U kunt niet meer reageren.

Op 8 juni 2021 is deze discussie gesloten. 

Praat mee!

Zonnevelden in het landschap

zonneweidemetschapen...Je kunt een zonneveld op verschillende manieren inpassen in het landschap.

 

 

 

 

 

|

Commentaar

 • Zonnevelden is achterhaalde technologie die qua afval sterk vervuilt. Als we het opgelegd krijgen en het echt niet anders gaat hooguit op daken installeren, maar niet het landschap mee vervuilen.
  7-6-2021 16:53:20
 • Geen zonnevelden in het landschap, verpest voor altijd flora en fauna. Waarom is hier geen mogelijkheid in de vraagstelling om aan te geven dat je tegen zonnevelden bent? Is suggestief in deze vragenlijst.
  6-6-2021 22:23:36
 • jan
  Nee gewoon niet doen
  6-6-2021 22:11:13
 • Het buitengebied vol zetten met windmolens en/of zonnevelden betekent voor de toekomst geen open landschap meer. Bovendien combinatie van agrarisch met zonnevelden is achter het bureau bedacht. Dieren zijn sterk, en hoe gezond is het om je vee onder dit soort energieopwekking te laten lopen.
  6-6-2021 20:54:38
 • Opwek van zonne-energie op: Daken, Ramen en Wanden van: woningen, bedrijven, schuren, etc . Op Geluidswallen, parkeerplaatsen etc. Tussen klaverbladen van snelwegen.Geen zonnevelden in het landschapSuggestieve vraagstelling. Gaat ervanuit dat ik het er mee eens ben dat er zonnevelden in het landschap komen
  6-6-2021 14:26:37
 • Suggestieve vraagstelling. Gaat ervanuit dat ik akkoord ben dat er zonneweiden in het landschap komen. Daar ga ik niet mee akkoord en een goede toepassing staat er niet tussen. Een goede toepassing is de daken van stallen boerderijen etc.
  5-6-2021 17:39:22
 • geen van de voorgestelde mogelijkheden.
  3-6-2021 21:32:48
 • Ben bang dat het plaatsen van zonnevelden in het landschap ten koste gaat van de biodiversiteit in het landschap.De ontwikkelingen gaan zo snel dat het ook al mogelijk is om zonnepanelen verticaal tegen gebouwen te plaatsen.Laten we kijken naar nieuwe ontwikkelingen om daarmee het plaatsen van zonnevelden in de weilanden te voorkomen.
  2-6-2021 16:06:21
 • KS
  Grond in dit dichtbevolkte land is veel te schaars om zonnepanelen in te leggen.
  2-6-2021 14:54:57
 • Zonnepanelen alleen op daken en muren van huizen, schuren en bedrijven. En op restgronden zoals geluidsschermen, de grond tussen de klaverbladen van snelwegen, de smalle strook langs spoorbanen. En op parkeerterreinen. GEEN zonnevelden op weilanden of in natuurgebieden. Zonde van natuur, landschap en woon- en recreatieplezier.
  2-6-2021 10:58:55
 • Ik wil geen zonnevelden en al helemaal geen windmolens. Het is een mooi alternatief om zonnepanelen boven parkeerterreinen en op daken van huizen, bedrijven en schuren te zetten. De energie transitie moeten we gebruiken om de natuur te beschermen en herstellen. We moeten de natuur niet opofferen om energie doelen te verwezenlijken, die uiteindelijk alleen meer schade veroorzaken.Onderzoek heeft uitgewezen dat het niet goed werkt om schapen te laten grazen onder zonnepanelen. Het is zonde landbouwgrond te vervangen door een veld met zonnepanelen
  2-6-2021 8:01:16
 • Er zijn nog zoveel daken (privaat en bedrijven) die zicht uitstekend lenen voor zonnepanelen. Dat lijkt me stap 1. Zonnevelden zijn daarom niet opportuun.
  30-5-2021 23:01:28
 • Ton
  Hooguit kleinschalige projecten, maar niet op natuur of landbouwgrond!
  30-5-2021 20:55:12
 • Serieus? De bovenstaande foto zegt al genoeg.
