscherm tussen de PON lijn en Tabaksteeg (hadden inplaats van glas met klimop overwoekering ook zonnepanelen kunnen zijn). Nieuwbouw wijken als (uitbreiding) Tabaksteeg en Maanwijk. Eisen vwb zonnepanelen stellen bij elk bedrijf dat zich vestigt in Leusden.Als dat allemaal optimaal is benut, dan pas onderzoeken of er zonneweides moeten komen. Om te voorkomen dat het ten koste gaat van natuur hebben de weilanden in de Gelderse vallei de voorkeur.
  25-5-2021 17:17:09
 • Zeker eerst de daken van openbare gebouwen en privébezit: Geen velden of molens: wees zuinig met de natuur!
  24-5-2021 21:31:43
 • Op daken zowel van huizen als bedrijfspanden als schuren. Daar zou de gemeente ook bij bouwvergunningen meer op moeten letten.
  24-5-2021 19:42:36
 • Zonnevelden/panelen op daken en boven parkeerterreinen. Alle nieuwe gebouwen moeten verplicht worden gesteld een geschikte dakconstructie te hebben die volledig bedekt kan worden met zonnepanelen.
  24-5-2021 19:39:52
 • M
  ALLEEN tegen de vangrail aan aan de buitenzijde van de snelweg zodat automobilisten geen hinder ervaren van reflectie
  24-5-2021 13:13:42
 • Op daken van bedrijfspanden en overheidsgebouwen kunnen nog heel veel zonnepanelen geplaatst worden. Pas als hier geen mogelijkheid voor is zou ik naar andere alternatieven zoeken
  24-5-2021 8:59:47
 • Alleen op platte daken van bedrijfsgebouwen. Die zijn er genoeg en uit het zicht. Geen windmolens, die 30 jaar moeten draaien alleen de energie op te wekken die het gekost heeft om ze te bouwen. Dat is geen winst voor het milieu
  24-5-2021 4:35:51
 • In ieder geval de woningen verwarmen met bron/aardwarmte of met groene waterstof. Dit even kort weergegeven. Aanpassen van gasleidingnet in verband met de moleculaire samenstelling van waterstof. Daarna cv vervangen of aanpassen. Helaas geeft men bij de overheid geen alternatieven. Alleen een keuze tussen energiepanelen of windmolens. Onze natuur en het landschap wordt opgeofferd, omdat men bij de overheid haast heeft. Leusden heeft zelfs de doelstelling met 10 jaar verkort.
  22-5-2021 17:10:58
  • @Gert: Al eerder heb ik een poging gedaan om waterstof als energiebron voor huishoudens, met gebruikmaking van het bestaande gasnet (met enige aanpassingen) , onder de aandacht van enkele politieke partijen te brengen. Mijn angst is dat we te snel met windmolens en zonneparken worden opgescheept, zonder dat gekeken wordt naar huidige ontwikkelingen op dat gebied. Pilotprojecten geven hoopvolle resultaten en zowel ketelfabrikanten als energie maatschappijen zijn druk op weg e.e.a. toepasbaar te maken. Een grote misser zou zijn, om een bestaand gasnetwerk niet te gebruiken en alleen maar vol op elektra als schoon alternatief over te stappen. Neem geen overhaaste stappen, er is nog tijd.Helemaal over op en alleen toepassen van groene waterstof zal ook niet haalbaar zijn, ik hoop op een verstandige keuze als mix, al staat daar nog niets van op de routekaart van Leusden.
   23-5-2021 11:15:27
 • Excuus, zag dat Bas van Zanten al eerder met dit idee op dit forum verscheen.Aan hem alle eer!
  22-5-2021 10:36:41
 • Excuus, zag dat Bas van Zanten al eerder met dit idee op dit forum verscheen.Aan hem alle eer!
  22-5-2021 10:26:16
 • AWS
  Eerst daken en bijvoorbeeld parkeerterrein van Pon. Zo min mogelijk zonnevelden!
  22-5-2021 10:20:26
 • Een flinke oppervlakte van Leusden is het bedrijventerrein van PON.Daar staan heel veel auto’s en busjes geparkeerd in de buitenlucht.Mijn voorstel is om een grote overkapping te maken zodat deze auto’sworden beschermd tegen de elementen. Dat zou PON ook een goed idee moeten vindenvooral als de kosten van de overkapping worden betaald.De win-win bestaat er uit dat deze overkapping kan worden aangekleed met zonnepanelen.Ze staan dan niet in het zicht, niemand heeft er last van en het kost geen ruimte.
