U kunt niet meer reageren.

Op 8 juni 2021 is deze discussie gesloten. 

Praat mee!

Voorwaarden voor het plaatsen van windmolens

windmolensWat is belangrijk bij het kijken naar een geschikte plek voor windmolens?

 

 

 

 

|

Commentaar

 • Ik moet er niet aan denken windmolens in onze gemeente. Vreselijk het uitzicht de overlast. Ook al staan ze verderop het kan nog steeds tot overlast leiden. Het geluid draagt ook ver. Liever zonnepanelen op alle daken of velden. Beetje subsidie haalt velen over de streep.
  6-6-2021 22:35:36
 • Geen windmolens! Vervuiling van uitzicht maar vooral geluidsoverlast.
  6-6-2021 22:30:26
 • Windmolens zijn vervuiling van het uitzicht, zorgen voor overlast door geluid en afval van mechanismen.Dus geen windmolen.Zorg dat we alle daken vol leggen met zonnepanelen, dan ben je er al een heel eind.
  6-6-2021 21:02:21
 • Nee geen windmolens, dat geeft enorme overlast! https://www.laagfrequentgeluid.nl/index.htm
  6-6-2021 19:42:11
 • https://leusdenzonenwind.nl/Praat-mee/Nieuwstest/ArticleID/1539/13-Locatie-voor-windmolens
  6-6-2021 19:40:44
 • Windenergie op zee. Zet hier landelijk volledig op in. Behoud de opgewekte windenergie voor gebruik in Nederland !! en exporteer dit niet. Indien wind op zee niet aan de volledige energie behoefte voldoet, dan import uit de EU, als laatste wanneer rond 2040 blijkt dat tegen 2050 nog extra nodig is dan opwek van wind langs snelwegen met als voorwaarden ver weg (minimaal 1500 meter) van woningen. Waarschijnlijk zijn er tegen deze tijd nieuwe technieken en mogelijkheden die een bijdrage kunnen leveren aan de landelijke 2050 doelstelling. Note; Gemeente, houd uw buurt gemeenten in de gaten. Windmolens (turbines) op de randen van onze buur gemeentes hebben enorme impact op onze buitengebieden. Windturbines NEE.
  6-6-2021 15:06:27
 • Rem
  Energietransitie bekijken vanuit de scope je eigen gemeente is onverstandig. Dan beperk je jezelf en ga je nooit een optimum in Nederland bereiken (of Europa). Met als resultaat windmolens en zonnevelden op plekken die wellicht vanuit de gemeente ‘de beste optie’ zijn, maar vanuit een groter gebied onlogisch. Geen windmolens langs de a28 dus.
  2-6-2021 23:06:44
 • Zijn er ook andere types molens ? Minder opvallend en minder gevaarlijk voor vogels? Verder kijken naar nieuwe innovaties !
  2-6-2021 16:28:20
 • Ik ben van mening dat windturbines (windmolens klinkt zo lief he, maar het zijn turbines, enorme joekels die lawaai, slagschaduw en laagfrequente trillingen produceren met alle gezondheidsgevolgen van dien, voor de mens maar ook voor de fauna) nergens zouden moeten komen. Maar als het dan toch onontkoombaar is, dan ALLEEN langs de A28 (minimaal 1500m van woningen) en verder NERGENS.
  2-6-2021 11:20:24
  • @Irene: Jouw stelling van "als het dan toch onontkoombaar is ALLEEN langs de A28 (minimaal 1500m van woningen)", is makkelijk gezegd maar met een beetje kaartstudie en daadwerkelijk op locatie kijken blijkt dat er (op het stuk A28 dat de Gemeente voorstelt) nergens een plek is te vinden met minimaal 1500 meter van een woning. Dan moeten we deze optie ook niet benoemen, anders komen we automatisch op: "gezondheidsgevolgen van dien, voor de mens". Iets verder langs de A28 (buiten het plangebied is nog wel een (1) positie te vinden met meer dan 1500 meter van woningen, maar dan ben je inmiddels aangekomen vlak bij het ecoduct over de A28, die door het plaatsen van een windmolen direct nutteloos wordt. De conclusie is dus" NERGENS.
   3-6-2021 8:38:29
 • Ik wil geen zonnevelden en al helemaal geen windmolens. Het is een mooi alternatief om zonnepanelen boven parkeerterreinen en op daken van huizen, bedrijven en schuren te zetten. De energie transitie moeten we gebruiken om de natuur te beschermen en herstellen. We moeten de natuur en ons landbouwgebied niet opofferen om energie doelen te verwezenlijken, die uiteindelijk alleen meer schade veroorzaken.
  2-6-2021 8:12:16
 • De energie die we gebruiken zal ergens vandaan moeten komen. We veroorzaken zelf het probleem en we moeten zelf leven met de oplossing. Fossiele brandstoffen zijn niet meer de oplossing. Kernenergie is ook geen oplossing. Waterstof is alleen een vorm van opslag en vervoer; er is meer energie nodig om het te maken dan er weer uit komt als je het verbrandt. Zonneweiden vind ik persoonlijk heel lelijk, en zonde van landschap, natuur en landbouwgrond. Zonnepanelen kunnen wel prima op parkeerplaatsen bebouwing en in de geluidswallen worden verwerkt, er is nog veel ruimte. Voor de rest van de energie heb ik liever wat windmolens. Er staan al op diverse plekken in Nederland windmolens langs snelwegen, ik vind het wél mooi, en ik heb ze nog nooit boven het verkeerslawaai uit gehoord. Ze zijn daar goed bereikbaar en er liggen ook al allerlei kabels. Langs de A28 kan het prima. Alleen wel extra geluidshinder voor de natuur en de omwonenden vermijden, en oppassen waar veel vogels vliegen. Belangrijk is dat alle mensen die er overlast van hebben, er ook voordeel van krijgen. Een flinke korting op hun energierekening.