  28-5-2021 10:01:12
 • Zonde van alle natuur in en om Leusden om die vol te leggen met zonnevelden of windmolens erop te bouwen. Eerst alle daken van huizen en bedrijven. Eventueel een geluidscherm van zonnepanelen langs de A28 ter hoogte van de Schammer.
  27-5-2021 14:09:26
 • Jan
  Eerst alle bestaande (en nieuwe) bebouwing gebruiken voor zonnepanelen: Daken, muren, parkeerplaatsen, geluidsschermen, (over) wegen....
  27-5-2021 13:37:20
 • Wim
  Vragenlijst suggestief.Antwoordmogelijkheid : ik zie geen mogelijkheden zonnevelden in landschap otbreekt!
  27-5-2021 12:40:34
 • Leg eerst alle daken vol met zonnepanelen. Ook de daken van particulieren mbv goede subsidie. Het is nu nog erg duur om zonnepanelen op het dak te leggen. Daarnaast hebben windmolens niet de toekomst. Investeer in waterstof en aardwarmte ipv zonnepanelen en windmolens. Focus niet alleen op windmolens en zonnepanelen. Nog beter plaats zonnepanelen in de sahara en laten we wereldwijd samenwerken om duurzaam energie op te wekken ipv ieder voor zich.
  27-5-2021 9:46:27
 • Pertinent geen zonnevelden!
  26-5-2021 14:55:48
 • Geen zonnevelden aanleggen: het weinige groen en de natuur mag niet opgeofferd worden omdat zonne energie slechts in geringe mate bijdraagt aan onze energie behoefte. Stop liever geld in innovatie voor de toekomst!
  26-5-2021 14:45:04
 • Geen zonnepanelen op landbouwgronden en natuurgebieden. Er mag geen land- en tuinbouwgrond verloren gaan met het oog op de voedselproductie. Daar waar zonnepanelen de bodem bedekken zal de grond verschralen en niet meer voor voedselproductie gebruikt kunnen worden. Bedenkelijk in een tijd waarin gezegd wordt dat we steeds meer op plantaardige voeding aan gewezen zullen zijn!
  26-5-2021 12:02:33
 • zonde om natuur te offeren als er nog dakruimte is.
  25-5-2021 21:47:14
 • Geen zonnepanelen in weilanden
  25-5-2021 16:38:41
 • Een zonneveld doet altijd afbreuk aan het landschap. Het is een illusie dat deze kan worden ingepast. In 2017 werd de gemeente benoemd tot wandelgemeente van het jaar. Bij het aanleggen van 400 ha zonneveld gaat die benoeming niet snel meer terugkomen. Blijkbaar heeft de gemeente meer ambities met betrekking tot energieproductie dan met een mooie leefomgeving.
  24-5-2021 19:55:10
 • Alleen zonnepanelen op daken en parkeerterreinen, geen zonnevelden in het landschap.
  24-5-2021 17:56:35
 • Grond is grond. Alle grond is bruikbaar. Voor voedsel, recreatie,wonen etc. Grond opofferen voor onze electra behoefte is bijna misdadig. Zie voedselprobleem wereldwijd. Er is sprake dat Leusden 200 voetbalveldenvoor zonneweides nodigheeft. Dat is ca 120 ha. 1 ha kan opbrengen ca 8000 kg tarwe,of 30.000 kg aardappelen. Denkertje? Dus windmolens ipv grond.
  24-5-2021 11:32:38
 • Grond is grond. Alle grond is bruikbaar. Voor voedsel, recreatie,wonen etc. Grond opofferen voor onze electra behoefte is bijna misdadig. Zie voedselprobleem wereldwijd. Er is sprake dat Leusden 200 voetbalveldenvoor zonneweides nodigheeft. Dat is ca 120 ha. 1 ha kan opbrengen ca 8000 kg tarwe,of 30.000 kg aardappelen. Denkertje? Dus windmolens ipv grond.
  24-5-2021 11:31:27
 • Alleen zonnevelden op daken van bedrijven en bestaande gebouwen en niet in het landschap
  24-5-2021 9:04:50
 • Dit hele z.g. onderzoek is totaal van de gekke!Tonnen gemeenschapsgeld worden er ingestoken, en dat is makkelijk uitgeven.De uiterst suggestieve vraagstelling heeft natuurlijk te maken met : wie betaalt, bepaalt
  22-5-2021 18:19:49
 • Helemaal geen zonnevelden.