  22-5-2021 10:05:07
 • Zorg eerst dat alle daken vol komen te liggen voordat je het in de natuur legt.
  22-5-2021 9:11:26
 • De hier genoemde combinaties vragen inzet van natuurlijk gebied voor zonnevelden. Zoals al eerder genoemd is combineren met (platte) daken, parkeerterreinen etc. veel meer voor de hand liggend.
  21-5-2021 19:21:42
 • Alleen op daken van bedrijven die nu nog onbenut zijn, in de geluidswal langs de A28 ( niet dat kleine stukje wat bij Leusden hoort voor de duidelijkheid) of gevels en daken van parkeergarages. Geen prachtige natuur opofferen in en rond ons mooie Leusden voor zonnevelden of windmolens. Denk nog even wat verder na ook want er zijn inmiddels alternatieven aangedragen zoals waterstof bijvoorbeeld. Ik zou nog meer vrede hebben met een kerncentrale binnen de gemeentegrens dan de onomkeerbare verkrachting van het landschap door zonnevelden en windmolens.
  21-5-2021 17:33:24
 • Leg alle gemeentelijk vastgoed (scholen, sport faciliteiten etc) daken vol met zonnepanelen, zo geef je het goede voorbeeld. De gemeente zou het voortouw kunnen nemen in het sturen op het aanpassen van bouwbesluiten voor zowel bedrijven, parkeergarages etc. Zorg dat ieder dak zo goed al volledig belast kan worden met zonnepanelen zodat de panden klimaatneutraal kunnen draaien maar ook extra stroom op kunnen wekken voor de gemeente waar ze gevestigd zijn. Als het bestemmingsplan kan worden aangepast voor verstedelijking van het buitengebied dan zou er toch zeker een voorstel kunnen komen om het bouwbesluit aan te passen.
  21-5-2021 16:08:38
  • @brenda: Eens! Eerst (grote) daken en andere plekken uitnutten en vol leggen met zonnepanelen. Geen natuur onomkeerbaar opofferen terwijl dat niet nodig is!
   24-5-2021 10:26:20
  • @brenda: mee eens, combineren met woon en werk functies van ' zonnevelden'. Eerst de daken zoveel mogelijk vol en laten we dan nog eens kijken waar we staan. Maar het probleem met alles is en blijf ook de distributie, dus er moet ook naar opslag van energie worden gekeken voor (locale) consumptie op een later tijdstip ipv alleen het netwerk aanpassen.
   21-5-2021 17:24:27
 • Waarom zouden we de natuur en het landschap aantasten met zonnepanelen en windturbines? We hebben de taak goed voor de natuur en het landschap te zorgen. Bedek alle daken die gunstig op de zon liggen met zonnepanelen, laten we allemaal zuiniger met energie omgaan, energie neutraal bouwen, woningen aanpassen en minder producten aanschaffen die we niet écht nodig hebben.
  21-5-2021 10:18:03
 • Eerst alle daken bedekken van grotere panden van bedrijfsleven danwel gemeentelijk bezit. Woningstichtingen verplichten/stimuleren, huiseigenaren stimuleren als landelijke subsidie stopt. Ik heb vervolgens liever 1 veld vol (als vervanger voor intensieve landbouw, dat is ook geen natuur) dan overal kleine plukjes, en zeker niet ten koste van echte natuur. 1 ngroot veld vind ik persoonlijk nog wel soort van mooi en 100% de voorkeur boven windmolens, qua landschapsarchitectuur & schade vogels / geluidsoverlast. Tijdelijk veld op toekomstige bouwlocatie bedrijf/wonen is goed idee, er komen vast vernieuwende oplossingen in de komende 10 jaar.
  20-5-2021 22:22:14
 • Zonnepanelen niet in de schaarse natuur, maar eerst alle beschikbare daken benutten, pas als dat niet meer lukken een combinatie langs wegen. Allereerst alle gemeentegebouwen, scholen, sporthallen.Er zijn nog veel (landbouw) schuren zonder zonnepanelen, die gebruikt kunnen worden en die eventueel met een financiele tegemoetkoming kunnen worden ingezet.In de bouwvergunning een verplichting opnemen dat het dak voor minimaal 50% van zonnepanelen moet worden voorzien.Windturbines plaatsen op industrieterreinen en langs wegen.Geen nieuwe industrievestigingen toestaan die niet in hun eigen stroomvoorziening kunnen voorzien.