  1-6-2021 23:29:24
  • @Heleen: "ik heb ze nog nooit boven het verkeerslawaai uit gehoord". Dat klopt, zolang er continue veel verkeer over de weg gaat kunnen mensen het geluid van de windmolens mogelijk niet waarnemen. Bij minder verkeer, dus 's nachts is dat anders. Het geluid van de windmolens blijft maar hinderlijk doorgaan. Daarnaast is er nog een aanzienlijke hoeveelheid geluid veroorzaakt door de windmolens dat er wel is maar door het menselijk gehoor niet kan worden waargenomen. Laag Frequent Geluid, dat is hard en schadelijk. https://www.vpro.nl/argos/lees/onderwerpen/windmolens/2020/onhoorbaar-geluid-schadelijk-voor-gezondheid.html. Verder vliegen er per definitie veel vogels in het bewuste gebied, buizerd, sperwer, bosuil, spechten en daarnaast andere beschermde dieren zoals meerdere soorten vleermuizen. "Belangrijk is dat alle mensen die er overlast van hebben, er ook voordeel van krijgen. Een flinke korting op hun energierekening." Hoeveel korting op de energierekening denk je dat redelijk is voor: slaapstoornissen, hogere bloeddruk en hartklachten?
   3-6-2021 8:53:44
 • Alsjeblieft geen wind molens.Windmolens in de buurt, of überhaupt daar waar je je vrij wilt bewegen, gedragen, zich als een continue piep in je oor. Het wekt depressies, agressie , zelfmoord, etc op, bij mensen die gevoelig, tot overgevoelig zijn. (High sensiteve persons) Dit kan ook gelden bij het aangezicht van de alles behalve groene en niet te recyclen verdien molens materialen. Indien er offers gemaakt moeten worden, ten behoeve van ondoordachte energie opwekkingen, dan stel ik voor, dat de burgers die moeten ondergaan, de offers mogen aanwijzen. Want uiteindelijk is hier weinigs democratisch aan, in zn algemeenheid. Schijn democratie, om mee te praten waar de groenen mogen staan. De vraag of ze moesten komen is ons niet gesteld.
  31-5-2021 23:10:31
 • Aanvulling: Let op Deze vraag is uiters dwangmatig: "Er moeten helemaal geen windmolens komen. Daarvoor in de plaats komen extra zonnevelden of andere bronnen. Ook als dat meer ruimte kost" Heeft iedereen dat wel goed gezien?? Als we geen windmolens willen krijgen we automatisch zonnevelden!
  31-5-2021 12:20:45
 • Stop met windmolens op het land. . Rendement is slechts 25%- Bouwen is helemaal niet "groen". Denk aan al het beton en staal wat nodig is om zo'n ding te bouwen- Zonder perverse prikkels van subsidie stromen niet rendabel.. Denk ook aan de "grote jongens" ; de subsidieslurpers- Schadelijk voor fauna , zoals vogelsterfte door aanvliegen, (weide) vogels willen niet broeden in de omgeving van een windmolen,- Schadelijk voor de gezondheid door laagfrequent geluid- Geen wind geen stroom- Enorme schade tijdens het bouwproces- Enorme schade en kostenposten a.g.v. de aanleg van de noodzakelijke infrastructuur - Schadelijke gasuitstoot ( 23000 x slechter dan CO2) - inmens schadelijk voor het landschappelijk aangezicht en de natuurbeleving Waarom niet meer gebruik gemaakt van waterkracht in onze rivieren en snelstromende beken? Wortd daar wel onderzoek naar gedaan?
  31-5-2021 12:16:32
 • Leusden lijkt me niet de juiste plek voor windmolens. Dan zijn er wel betere plekken in NL te vinden die geschikter zijn qua wind, en bewoning. Lastig om hierboven aan te kruisen dat je geen windmolens wilt, omdat je dan direct kiest voor meer zonnevelden. Dit is niet mijn keuze met diverse mogelijkheden op daken, bedrijventerreinen, geluidswallen etc.
  30-5-2021 23:18:32
 • Windmolens voor stroomopwekking zijn ondingen. Ze zijn lelijk (maar dat is wellicht een kwestie van smaak), ze zijn slecht voor mensen en dieren en hebben onvoldoende rendement.
  30-5-2021 16:43:37
 • Geen windmolens. Aanslag op uitzicht. Geven schaduw en geven geluidsoverlast.Tevens een gevaar voor vogels, zeker in de buurt van de, nog niet zo lang geleden aangelegde vogel gebieden in Leusden.Deze week nog een zeldzame gier tegen een windmolen.....zegt genoeg.
  28-5-2021 10:09:56
 • Jan
  Er moeten _hier_ helemaal geen windmolens komen, punt. Beter in de polder of zee waar de overlast veel minder is.
  27-5-2021 13:46:24
 • Wim
  Aan zee en bijv Randmeren
  27-5-2021 12:48:46
 • Geen Windmolens op land. Leusden moet investeren in "haar" 18 windmolens op zee. Of doe eens gek 24 stuks. Die gaan dan mooi "onze" stroom opwekken. En als ze teveel maken dan de extra stroom naar een grote Waterstof centrale bij de Eemshaven. Vanaf daar kan de waterstof mooi worden gedistribueerd naar de huizen die nog wel zijn aangesloten op gas. Maar nu waterstofgas i.p.v. aardgas. Alternatief is het waterstofgas opslaan en gebruiken in een fuelcell om indien nodig weer gewoon elektriciteit te maken. Wat??? Hoef je dan niet heel Leusden met zijn mooie natuur te vernietigen voor de energie transitie? NEE het kan gewoon zonder totale vernietiging van alles wat ons lief is.
  26-5-2021 17:07:49
  • @Peter: mijn buren hebben een Elektrische auto en een lawaaimakende warmtepomp. Nee die zullen geen bezwaar hebben. We hebben door subsidies al veel voor elkaar gekregen. Die stroom moet ergens vandaan komen. Zijn slimme mensen, die weten ook dat de stroom niet uit het Valleikanaal opborrelt.