  22-5-2021 17:14:14
 • alleen op daken en gevels
  22-5-2021 12:12:22
  • Ada
   @Monique: helemaal mee eens!!
   23-5-2021 16:07:45
 • Alleen zonnepalelen op daken van gebouwen
  22-5-2021 11:49:49
 • AWS
  Tegen zonnevelden. Liever 1 windmolen dan velden vol met zonnepanelen
  22-5-2021 10:22:10
 • Geen zonnevelden in het buitengebied van Leusden!!!
  21-5-2021 22:26:16
  • @Marjolijn: Eens geen zonnevelden in het buitengebied: de daken moeten we vol leggen met panelen! En al helemaal geen windmolens in het buitengebied; die kunnen alleen op landelijk bepaalde plaatsen worden neergezet om niet onomkeerbare schade en vervuiling te krijgen en ook de energietransitie (netwerk) goed te kunnen regelen. Landelijk zijn er veel mogelijkheden; regionaal krijg je dit soort gepruts. Wat wel iedereen kan doen is daken volleggen met zonnepanelen.
   24-5-2021 10:35:45
 • Rekenkundig is het nagenoeg niet nodig om (grote) zonnevelden in te zetten indien daken eerst ingezetworden! Als er kleinschalige zonnevelden komen dan met goede inpassing dicht tegen randen van rode (industriële)bebouwing aan om de schaarse natuur te behouden en altijd in overleg met bewoners.
  21-5-2021 17:28:32
 • Nergens wordt er gesproken over gevolg schade??? Wat gebeurt bij brand of een fikse hagelbui ??? Wat blijft er dan over van de grond, landschap, flora en fauna. Zorg eerst voor een compleet plan en geef de bewoners duidelijkheid.
  21-5-2021 16:12:55
 • Geen zonnevelden in het landschap! Begin eerst eens met het benutten van de mogelijkheden die er al zijn. Alle daken van bedrijven incl. het gemeentehuis (ik neem trouwens aan dat die al vol ligt eigenlijk) . Geluidsschermen langs de A28 aanleggen met zonnepanelen. Vanwaar jullie drang om mooie natuur hiervoor op te offeren trouwens terwijl al deze alternatieven voorhanden zijn?
  21-5-2021 12:17:39
 • Geen zonnevelden in het landschap.
  21-5-2021 11:56:18
 • PS en alle nieuwbouw woningen verplicht zonnepanelen op daken bij oplevering!!
  21-5-2021 11:13:00
 • Zonnevelden langs wegen prima, waarom planten we geen lage hagen rond een Zonneveld. Ik vind het lelijk om te zien en die hagen schermen het zicht erop af en geeft een mooie groene indruk!Als we dat doen maakt het niet uit waar je de velden legt.
  21-5-2021 11:11:10
 • Lijkt mij goed om als er echt ‘‘Zonnevelden’ moeten komen (na het vol leggen van de daken) om dat dan bij de snelweg of industrieterreinen te doen waar we toch al niet recreëren in de natuur en de boeren er ook weinig last van hebben.Ook eventuele windmolens kunnen het best bij de snelweg geplaatst worden omdat daar toch altijd al geluid is.Het is inderdaad goed om dit regionaal op te pakken en bijvoorbeeld met Amersfoort af te stemmen.PSAls er een kerncentrale moet komen dan liever in Leusden-Zuid… (haha!)
  20-5-2021 20:56:27
 • Verplaatsbare zonnevelden zijn in ontwikkeling en volgens mij ook al positief getest. Dit is een toepasbare optie.
  20-5-2021 19:15:12
 • GEEN zonnevelden in het buitengebied van Leusden. Begin eerst maar eens met overkapen van de parkeergarages en de geluidschermen langs de A28.Een zonneveld betekent afbraak van het bodemleven en aanzicht van het slagen en kampenlandschap rondom Leusden. Een drama voor biodiversiteit en voor de mens (ongeacht burger, boer of buitenlui)
  20-5-2021 13:40:46
  • jan
   @Frank Bosman: Mee eens.