  20-5-2021 10:06:14
  • @Tom Huijbregts: helemaal mee eens !!!
   20-5-2021 11:00:00
 • Eerst zonnepanelen op al die lege daken op bedrijfspanden op industrieterreinen en huizen. NB Complete velden met zonnepanelen IN DE NATUUR vind ik geen optie. Dat sloopt de natuur en is funest voor het landschap. Dus nee, absoluut NIET langs het Valleikanaal of in de weilanden bij het Jaagpad. Laten we zuinig zijn op het moois dat we hebben.
  19-5-2021 21:54:40
  • @Marlies: helemaal mee eens !!!
   20-5-2021 11:00:37
 • Eerst zonnepanelen op al die lege daken op bedrijfspanden op industrieterreinen en huizen. NB Complete velden met zonnepanelen IN DE NATUUR vind ik geen optie. Dat sloopt de natuur en is funest voor het landschap. Dus nee, absoluut NIET langs het Valleikanaal of in de weilanden bij het Jaagpad. Laten we zuinig zijn op het moois dat we hebben.
  19-5-2021 21:52:39
 • Zonnevelden passen niet of nauwelijks in een dichtbevolkt land als Nederland en dus Leusden ook niet. De natuur die we al hebben is schaars (in % gezien het minst in Europa). En combineren met landbouwgrond is gewoon niet mogelijk. Een paar schapen laten grazen onder panelen, is geen landbouw maar alleen "leuk om te zien". De enige combifunctie die ik zie is op geluidsschermen langs snelwegen.
  19-5-2021 20:32:26
 • JJH
  Geen zonnevelden en geen windmolens in en rond de gemeente Leusden. Subsidieer energie besparende maatregelen en het plaatsen van zonnepanelen op alle gebouwen. Laat de Rijksoverheid zsm beginnen met de bouw van 2 nieuwe kerncentrales icm waterstoffabrieken, de brandstof van de toekomst!
  19-5-2021 20:30:19
 • De hele opzet van deze website is gericht op "zonnepanelen in het groen" en dat is GEEN goed idee. Het zal vast lastiger zijn om overeenkomsten met bedrijven te maken over het beleggen van daken dan een boer z'n weiland te laten verzilveren in tijden waarin agrariërs onder grote druk staan om te krimpen. Eerst de daken en geluidswallen vol
  19-5-2021 18:10:06
 • Zonnepanelen kunnen op alle industrieterreinen op de daken en op de daken van appartement gebouwen.Schapen kunnen er niet onder grazen want daar groeit niets meer.
  19-5-2021 15:06:12
 • Beginnen met daken , geluidswallen a28, A1 huizen particulieren, bedrijven verplichten hun daken evt muren met zonnepanelen. Pas daarna natuur opofferen.
  19-5-2021 14:54:31
 • Wat betreft de zonnepanelen, laten we eerst alle daken (en eventueel gevels) in de gemeente Leusden gebruiken!
  19-5-2021 14:12:52
 • Plaats de zonnepanelen naast de A28 en ook verticaal tegen bedrijfsgebouwen aan. Deze verticale panelen zijn er ook al in de vorm van kunstwerken op de gevel. Dus 2 vliegen in 1 klap. Elektriciteit en een mooi aangezicht.
  16-5-2021 18:16:33
 • In samenwerking met PON kan er gekeken worden naar dubbel ruimtegebruik van een (deel van) een gigantisch parkeerterrein. Ik zie goede mogelijkheden met voordeel voor PON en voordeel voor de Gemeente. Zo zijn er diverse kleinere parkeerterreinen in onze Gemeente te vinden, waar dit kan. Een parkeerterrein is al niet mooi. Zonnepanelen maken dit niet erger, eerder beter.
  16-5-2021 17:02:00
 • Wat een suggestieve vragen. Gewoon daken van huizen + bedrijven optimaal gebruiken. We hebben in Leusden nog geen 20% van die potentie benut. Binnen nu en 10 jaar komen er zoveel alternatieven en verbeteringen voor natuurlijke energie-opwekking en vooral opslag. Laat de natuur met rust!