   1-6-2021 22:14:57
  • @Fred: Wel goed lezen: De grote windmolens ver op zee. In Eemshaven een waterstof centrale. Die centrale is volledig schoon. Er komt elektriciteit binnen en van water wordt waterstofgas en zuurstof gemaakt. Totaal geen vervuiling. Maar begrijp ik dat je in je woonwijk een windmolen wil hebben? Zou dat eerst even polsen bij de buren.....
   30-5-2021 8:34:22
  • @Peter: ho ho Peter, Eemshaven? Lekker het probleem naar het noorden verplaatsen zeker. Hier groen doen en daar de energie opwekken, dat kennen ze daar al. Bouw eerst de boel hier maar vol. De meeste energie wordt hier gebruikt. Dichtbevolkt. Eerst maar hier bij de grootverbruikers maatregelen nemen. Het doet misschien een beetje pijn om groen te zijn. Per wijk een windmolen met genoeg stopcontacten om de Leusdense (lease)auto’s op te laden. Korte lijntjes, mindere transportverlies. En dan weer voor dag in dauw met een heerlijk milieuvriendelijk gevoel weer aansluiten in de file richting de stad naar het consultancybaantje. Hup.
   26-5-2021 21:58:04
 • De discussie gaat alleen over windmolens en/of zonnevelden.Beiden kosten ongelooflijk veel ruimte.Over de energie en impact op het milieu die het kost om windmolens (en zonnepanelen) te vervaardigen, te onderhouden en weer af te breken hoor je niemand. Laat staan de vele liters olie die in de kop van een windmolen zitten naast het ernstige broeikasgas SF6 zwavelhexafluoride. En als laatste de vogels die neergemaaid worden door de wieken... Die discussie zal pas los barsten twee generaties verder vrees ik : "hoe hebben jullie dit toen kunnen doen...?"
  26-5-2021 17:00:36
 • Grote windmolens geven trillingen en geluid, dat zorgt voor vernatting op de plek waar ze staan.Daarom denk ik dat er kleine windmolens dienen te komen op bedrijventerreinen en woningen ter aanvulling van zonnepanelen op het dak
  26-5-2021 14:59:14
 • Ben niet voor windmolens, maar als die er toch moeten komen dan in gebieden waar ze het meest storend zijn in het landschap en voor de inwoners van gehuchten, dorpen en steden. En geen schade aanrichten aan de land-, tuinbouw- en natuurgronden.
  26-5-2021 12:26:26
 • Geen Windmolens in Leusden en omliggende gemeentes. Zonnepanelen horen niet in de natuur
  26-5-2021 11:48:02
 • HS
  Het is een schande dat er uberhaupt serieus wordt nagedacht om midden in het meeste unieke stukje natuur van Leusden enorme windmolens te plaatsen. Er zijn meer dan genoeg alternatieven beschikbaar, energiebesparing, alle daken vol, kleinere windmolens met een veel mindere impact noem maar op. Voorstellen getuigen van een enorme tunnelvisie van de gemeente. Kijk ook vooruit naar de alternatieven die in de pijplijn zittenen neem geen overhaaste beslissingen. Als ze er eenmaal staan worden ze echt niet meer weggehaald. Het is helemaal betreurenswaardig dat dit geheel in gang wordt gezet door een GroenLinks wethouder. Vergroening ja maar niet te koste van mens en natuur.
  26-5-2021 11:38:11
 • zonde om natuur te offeren als er nog dakruimte is.
  25-5-2021 21:51:49
 • Geen Windmolens !
  25-5-2021 14:32:05
 • Er moeten helemaal geen windturbines of windmolens komen. Windturbines en windmolens verstoren natuur en landschap en hebben een groot effect op de gezondheid van mensen. Dieren zijn nog gevoeliger voor geluid dan mensen. Ook de aanlegfase van windturbines is fors ingrijpend en kan veel schade en verstoring van natuur opleveren. Dat moeten we niet willen. Investeer in zonnepanelen op daken en geluidswallen, parkeerterreinen en andere 'no regret'-locaties. Onderzoek ultradiepe geothermie en aansluiting op het mogelijk te ontwikkelen warmtenetwerk van Eemland.
  24-5-2021 20:49:51
  • @Anoniem: sluit mij helemaal bij deze reactie aan
   25-5-2021 22:08:04
 • Ik mis in de planvorming de samenhang met landelijk, provinciaal beleid en beleid omliggende gemeenten. Verder is onvoldoende duidelijk gemaakt binnen welke kaders bewoners mogen meepraten. Gaat het hier om verkenningen of slechts bijsturen in de marges?Participatie van bewoners in het maken van beleid juich ik overigens toe!
  24-5-2021 12:12:26
 • Ik vind het een heel slecht idee om daar wind molens te plaatsen. Het is te dicht bij bewoonde gebieden en dit zal negatieve gevolge hebben op de bewoners. Er is al bewijs dat het continue geluid van windmolens een negatief effect heeft op de gezondheid van mensen. Er is namelijk een reden dat andere gemeente hun windmolens verder van hun bewoners houden https://www.rivm.nl/windenergie/windmolens-gezondheid.Naast dat het natuurlijk een enorme horizon vervuiling is, staat het ook nog in natuurgebied. Hierdoor zullen er veel diersoorten bijvoorbeeld; havikachtigen, uilen, spechten en vleermuizen last krijgen van de windmolens. Zie https://www.milieufeiten.nl/milieuschade/fauna. Dit werkt zwaar tegen alle maatregelen die worden genomen voor de natuur bijvoorbeeld ecoducten. Ik denk zelf dat je met zonnepanelen al deze dingen makkelijk kan vermijden. Zonnepanelen kunnen een dubbele functie hebben. Bijvoorbeeld als ze verwerkt worden in een geluidswal. Dat is een win win oplossing. Milieu vriendelijk, geluidsvriendelijk en geen horizonvervuiling. Helemaal de groenengedachte.