   24-5-2021 10:22:14
  • @Frank Bosman: Helemaal mee eens!
   21-5-2021 11:57:16
 • Geen natuur opofferen, planten vangen CO2 af door te groeien, geef de natuur die ruimte en plaats zonnepanelen op bebouwing. Waarom zijn de parkeergarages bij het winkelcentrum nog niet overkapt met zonnepanelen? Waarom zijn nog niet alle scholen volgeplakt met zonnepanelen? Waarom is het zwembad nog niet voorzien van zonneboilers? Kortom we kunnen nog enorm veel meters maken in het vergroenen van Leusden door bebouwing in beheer of gesubsidieerd door de gemeente aan te pakken.Dit initiatief lijkt me meer het om zeep helpen van de mooie omgeving van Leusden, laten we dat niet doen.
  20-5-2021 12:04:22
  • @Pieterbas: Prima oplossing
   24-5-2021 18:54:45
 • Inpassen in landschap klinkt tegenstrijdig. Het zal altijd ten koste gaan van landschap, dus het heeft de voorkeur locaties te gebruiken waar het landschap so wie so al is aangetast of verdwenen.
  20-5-2021 9:18:29
 • Geen zonnevelden in het landschap, maar op de daken van de bedrijven, sporthallen en parkeergarages. Volgens mij kunnen er nog heel wat zonnepanelen gelegd worden zonder ons mooie landschap in en om Leusden aan te tasten.
  19-5-2021 21:16:50
  • @Teki Sevik: Helemaal mee eens. GEEN zonnepanelen in het landschap.
   21-5-2021 11:19:12
 • JJH
  Geen zonnevelden en geen windmolens(!) in en rond de gemeente Leusden. Subsidieer energie besparende maatregelen en het plaatsen van zonnepanelen op alle gebouwen. Laat de Rijksoverheid zsm beginnen met de bouw van 2 nieuwe kerncentrales icm waterstoffabrieken, de brandstof van de toekomst!
  19-5-2021 20:41:59
 • Zonnepanelen horen niet in de natuur, een of meerdere “vlekken” te maken. Daken, geluidswal zijn zoveel meer geschikt als mogelijke plaats en het leveren van de opgewekte stroom kan zo het net op.....
  19-5-2021 19:17:15
  • bas
   @Marcel van Campen: helemaal mee eens, niks geen zonne panelen op landbouw grond, dat hebben we nog hard nodig. het zou de aarde ook alleen maar onnodig opwarmen
   19-5-2021 20:49:25
  • @Marcel van Campen: Helemaal mee eens!En zeker géén windmolens!
   19-5-2021 20:06:36
 • Geen zonnecellen in het groen alleen op daken
  19-5-2021 19:10:25
 • Geen zonnevelden in de mooie natuur van Leusden! Maximaal gebruik maken van bedrijfspanden, geluidswanden, nieuwe woningen.
  19-5-2021 18:24:22
 • Daken en geluidswanden benutten. Zonnepanelen gaan de komende jaren steeds efficienter worden. Daarnaast inzetten op zuinig gebruik van stroom. Veel te veel vervoersmiddelen worden voor het gemak electrisch gemaakt. Jonge gezonde mensen op een electrische fiets is geen goede ontwikkeling (voor mensen met een aandoening ligt het uiteraard anders!) Niet goed voor de gezondheid en fitheid van de bevolking, en niet groen. Human powered vehicles svp
  19-5-2021 18:16:27
 • N
  Geen zonnepanelen of windmolens. Dorp is niet geschikt. Laten we kiezen voor natuur en RUST. Geen herrie of prikkels van molens.
  19-5-2021 18:09:08
 • N
  Geen zonnepanelen of windmolens. Dorp is niet geschikt. Laten we kiezen voor natuur en RUST. Geen herrie of prikkels van molens.
  19-5-2021 18:08:39
 • A
  Geen
  18-5-2021 21:17:14
 • Wee
  geen zonnevelden
  17-5-2021 19:27:19
 • Geen zonnepanelen in het landschap.