  16-5-2021 13:28:35
  • @H. Osnabrugge: gaan ze nooit doen kost teveel.. nu kunnen ze doorpakken zonder te stoppen.. ik ben er ook op tegen hoor
   20-5-2021 14:25:36
 • Ook hier zijn de vragen gesloten gesteld en suggestief. Zonnepanelen integreren in daken, in geluidswal oid. Geen zonnevelden die ten kosten gaan van ruimte voor andere functies.
  16-5-2021 12:43:43
 • Als het dan toch zou moeten, integreren in geluidswallen langs de grote wegen!
  14-5-2021 22:26:52
 • Absoluut GEEN windmolens en zeker geen zonnevelden in het buitengebied van de gemeente Leusden en omgeving. Begin voorlopig alleen bedrijventerreinen, parkeerplaatsen en alle daken te voorzien van zonnepanelen en de burgers aan te moedigen zuinig om te gaan met energie. Zonnevelden is zonde van de weinige grond en natuur die ter beschikking staat maar heeft als voordeel dat het de gezondheid van de mensen niet schaadt en geen horizon vervuiling geeft.
  14-5-2021 22:22:54
 • Laten we eerst alle daken die op het Zuiden- Westen en Oosten liggen van woonhuizen, kantorenen overige gebouwen volleggen met zonnepanelen. Laten we ook inzetten op waterstof en aardgas.In Europa gaan ze steeds meer over op aardgas en wij moeten ervan af -politiek wordt eens wakker Maak ook zonneschermen langs de snelwegen die passen prima op de geluidsschermen.
  14-5-2021 21:24:30
 • Het is belangrijk dat zonnevelden zoveel mogelijk opgaan in de natuur. Het is aanbevelenswaard om om de velden een natuurgebied aan te leggen zodat de zonnevelden minder opvallen. Voorts zoveel mogelijk combineren zodat de aansluitkosten behapbaar blijven.
  14-5-2021 13:20:52
 • Beleg meer daken met zonnepanelen. Parkeerplaatsen, supermarkten, winkelcentra, bedrijven etc hebben plek zat voor meer panelen zonder dat die lelijke dingen in het landschap geplaatst hoeven te worden.
  14-5-2021 13:09:39
 • Als ik in mijn omgeving naar de daken kijk, zie ik dat er op een hoop daken zonnepanelen liggen, maar ik zie ook een hoop "lege" daken. Ik zie daar nog ruimte voor een flinke inhaalslag. Daarbij denk ik aan een korting op de ozb als je kunt aantonen dat er 75% duurzame energie wordt opgewekt. (percentage en hoogte van de korting door de gemeente te bepalen). Verder zou er ook gekeken moeten worden naar daken van boerderijen, stallen en schuren en andere grote dak oppervlaktes. Als de gemeente een afspraak weet te maken met de eigenaren om daken te huren, bied dat ook flinke oppervlaktes waarbij er een deel voor de eigenaar is en een deel voor de gemeente. Dat deel kan de gemeente verkopen aan bewoners die een ongeschikt dak hebben. Pas als dat afgerond is kijken naar andere locaties.
  13-5-2021 14:09:15
 • Drijvend in het Valleikanaal zie ik niet als acceptabele optie: landschapsbehoud lijkt me een basis uitgangspunt.
  13-5-2021 8:34:54
 • Geen zonnevelden in de natuur want het hele bodemleven raakt verstoord!Onder die zonnepanelen groeit straks niks meer.
  13-5-2021 6:21:30
  • @Michel Buitelaar: Het is niet helemaal juist dat er onder zonnepannelen in een buitengebied helemaal niets kan groeien. Hangt af van de hoogte waarop ze geplaatst zijn. Ik heb al voorbeelden gezien van schapen die onder de zonnepanelen kunnen grazen en van panelen op verrijdbare stellages zodat de zon optimaal gebruikt kan worden voor zowel energieproductie als om planten (niet alleen gras) te laten groeien. Maar het uitgangspunt moet zijn dat eerst de bebouwing in de gemeente optimaal benut wordt.