  23-5-2021 14:25:28
 • Absoluut geen Windmolens bij de Utrechtse Heuvelrug / A28.Voor mijn werk ben ik regelmatig even buiten de regio. Overduidelijk is dat Nederland plat en vooral uit weilanden bestaat. Maar uniek zijn de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe. Heuvelachtig terrein met uitgestrekte bossen. Het is dan ook echt een verademing als je op de A28 vanuit Utrecht komt. Net na het geluidsscherm van Zeist waan je je in de bossen, langzaam klimmend naar het hoogste punt waar nu een Ecoduct staat, een bewijs van de wil om natuurgebieden aaneen te sluiten. Op het hoogste punt aangekomen doemt ineens het bosgebied van Den Treek Henschoten aan de ene zijde en Nummerdor aan de andere zijde op. Schitterend gezicht. Echter sinds een paar jaar is aan dat daar een verstoring gekomen. Letterlijk en figuurlijk een doorn in het oog, de 138 meter hoge zendmast. Echt het grootste litteken van Leusden. Op slinkse wijze door de Gemeente bewerkstelligd.Nu zet die zelfde Gemeente Leusden in om dat beeld nog veel verder te verstoren. Windmolens! Initieel werd het getal van 4 genoemd maar gaandeweg blijkt dat Leusden zich zeker niet heeft vastgelegd op dat nummer en de aantallen nog zullen toenemen (7, 8 en mogelijk meer zijn namelijk ook al genoemd). Alles met de gedachte hoe meer windmolens langs de A28 des te minder zonnevelden er bij Achterveld en omgeving hoeven te komen. Nu zeg ik niet dat alle weilanden bij Achterveld vol moeten worden gelegd met zonnepanelen, maar zoals eerder gezegd: weilanden zijn er in Nederland in overvloed. De Utrechtse Heuvelrug met zijn natuur is uniek! Afblijven dus van de Utrechtse Heuvelrug! De A28 loopt daar dwars doorheen, dat is helaas een triest feit. Maar dat hoeft nog niet te betekenen dat we de Utrechtse Heuvelrug nog meer geweld moeten aandoen. Om deze natuur waarden te behouden is er de laatste jaren veel op GroenLinks gestemd, het is dan ook een mes in de rug nu blijkt dat juist GroenLinks achter deze Windmolen waanzit zit. GrijsLinks?
  23-5-2021 13:40:30
 • Helemaal niet. Dit wordt van overheidswege er gewoon door heen gedrukt. Het is echt schandalig hoe men met de burgers cq inwoners omgaat. Helaas is deze vragenlijst manipulatief. Men probeert draagvlak te creëren. Indien het plaatsen van windmolens en zonnevelden er doorheen wordt gedrukt zitten de burgers met de kosten opgezadeld. Over twintig jaar zal de politiek waarschijnlijk wel weer reageren met het cliché 'met de kennis van nu, hadden wij dat toen niet gedaan.' Ook zou de energietransitie volgens beloften van de overheid beursneutraal worden. Laat de overheid het verschil maar bijleggen, dan kunnen de burgers zien hoe neutraal dit dan wel niet is.
  22-5-2021 17:26:56
 • “Praat mee” is voor de vorm. Het wordt inwoners gewoonweg door de strot geduwd. Alles onder de noemer van de energietransitie en de politiek roept dat “Leusden dit zo graag wil”. Ik moet de eerste leusdenaar nog tegenkomen die dit ook echt wil. De windmolen lobby is bizar eenzijdig, draait om geld en er wordt geen rekening gehouden met andere innovaties. Wat gaan we over een tiental jaar doen met al die troep in het landschap als duidelijk is dat de bijdrage aan (?) beperkt is? Eigenlijk ook gewoonweg belachelijk dat we ons in Nederland zo als makke schapen dit soort dingen laten gebeuren. Ik hoop dat dat snel zal veranderen. Mooi staaltje symbool politiek.
  22-5-2021 15:15:44
 • geen winmolens
  22-5-2021 12:19:50
 • Niemand MOET een plek aanwijzen, waarom zou al het industriële geweld van energiecentrales op een kwart kilometer boven je hoofd in de buitengebieden terecht moeten komen ???
  21-5-2021 18:58:13
 • Geen windmolens. Is onomkeerbare verkrachting van onze uniek mooie Leusdense natuur en ongezond voor mens en dier. Zonnepanelen op daken van bedrijfspanden en in de geluidswal van de A 28. Verder kijken naar minder visueel belastende alternatieven die ruimschoots worden aangedragen. Gemeente Leusden doe geen dingen waar we later ontzettend veel spijt van gaan krijgen.
  21-5-2021 17:51:13
 • Het is absurd dat zoiets intrusiefs als windmolens door een gemeente bepaald kan worden. Windmolens moeten landelijk bepaald worden omdat alleen dan naar dunbevolkte gebieden gekeken kan worden. Ook nu wordt er maar 1/3 van de beschikbare windmolen capaciteit gebruikt omdat het netwerk het niet aankan! Dat moet aangepakt worden en voordat de bestaande windmolens 100% kunnen leveren moet er geen 1 extra windmolen worden geplaatst en al helemaal niet door een gemeente bepaald kunnen worden.
  21-5-2021 17:49:56
  • @Marcel: helemaal mee eens. Geen windmolens erbij en eerst goed gebruiken wat er nu is en daken vol leggen met zonnepanelen en het distributieprobleem oplossen. Ook wordt er teveel gekeken naar alleen opwekking: we gebruiken ook steeds meer energie. Zeker als we van het gas afgaan hebben we nog meer electriciteit nodig; een wartepomp draait niet vanzelf. Dus beter naar zelf voorziening kijken (opwekking op welke momenten en verbuik op welke momenten, betekent mogelijk lokale (..) tijdelijke opslag ipv terug leveren wat weer impact heeft op het netwerk wat daar niet voor geschikt is).