  16-5-2021 18:17:49
 • Als het dan helaas toch in de natuur zou moeten streef dan naar dubbel ruimtegebruik. Zonnepanelen op poten, zodat eronder schapen kunnen grazen. Misschien ook combi mogelijk met ruimte voor zwaluwnesten, e.d.
  16-5-2021 17:05:15
 • Geen zonnevelden in het buitengebied vanwege landschapsvervuiling en het verlies van landbouwgrond.Alleen toepassen op daken.
  16-5-2021 15:29:43
 • Gemeente Leusden, haal de vingers uit je oren. Zie bovenstaande opmerkingen, we willen GEEN zonnevelden in het landschap. Richt je op daken van woningen en bedrijven en pas je ambities aan en laat die MEEGROEIEN met de technische ontwikkelingen ipv nu je landschap duurzaam te vernielen.
  16-5-2021 13:35:12
 • Nederland heeft al te weinig ruimte voor natuur, landbouw, wegen en woningen. Plaats Zonnepanelen dan ook niet op de grond maar op desnoods op alle daken en in geluidswallen.
  15-5-2021 19:16:42
 • Geen zonnepanelen in het landschap. Grond is schaars, natuur ook....leg ze maar op een dak!
  15-5-2021 18:15:20
 • Zolang de keuze er is (als ik het woord "willen" boven in de vraagstelling lees, word ik niet hoopvol) moeten zonnevelden absoluut niet in het landschap geplaatst worden. Dit gaat ten koste van de natuur. Plaatsing zoveel mogelijk uit het zicht waar mensen en de natuur er geen last van hebben: daken, bedrijventerreinen, parkeerplaatsen, etc.
  14-5-2021 22:39:10
  • @Dominique van de Wall: eens!Geen zonnepanelen in het zicht!
   15-5-2021 15:08:49
 • De vraag is: Waar moeten we op letten ALS we zonnevelden in het landschap willen aanleggen? Waarom zie ik geen antwoord met NEE? Is dit inspraak of iets voor de bühne....GEEN zonnevelden, gaat ten koste van natuur. Leg het op bestaande daken van bedrijven, dan heeft niemand er last van. Maar zorg wel dat dit voor de eigenaar van pand interessant is.
  14-5-2021 19:37:07
 • Geen zonnepanelen in het landschap
  13-5-2021 22:00:30
 • Absoluut geen zonnevelden in het landschap! Zie alle voorgaande reacties, er zijn nog genoeg daken waar zonnepanelen op kunnen worden gelegd.Verder is er ook grond nodig voor het bouwen van (vooral starters-) woningen
  13-5-2021 20:06:56
 • Geen zonnevelden in de gemeente leusden.
  13-5-2021 19:08:18
 • Geen zonnepanelen of windmolens in deze gemeente of buitengebied rondom LeusdenDe gepresenteerde plannen rondom Schammer zijn zeer slecht! Er is al zo weinig groen/natuurgebied over!
  13-5-2021 15:56:21
 • Geen zonnepanelen in het landschap!
  13-5-2021 7:52:17
 • Geen zonnepanelen in het landschap!
  13-5-2021 7:52:16
 • Geen zonnevelden, ik heb in de andere topics al alternatieven gegeven.
  12-5-2021 22:26:29
 • Absoluut GEEN windmolens en zonneweide in de gemeente Leusden. Er valt binnenkort een besluit om nabij Zeewolde een gigantisch datacentre te bouwen. De gemeenten en inwoners van de provincie Noord Holland kunnen hierover meepraten. Alle, maar werkelijk alle, opgewekte energie gaat op naar de daar gebouwde datacenters. Als Zeewolde besluit om een MEGA goot datacentre toe te laten dan zal ook de door Leusden opgewekte energie worden gebruikt aldaar. Wie (zeker NIET de gemeente Leusden én zeker Niet wethouder van Beurden) kan garanderen of de "groene" energie bij de bewoners van Leusden terecht komt ??Stop hier mee. Ga over naar kernenergie cq investeringen op watergas .Gemeentebestuurders van Leusden lees je eens in en heb de moed om dit Groen Links gedachtegoed te pareren.