   14-5-2021 15:16:37
 • 1. Gebruik eerst de beschikbare daken in Leusden. Zowel van Burgers als bedrijven en gemeente eigendommen d.m.v. gezamenlijk inkopen. Op de meeste daken kunnen wel meer dan 5 panelen. 2. Ik had aangegeven een alternatief aan te bieden, ik heb voor mijn werk ooit een slimme lantarenpaal ontwikkeld daar hing 1 zonnepaneel aan voor de voeding, Dat kunnen per lantarenpaal best meer panelen zijn. Of plaats extra palen tussen de lantarenpalen in langs de lange wegen. 3. Laat de panelen ook langs het spoor staan, 4. Zorg dat die extra kw opgeslagen worden in batterijen, want overdag wek je veel op, en nachts is er geen zon en wind. Denk maar eens na hoe je dan energie krijgt
  12-5-2021 22:23:15
  • @Paul van der Struijs: goed idee dat van die lantarenpalen!
   13-5-2021 19:58:11
 • Geef de bewoners de mogelijkheid om hun eigen daken te voorzien van zonnepanelen. Laat de natuur de natuur.
  12-5-2021 21:54:08
  • @Judith: mee eens!
   13-5-2021 19:59:32
 • Absoluut GEEN windmolens en zonneweide in de gemeente Leusden. Er valt binnenkort een besluit om nabij Zeewolde een gigantisch datacentre te bouwen. De gemeenten en inwoners van de provincie Noord Holland kunnen hierover meepraten. Alle, maar werkelijk alle, opgewekte energie gaat op naar de daar gebouwde datacenters. Als Zeewolde besluit om een MEGA goot datacentre toe te laten dan zal ook de door Leusden opgewekte energie worden gebruikt aldaar. Wie (zeker NIET de gemeente Leusden én zeker Niet wethouder van Beurden) kan garanderen of de "groene" energie bij de bewoners van Leusden terecht komt ??Stop hier mee. Ga over naar kernenergie cq investeringen op watergas .Gemeentebestuurders van Leusden lees je eens in en heb de moed om dit Groen Links gedachtegoed te pareren.
  12-5-2021 20:11:54
 • zonnepanelen alleen op daken of als overkapping van bv parkeerplaatsen.
  12-5-2021 17:45:54
 • zonnepanelen op daken of als overkapping van bv parkeerplaatsen is prima. maar vruchtbare landbouwgrond gebruiken waarop voedsel geproduceerd kan worden (indirect of direct) om energie op te wekken waarmee je vervolgens bv je Tesla kunt opladen is bijna decadent
  12-5-2021 17:29:36
 • Ben Pon terrein overkappen met zonnepanelen - net als de parkeergarages in het centrum, en verder alle daken van de bedrijventerreinen gebruiken. GEEN gebruik maken van groen, ook niet langs de rand van bedrijventerreinen of woonwijken. Dan ontstaat een verrommeld industrieel landschap, versnippert de natuur - en schuift de grens van bebouwing iedere keer weer een stukje op.
  12-5-2021 15:43:06
 • A3
  Alle huidige gebouwen eerst benutten en pas daarna kijken wat nog nodig is.
  12-5-2021 14:42:01
 • Geen zonnevelden ( en geen windmolens) in en rond de gemeente Leusden. Subsidieer energie besparende maatregelen en het plaatsen van zonnepanelen op alle gebouwen. Laat de Rijksoverheid zsm beginnen met de bouw van 2 nieuwe kerncentrales icm waterstoffabrieken, de brandstof van de toekomst!
  11-5-2021 15:40:38
 • Beste start is alle beschikbare daken vol te leggen. Grond is en blijft schaars en zonnevelden hebben een negatieve invloed op de kwaliteit van grond en waterleven. Daarom is toekomstige bouwgrond een middellange termijn optie. Daarbij moet er voor de lange termijn wel gezocht worden naar een meer duurzame/structurele oplossing
  11-5-2021 10:28:10
 • Zonnepanelen: Benut eerst zo veel mogelijk /alle daken. Je zou ze ook boven parkeerplaatsen kunnen aanbrengen of als ‘dak’ boven fietspaden (lekker droog fietsen!)
  10-5-2021 21:20:55
 • Wim
  Zonnepanelen moet je daar leggen, waar natuur, mens of dier en minimaal last van hebben. Daarnaast moet de zon altijd schijnen. Bijvoorkeur moet het ook nog eens een economisch voordeel hebben.1 van de beste plekken op aarde is de sahara woestijn. Vervolgens de vrijgekomen energie aanwenden om waterstof te produceren. Daarmee hebben we de best CO2 neutrale oplossing. Geen enge accu's vol met schaarse fossiele grondstoffen die ook nog eens zeer mens-onvriendelijk worden gedolven.