   24-5-2021 11:05:45
  • @Marcel: Helemaal mee eens. Waarom zou je molens toevoegen als de molens die er al staan maar voor 1/3e benut worden? Daar eerst wat aan doen is wel zo slim!
   22-5-2021 11:50:37
 • Ton
  @Ton: De alternatieven zijn wel heel erg beperkt, zon en wind, waarvan windenergie niet rendabel is nog los van de vraag hoeveel CO2 er al is uitgestoten voordat er ook maar 1 KW is geproduceerd. Ook lees ik niets over de insecten en vogels die door de windturbines gedood worden.Naar mijn idee zijn er best goede alternatieven waaronder kernenergie.
  21-5-2021 17:13:32
  • @Ton: Het klopt, de Gemeente Leusden geeft met opzet geen alternatieven. Dit geeft een heel mooie verdeel-en-heers situatie voor de gemeente. Bewoners binnen de bebouwde kom en in het buitengebied gaan fijn de strijd aan met elkaar. Waarna de gemeente ongestoord zijn eigen plan trekt. Alsof iedereen inspraak heeft gehad. Met een beetje nadenken is het voor iedereen in Nederland beter om die Wind lekker op zee te oogsten, ook voor Leusden. Daarnaast promoten om zoveel mogelijk zonnepanelen te plaatsen waar het zonder verlies van natuur kan. En natuurlijk een aantal kerncentrales in Nederland (Thorium reactor, Kernfusie).
   25-5-2021 16:44:02
 • Geen windmolens. Gezondheidsrisico's, verpest het landschap. Wacht tot er andere technische mogelijkheden zijn. Windturbines zijnde aan het ontwikkelen, bvkleine windturbines langs de snelweg, door het verkeer wek je dan al stroom op. Niet overhaast grote molens plaatsen, die horen op zee.
  21-5-2021 12:54:42
  • Laten we eerlijk zijn. Niemand wil de windmolens die landschap en leefomgeving vermalen. Die gehakt maken van vogels, bijen en andere insecten. Niemand wil turbines waarvan de wieken hemel en horizon blijvend verscheuren en ons land het aanzien van een machinepark geven. En laten we de impact niet vergeten die bewegende hoogbouw en turbinegeraas hebben op de psyche van omwonenden, recreanten en passanten. Gelukkig is de oplossing simpel: bouw, in samenwerking met andere lidstaten, turbines in verlaten streken van Europa. In Rusland bijvoorbeeld waar de opgewekte energie gebruikt wordt voor de productie van waterstof dat via de nieuwe Nordstream pijpleiding en het bestaande aardgasnetwerk onze huizen en bedrijven bereikt. Resultaat: Nederland hoeft niet op de schop, de peperdure tussenoplossing - warmtepompen - kan achterwege blijven en alle klimaatdoelstellingen worden fluitend gehaald.@Ellen:
   26-5-2021 15:40:44
 • Wat een vragenlijst. Ze dwingen je gewoon om een keuze te maken voor windmolens of zonnevelden. De optie van andere bronnen ZONDER dat het meer ruimte kost bestaat niet in de vragenlijst maar wel in de realiteit. Zoals zovelen al voor mij aangegeven hebben is er genoeg plaats op daken. Daarnaast is kernenergie ook een goede optie. Ook ik ben benieuwd wat de gemeente doet met zoveel tegenstanders... Maar als bewoners zullen wij wel weer aan het kortste einde trekken...
  21-5-2021 10:58:49
  • @Miranda: Klopt wat je zegt Miranda. Als je niet kiest voor windmolens kies je met deze vraagstelling automatisch voor zonnevelden.Straks hebben we de klimaatdoelen gehaald maar zitten we met een totaal verpest landschap vol met ziekmakende herrie van windmolens en spuuglelijke zonnevelden waar nu nog koeien grazen en de meest prachtige planten groeien.
   21-5-2021 12:34:09
 • het is jammer dat de vraag stelling alleen wind en zonne energie bevat. een ander alternatief dat in 1 klap veel problemen oplost is kernenergie (en dan alles elektrisch 'aandrijven') . het is misschien wat controversieel maar is wel de moeite waard om over na te denken. misschien is er een locatie geschikt op leusdens grondgebied voor een centrale?
  20-5-2021 15:12:16
  • M
   @maarten: kernenergie is een andere discussie: waar laat je al dat gevaarlijke afval: dus die optie is geen optie wat mij betreft. Leusden moet kijken naar alternatieven die weinig hinder geven in de omgeving. Ook eerst goed uitzoeken wat alle vor- en nadelen van de opties zijn.
   24-5-2021 13:27:48
 • En punt 3: Wat doen we over 25 jaar met alle materiaal als dat aan vervanging toe is?
  20-5-2021 13:47:00
 • In de hele discussie kan ik niets terug vinden over de opslag van electriciteit.Dit lijkt mij een nogal essentiële voorwaarde. Of gooien we dat over de schutting bij de buren?