  12-5-2021 20:13:26
 • Misschien eerst maar eens alle gebouwen voorzien met panelen op het dak. Daarna eens kijken naar voeder/hooiruiven of afdaken ter bescherming dieren in weiland met zonnedak (uiteraard met subsidie voor de boeren) . Of de bushokjes. Daarnaast kan men ook de bestaande woningen voorzien van zonnepannen/zonnedakpannen Er zijn mogelijkheden genoeg.Pas daarna eens denken aan complete velden.
  12-5-2021 18:48:11
 • Wim
  Sluit me aan bij vele vorige opmerkingen; Geen zonnepanelen in weilanden , gebruik eerst de daken als je al zonnepanelen wilt gebruiken.
  12-5-2021 17:50:55
 • Geen zonnepanelenterreinen in het landschap!!
  12-5-2021 17:46:51
 • Geen zonnepanelenterreinen in het landschap. Het is geen zonneveld maar een bebouwing met zonnepanelen, dus het gaat ten koste van het landschap. Misleidend om de term zonnevelden te gebruiken.Ik heb een rondje door Leusden gefietst en zag tal van grote bedrijfsgebouwen waar zonnepanelen op gelegd kunnen worden. Inde inleiding staat dat het volleggen van daken niet voldoende zou zijn. Waar is dat op gebaseerd? ik mis de onderbouwing, de berekening. Ik kwam in de Stentor van 11-4-2021 het volgende bericht tegen: (uit artikel van Dominique Voss) 'In 2018 onderzocht adviesbureau Deloitte hoeveel energie we opwekken als in Nederland alle daken vol liggen met zonnepanelen. Uit die analyse blijkt dat de elf gemeenten in West-Overijssel die meewerken aan het project ongeveer 318.000 panden hebben waarvan de daken geschikt zijn voor zonnepanelen, met een totale oppervlakte van 35,8 vierkante kilometer. Goed voor ruim 14 miljoen zonnepanelen. Dit staat gelijk aan het volledig vol leggen met zonnepanelen van de gemeenten Hattem en Urk.'Kan er ook zo'n berekening op Leusden worden losgelaten, of nog liever in de regio? Want ik vind dat je dit regionaal moet oplossen. Daarnaast mis ik innovatieve oplossingen. Er wordt teveel van de huidige beperkte mogelijkheden uitgegaan. Zet in op zonnedakpannnen en maak ze betaalbaar, zodat op woningen zonne-erenergieopwekkende dakpannen kunnen worden gelegd, daar is vast meer draagvlak voor dan de zonnepanelen op woonhuisdaken.
  12-5-2021 17:04:51
  • @José Huurdeman: Helemaal mee eens. En wanneer er goede daken zijn burgers en bedrijven helpen met de goede infrastructuur. Heeft het zin om energie op te wekken die je nergens kwijt kan? Nee toch? Dat moet ook nog eerst...
   22-5-2021 11:45:33
 • NIET in het landschap, daken genoeg en volg de technische ontwikkelingen - zoek bijvoorbeeld uit hoe het zit met gevelbekleding die zonne-energie opwekt.
  12-5-2021 15:47:33
 • We hebben al zo weinig vrije ruimte in Nederland. Leg zonnepanelen eerst op de daken van bestaande (verplicht) op overheidsgebouwen.
  12-5-2021 15:21:06
 • Wat ik hier in het commentaar nog niet gelezen heb... waarom leggen we de daken niet eerst vol ;-)
  12-5-2021 8:20:07
 • Geen zonnevelden ( en windmolens) in de gemeente Leusden. Steek geld in subsidies voor energie besparende maatregelen en het plaatsen van zonnepanelen op gebouwen, huizen, parkeerdekken enz. Laat verder de Rijksoverheid zsm beginnen met de bouw van 2 nieuwe kerncentrales icm waterstoffabrieken, de brandstof van de toekomst!