  10-5-2021 15:56:15
 • Graag wind en zon inpassen waarbij de overlast (glimmen, geluid, schaduw, industrialisering van het landschap/natuur) wegvalt in de omgeving. Zonnepanelen op bestaande daken, boven parkeerterreinen, in wegen, e-auto's, windmolens langs drukke verkeerwegen, spoorwegen, 24 uurs industrie terreinen. Plaatsen waar de verstoring wegvalt tegen het al aanwezige omgeving. Dus niet midden in een bos, weilanden of woonwijk. Plaatsen waar mensen rust nodig hebben (thuis) of zoeken (natuur)Graag ook nog rekening houdend met natuur; vogeltrek ed om de schade aan de natuur (=milieu) te minimaliseren.
  9-5-2021 15:32:48
 • Graag eerst zoveel mogelijk zonnepanelen op de daken. Daarna pas nadenken over andere mogelijke plekken. Het heeft geen zin om na te denken over zonnevelden in het landschap als je niet eerst de bestaande logische mogelijkheden benut: op de daken dus!
  8-5-2021 14:09:07
 • Zonnevelden uitsluitend op gebouwen zowel particulier als bedrijven en langs snel(wegen) nooit op land(bouw)grond
  7-5-2021 13:41:29
 • Zonnevelden uitsluitend op gebouwen zowel particulier als bedrijven en langs snel(wegen) nooit op land(bouw)grond
  7-5-2021 13:40:51
 • Zorg eerst maar dat alle beschikbare daken worden voorzien van panelen voor je het landelijke uitzicht verpest.
  7-5-2021 12:48:07
 • We moeten deze energietransitie ten koste van alles door gaan voeren, inmiddels dringt die boodschap door bij ieder weldenkende wereldburger. Toch lees ik door alle reacties heen dat het dan niet in de eigen achtertuin mag worden uitgevoerd. Zelf dacht ik daar ook zo over maar hoe dan wel? De woningen in Alandsbeek Oost zijn bij uitstek geschikt om vol te leggen met zonnepanelen, lange zonnige daken. Vele meters kunnen dan al gemaakt worden. Ik stel mijn zuidelijk gelegen dak tot jullie beschikking maar wil wel aangeven dat CO2 reductie ook plaatsvinden kan door het dak te bedekken met serum planten. Een hele mooie oplossing voor mens en dier. Kom een keer kijken op Waarden 52 in Leusden.
  7-5-2021 12:21:03
 • Zonnepanelen op daken van huizen en industriegebouwen leggen. Plek genoeg en gaat niet ten koste van de natuur!
  6-5-2021 16:43:10
 • Ton
  Op daken en in gevels van gebouwen.
  6-5-2021 12:55:45
 • Zonnepanelen alleen op daken van gebouwen of op de geluidswal langs de A28.
  6-5-2021 10:08:23
 • eens!!!
  5-5-2021 18:57:39
 • Zon(nevelden) uitsluitend op daken van gebouwen, parkeerplaatsen, geluidswallen (A28). Combineer een geluidswal met zonnepanelen.
  5-5-2021 12:34:13
  • @gerard: Dat kan ook niet - een boomloze gemeente wordt onleefbaar in hete zomers. Maar waar het wel kan: daken gebruiken. En vooral geen bedrijfspanden meer met daken die te zwak zijn om er panelen op te doen.
   22-5-2021 11:41:20
  • @Alexandra Kolkman: Hier sluit ik me helemaal bij aan! Zonnepanelen op daken ipv op grond die voor veel beter dingen gebruikt kan worden (zoals: terug geven aan de natuur). Bijvoorbeeld op het AFAS gebouw, of alle andere kantoorpanden die er nu naast gebouwd worden?
   19-5-2021 20:44:48
  • @Alexandra Kolkman:Geheel mee eens, vooral om alle platte daken in Leusden met zonnepanelen te 'beleggen'. Geen enkele bouwvergunning meer verlenen voor gebouwen met daken zonder panelen.
   14-5-2021 11:29:46
Je moet eerst inloggen om commentaar te leveren
leusdenzew
2475