  20-5-2021 13:46:12
 • Andere vormen van zonnepanelen en wind-turbinesWat weinig discussie opleverd kan snel uitgevoerd worden. Bijvoorbeeld: Zonnepanelen op alle platte en zongerichte daken. Ook op ALLE bedrijfsdozen.Voor de openbare ruimte inclusief het zicht op weilanden en akkers graag een bredere discussie:Er bestaan prachtige voorbeelden van hoe er electriciteit wordt gewonnen met zonnepanelen en wind-turbines. Ik mis in de hier aangedragen voorbeelden ALLE ANDERE VORMEN van zonnepanelen en wind-turbines. Het lijkt erop dat we slechts nog inspraak hebben WAAR zonneparken en windmolens zullen worden geplaatst. En dat ze eruit zien zoals bij onze buren, buurgemeenten, provincie.Deze werkwijze levert veel weerstand op bij veel mensen. Als we bereid zijn te willen kijken naar andere vormen van zonnevelden en windturbines dan zullen meer mensen accepteren dat er electriciteit gewonnen wordt binnen de gemeentegrens van Leusden. Nu lijkt het erop dat we geen keuze hebben WAARMEE die energie gewonnen wordt.Ik doe een paar suggesties:NL - ZON:https://www.wurck.nl/projecten/zonneboom/https://www.wurck.nl/projecten/zonnebloemenpark/INTERNATIONAAL - ZON:https://www.autonomousenergy.com/projects/zoos-victoria-(werribee-zoo)-solar-treeshttps://www.autonomousenergy.com/projects/yarra-valley-water-solar-car-park-shading-systemhttps://www.archdaily.com/902553/living-garden-mad-architectshttps://curlytales.com/west-bengal-installs-worlds-largest-solar-tree-generating-12000-14000-units-of-clean-green-power/NL - WIND:https://www.eazwind.nl/https://www.dvhn.nl/groningen/stad/Boeren-en-tuinders-in-noordelijke-provincies-willen-investeren-in-kleine-windmolens-26470644.htmlINTERNATIONAAL - WIND:https://wordlesstech.com/a-colorful-wind-turbine-installation/https://www.windpowermonthly.com/article/1452348/licence-agreement-vertical-axis-generatorLAND ART GENERATOR - Australiëhttps://landartgenerator.org/competition2020.htmlhttps://landartgenerator.org/competition2019.htmlhttps://landartgenerator.org/competition2018.htmlOf google maar eens op afbeeldingen: Weg van de Toekomst - wUrckzonneboomzonnebloemenparksolartreebiomimeticarchitectureKinetic Wind Sculptor
  20-5-2021 13:33:05
 • Liever meer zonnepanelen dan windmolens, kleinschalig en inpasbaar in natuurgebieden en agrarische gebieden. En verder op allle daken in Leusden. Meer dan nu een aktieve rol en forse financiele steun van de gemeente bij het isoleren van alle huizen. Laat de gemeente zich aansluiten bij initiativen voor waterstofgas
  20-5-2021 10:09:25
 • JJH
  Geen zonnevelden en geen windmolens in en rond de gemeente Leusden. Subsidieer energie besparende maatregelen en het plaatsen van zonnepanelen op alle gebouwen. Laat de Rijksoverheid zsm beginnen met de bouw van 2 nieuwe kerncentrales icm waterstoffabrieken, de brandstof van de toekomst!Informeer jezelf ook op www.ftm.nl Follow The Money.
  19-5-2021 20:48:10
 • Niet in Leusden. Wel op zee. Wordt lid van een coöperatie van eigenaren en betrek energie aldus.
  19-5-2021 20:05:18
 • Windenergie is i.p. een bron met veel potentie in NL. Je moet dit alleen niet lokaal oplossen, maar landelijk. Leusden moet inkopen van een groot energieveld op zee of dun bevolkte gebieden.
  19-5-2021 19:43:20
  • @JanS: dun bevolkte gebieden? Dan zitten ze daar met die ellende en wij hier maar lekker groen doen en vertellen hoe het allemasl heurt. Plaats ze op de plekken waar het meest wordt verbruikt. Ik ben voor het principe dat de verbruiker ook op de blaren zitten. Tesla voor de deur of warmtepomp dan ook een windmolen of zonnepark in de buurt.
   19-5-2021 22:32:31
 • GEEN WINDMOLENS!! Zonnepanelen op daken.
  19-5-2021 19:14:43
  • @Iris: Helemaal mee eens!!
   19-5-2021 20:12:58
 • Het zegt toch al genoeg dat een windmolen alleen rendabel is met subsidie. Dus kost gewoon teveel tov het rendement. Zoek andere oplossingen dan alleen maar zon en wind. Er kan zoveel meer.
  19-5-2021 17:56:09
 • A
  GEEN windmolens !Nogal jammer dat deze keuze niet geboden wordt, dit zegt veel over de waarde van deze “enquete” die alleen gewenste reacties wil ophalen
  18-5-2021 21:22:14
  • @A: Helemaal eens @A, te bedenken dat dit flutonderzoek ook nog minimaal 300.000 euro gaat kosten.Dat geld had beter besteed kunnen worden.De "lichtkarren" bij de toegangswegen van ons dorp werken gelukkig wel op zonne energie (lol)
   19-5-2021 23:28:12
 • Volgens mij wordt de invloed van windmolens op de gezondheid onderschat. Op de site van Leusden staat dat er op dit moment geen bewijzen zijn.... Concentratieproblemen, minder slaap, hoofdpijn, vermoeidheid enz. door het continue geluid zijn echter moeilijk te meten en te bewijzen. En sommige dingen kom je wellicht jaren later pas achter. Je kunt er ook niet van weg gaan als je er woont en werkt, je hebt daarvan dag en nacht mee te maken.
  16-5-2021 22:17:24
 • Wat een suggestieve vragen. Hou op met je windmolens in midden-Nederland! Binnen nu en 10 jaar komen er zoveel alternatieven en verbeteringen voor natuurlijke energie-opwekking en vooral opslag. Laat de natuur met rust! Windmolens zijn verre van effectief, al helemaal in onze regio en andere sprekers hebben al zoveel uitstekende argumenten genoemd, GEMEENTE LEUSDEN laat het hele windmolens idee varen, pas je 2030 ambitie aan en start met MAXIMALE inzet van bestaande mogelijkheden zonder impact op natuurlijk en ons dorp. Daar ben je de komende 5 a 7 jaar nog druk genoeg mee. Daarna kijk je weer om je heen landelijk/wereldwijd wat dan de laatste inzichten en technologie zijn.