  11-5-2021 15:44:36
 • Liever niet in het landsshap, subsidie gebruiken om bedrijven en particulieren te ondersteuninen om daken optimaal te beleggen met zonnepanelen
  11-5-2021 14:10:37
 • Het maatschappelijke nut moet maximaal zijn. Dit is met maatschappelijke kosten-batenanalyse, levenscyclusanalyse (LCA) en life cycle costing vast te stellen. Integrale duurzaamheid, welzijn, volksgezondheid en een klimaatbestendige toekomst is best te realiseren als er maar slim en met toekomstvisie wordt ontworpen en gedacht. Gebruik duurzame ontwerpprincipes zoals ontwerpen met de natuur, flexible en multifunctioneel, circulair en sociaal en participatief ontwerp. Van COVID-19 hebben we geleerd dat als er echt een crisis is, geld geen rol speelt. Dat zal ook voor de energie- en klimaattransitie zou moeten zijn.
  10-5-2021 21:58:07
 • Ik ben helemaal voor zonnepanelen maar snap niet dat hier velden voor opgeofferd worden terwijl er genoeg daken zijn om vol te leggen. Denk daarbij ook aan bedrijfspanden, boerenschuren, etc. Bij PON kunnen de auto’s ook wel onder zonnepanelen parkeren, is misschien nog wel beter voor ze ook. Ik verwacht meer inspanning en creativiteit van de gemeente voordat we domweg velden vol gaan leggen.
  9-5-2021 22:33:10
  • @Michiel Blom: geheel mee eens, er wordt nog te veel binnen de bestaande kaders gedacht, of in ieder geval gesuggereerd binnen deze vraagstelling. Er zijn veel bebouwde vierkante meters binnen de gemeente, combineer dat met zonnepanelen daar waar mogelijk.
   11-5-2021 11:25:24
 • Graag eerst zoveel mogelijk zonnepanelen op de daken. Daarna pas nadenken over andere mogelijke plekken. Het heeft geen zin om na te denken over zonnevelden in het landschap als je niet eerst de bestaande logische mogelijkheden benut: op de daken dus!
  8-5-2021 14:07:12
 • geen zonnevelden in het landschap!!!! Er moest toch ook nog gebouwd worden???
  7-5-2021 13:44:32
 • Geen zonnevelden in het landschap maar op bestaande daken.
  7-5-2021 12:59:13
 • Dan maar in de eigen tuin of op het eigen dak? Het is een nieuwe vorm van energie opwekken die we nodig hebben. Landbouw combineren en bijvoorbeeld op hoogte zonnepanelen aanleggen zodat dieren eronder kunnen grazen, minder opbrengst aan gras maar voldoende om (misschien wat minder) dieren te voeden, of doorzichtige panelen. Misschien schiet ik nu een beetje door maar als we allemaal minder of geen vlees en vis meer eten hebben we minder voeding nodig voor de bioindustrie.
  7-5-2021 12:27:18
 • Stop gemeente Leusden met dit project. We zijn trost op onze titel Wandel gemeente van Nederland. Dit is wat we moeten koesteren.
  6-5-2021 15:27:59
  • @Sander van Leeuwen: Stop met het project? Dit project is juist mooi om met de inwoners samen te werken aan oplossingen. Misschien is er wel iemand die out of the box komt met een fantastische oplossing waar wij nog niet aan hebben gedacht.We kunnen blijven recreëren, wandelen en fietsen weet ik. De nieuwe maatschappij zal er echter op sommige plekken iets anders uit gaan zien. Ik hoop dat u ook constructief meedenkt.
   7-5-2021 12:30:52
 • Ton
  Geen zonnevelden in het landschap
  6-5-2021 12:56:55
 • Geen Zonnevelden in het landschap.
  6-5-2021 10:10:07
 • A.u.b. niet, de lelijkheid, leg eerst alle daken maar vol!
  5-5-2021 18:54:50
 • Geen zonnevelden in het landschap. Het voegt niet zoveel toe, maar de schade is enorm. En dat in een dichtbevolkt land. Gewoon niet doen.
  5-5-2021 14:37:31
 • Niet in het landschap.
  5-5-2021 14:32:01
 • Geen zonnevelden in het landschap.
  5-5-2021 13:10:35
 • Geen zonnevelden in het landschap.
  5-5-2021 13:08:08
 • Geen zonnevelden in het landschap.
  5-5-2021 12:35:17
Je moet eerst inloggen om commentaar te leveren
leusdenzew
2475