  16-5-2021 13:48:32
 • Plaatsen in gemeenten met hoge tesla dichtheid en stroomslurpende warmepompen (met ook veel geluidsoverlast) moeten het meeste bijdragen. Er is door veel leusdenaren geprofiteerd van zwaar gesubsidieerde vergroening. Dus plaatsen waar het stroomverbruik het hoogst is naar rato mee laten ‘betalen’ aIs dat Leusden so be it. Plaatsen die molens. Niet allen de lusten ook de lasten accepteren. Hypocriet om tegen windmolens te zijn en er wel van profiteren door je auto savonds aan het stopcontact te leggen. Die stroom moet ergens vandaan komen.Overigens vind ik de vraag welke vorm van energiebron meer van belang dan een voldongen feit waar we voor zouden staan met windmolens en zonneparken.
  15-5-2021 22:04:14
  • @Fred: Uw achternaam is Flintstone?
   19-5-2021 23:32:03
 • Let op vogeltrekroutes bij plaatsen windmolens
  15-5-2021 19:21:09
 • Geen windmolens in de gemeente Leusden of in gebieden in omliggende gemeenten grenzende aan Leusden! Landschapvervuiling! Schadelijk voor de natuur! Schadelijk voor de mens! Rendement is slecht! Zonnevelden? Waar? Gemeente Leusden (lees Heijmans of andersom ) bouwt alles al vol.....Vragen van de enquêtes vanuit de gemeente zijn helaas altijd sturend....die van afgelopen keer was er enkel keus tussen of windmolens of zonnepanelen.....en wat stond er in de krant?....juist: Leusdenaar kiest voor wind en/of zonne-energie....deuhhhh.Investeren in onderzoek naar andere alternatieven en samenwerken met de alternatieven in gemeente Amersfoort!!! Gemeente Leusden: Luister nu eens echt naar jouw inwoners.
  15-5-2021 18:03:20
 • Helemaal mee eens, de gemeentijke politiek moet ook eens nee kunnen zeggen en verder onderzoekenof iets met Amersfoort kunnen doen qwa opwekking en levering van energie.
  14-5-2021 21:31:10
 • Leusden heeft geen voldoende ruimte voor windmolens zonder om natuur of mens te beienvloeden.
  13-5-2021 21:03:58
  • @Wilbert Torsius: helemaal mee eens er is genoeg ruimte op zee! wind op land is niet meer nodig en zorgt voor veel overlast en landschapsvervuiling!
   13-5-2021 21:09:00
 • Geen zonnepanelen of windmolens in deze gemeente of buitengebied rondom LeusdenDe gepresenteerde plannen rondom Schammer zijn zeer slecht! Er is al zo weinig groen/natuurgebied over!
  13-5-2021 16:00:28
 • plaats windturbines op plaatsen waar ze het meeste opwekken. Dus liever in het Gooimeer of Eemmeer waar de wind vrijer kan waaien dan op de Leusderheide
  13-5-2021 14:19:07
 • Geen windmolens maar zeker niet deze stelling koppelen aan "dus dan meer zonnevelden": beiden niet doen.
  13-5-2021 8:58:29
  • @Jeannette Torensma: Eens. De huidige geluidsnorm was een politieke keuze TEGEN HET ADVIES IN VAN ZOWEL TNO ALS RIVM! Sindsdien verdedigt het RIVM de huidige norm. Toen was wind op zee nog duurder en leken er ecologische bezwaren te zijn. Nu is duurzame opwek op zee de goedkoopste oplossing en blijkt het zelfs positief voor de biodiversiteit. zie: www.universiteitvannederland.nl/college/waarom-zijn-kabeljauwen-zo-dol-op-windmolens We hebben de slechtste geluidsnorm van Europa. Ruim 100 artsen stuurden al een brandbrief naar de overheid, waarin ze waarschuwen, dat het recente RIVM-onderzoek niet deugt. Green Deal, van 49% naar 55% vermindering uitstoot CO2: studiegroep van ministerie van EZ&K meldt: het kan op zee. Industrie laten omschakelen naar electriciteit: de Stuurgroep Extra Opgave, EZ&K, adviseert óók om dat op zee te doen. Voor 45 TWh is op zee 1% van de Nederlandse zee-oppervlak nodig. Alle grote partijen hebben in hun verkiezingsprogramma: na de 35 TWh voor de RES: alles op zee. Overheidssite www.windopzee.nl: Er is voor 320 TWh ruimte, minimaal. Als gemeente energieneutraal willen worden is dus NIET MEER NODIG
   13-5-2021 12:49:56
 • Absoluut géén windmolens en géén zonnepanelen in het landschap in de gemeente Leusden. Ook niet aan de randen van de buurgemeenten zoals Barneveld en Amersfoort.
  13-5-2021 8:06:31
 • Alsjeblieft geen windmolens in of rond Leusden, ze verstoren het leefgebied van vele dieren en mensen en het voegt totaal niks toe en zoals onze grote leider Rutte eens zei " windmolens draaien niet op wind maar op subsidies".Die lelijke ondingen zijn niet duurzaam en zijn lastig te recyclen.
  13-5-2021 6:27:24
 • Uitzicht op windmolens verlagen de waarde van uw koopwoning!Ze maken tevens lawaai en verstoren ook de omgeving voor dieren, vergen veel onderhoudskosten i.v.m. bewegende delen, etc. En let op: alleen met de huidige subsidieregels lijken windmolens rendabel, maar ken onze overheid (en wie kent eigenlijk ons “Europa”?); ooit stopt die subsidie, waarna elke cent zal worden doorberekend aan de consument. Dan maar zonnevelden..., als de panelen maar niet zijn geproduceerd middels dwangarbeid!
  12-5-2021 21:25:40
 • Geen hoge windmolens, niet in Leusden, niet inde regioDeze zijn een veel te grote inbreuk op het landschap, ze zijn heel erg horizonvervuilend. De impact ervan is enorm. De molens worden steeds hoger en gorter: tegenwoordig worden ze gebouwd met een ashoogte van 119 meter en dan komt daar nog 60 meter wieklengte in de hoogte bij. De diameter van de roterende wieken is 177 meter. (Deze afmetingen zijn van de windturbines windpark de Rietvelden bij Den Bosch) Dit zijn ongelooflijke afmetingen! Nauwelijks voor te stellen hoe dat er uit ziet. Ter vergelijking: De Onze Lieve Vrouwetoren ( Lange Jan ) in Amersfoort is 98 meter hoog. De windmolens zijn bijna 2x zo hoog!De breedte van 2 voetbalvelden (!) zijn nodig voor de roterende wieken. Hoe groter hoe efficiënter, maar hoe onwenselijker en gevaarlijker. Midden Nederland is er te klein voor. Er is nog veel te weinig onderzoek gedaan naar de consequenties. Exploitanten hebben er veel belang bij en komen met berekeningen over efficiëntie en opbrengsten. Maar ten koste van wat? De prijs is dat het ten koste gaat van onze leefbaarheid en veiligheid. Er is nog te weinig onderzoek gedaan naar gezondheidsproblemen, maar het geluid en de trilling zouden onder meer kunnen leiden tot allerlei klachten, gaande van migraine, oorsuizingen, duizeligheid, zenuwachtigheid, concentratieproblemen, paniekaanvallen, nachtmerries, slapeloosheid enz. Ook in de buurt van de snelwegen wonen mensen. Voor hen komt de leefbaarheid en gezondheid zeer ernstig in het gedrang. Windmolens zijn een bedreiging voor de (trek)vogels en geven heel veel overlast voor inwoners in de directe omgeving en in een grote omgeving en de windmolens zijn bovendien horizonvervuilend voor alle inwoners van Leusden.Wat kunnen we dan wel? Met zonnepanelen op de daken van met name bedrijfsgebouwen is nog veel eer te behalen (zie mijn reactie in Zonnevelden in het landschap) . Er wort nu blindgestaard op grote hoge windmolens, hoe groter hoe beter, maar hoe groter hoe meer overlast en hoe gevaarlijker. Een alternatief is: lage windmolens, die leveren natuurlijk veel minder op. Dan zijn er meer van nodig. Maar ze geven minder overlast. En zijn maatschappelijk mogelijk wel aanvaardbaar. Deze kunnen dan geplaatst worden langs alle snelwegen in de In de hele regio. Van belang is om samen te werken met regiogemeentes.Meer over lage windmolens: artikel door Leo van Raaij in Tubantia 22-3-2021 https://www.tubantia.nl/enschede/lage-windmolens-komen-er-alleen-wanneer-de-twentenaar-er-extra-voor-betaalt~ab252464/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
  12-5-2021 20:27:12
 • Absoluut GEEN windmolens en zonneweide in de gemeente Leusden. Er valt binnenkort een besluit om nabij Zeewolde een gigantisch datacentre te bouwen. De gemeenten en inwoners van de provincie Noord Holland kunnen hierover meepraten. Alle, maar werkelijk alle, opgewekte energie gaat op naar de daar gebouwde datacenters. Als Zeewolde besluit om een MEGA goot datacentre toe te laten dan zal ook de door Leusden opgewekte energie worden gebruikt aldaar. Wie (zeker NIET de gemeente Leusden én zeker Niet wethouder van Beurden) kan garanderen of de "groene" energie bij de bewoners van Leusden terecht komt ??Stop hier mee. Ga over naar kernenergie cq investeringen op watergas .Gemeentebestuurders van Leusden lees je eens in en heb de moed om dit Groen Links gedachtegoed te pareren
  12-5-2021 20:15:09
 • Windmolens veroorzaakt tot veel verder dan men vaak denk overlast. Een website met nuttige informatie is te vinden: https://www.geenwindmolensbijwoonwijken.nl/risico_en_klachten_van_windmolens Een minimale afstand tussen windmolens en woningen zou 2,5km moeten zijn, dat is niet te realiseren met windmolens langs de A28
  12-5-2021 20:11:52
 • Geen windmolens maar zeker daarom ook niet meer/extra zonnevelden. Windmolens zijn niet passend in het Leusdense landschap. Zon op daken/parkeerplaatsen etc is prima maar niet op kostbare (landbouw) gronden.
  12-5-2021 17:55:27
 • Geen windmolens - die zet je daar waar het waait
  12-5-2021 15:56:16
 • Waarom zijn alle stellingen zo sturend; Nee tegen windmolens en Ja tegen zonnepanelen maar dan alleen waar er plaats is; op alle daken van woningen, gebouwen, parkeerdekken enz. Zonneweiden. Steek tijd en geld in subsidies voor het energie zuinig maken van woningen. Verder inzetten op kernenergie en waterstof fabrieken, de brandstof van de toekomst!
  11-5-2021 15:23:34
  • @Rob Helmich: Zonneweiden NEE
   11-5-2021 15:24:28
 • Zon en Wind energie zijn achterhaald kwa rendement en duurzaamheid.
  10-5-2021 22:18:28
 • Eind april dit jaar was er iets in het nieuws over windmolens zonder wieken. Wordt er ook gekeken naar deze optie? Wellicht is de werking van deze windmolens te verwerken in de lantarenpalen en andere palen die toch al langs de weg staan.
  10-5-2021 15:58:00
 • Graag geen windmolens in het zicht en gehoor. Het landschap wordt hierdoor definitief negatief aangetast. Ik zie zo snel geen mogelijkheden voor grote windmolens in de gemeente Leusden. Misschien langs de A12?
  8-5-2021 12:31:42
 • Windmolens zijn niet praktisch hier in het binnenland. Gezien het hier niet zo constant waait als in de kustregio's. Bovendien zijn de exploitatiekosten hoog en slecht voor mens en dier. De tijd is aangebroken dat we kerncentrales gaan bouwen.
  7-5-2021 13:53:06
 • Het is natuurlijk al lang besloten maar ik heb liever kerncentrales dan uitzicht verziekende windmolens. Wat heb je er aan om te wonen in een gebied vol met windmolens als je daar bent gaan wonen vanwege de mooie natuur? Zuinig zijn met energie kan ook veel uitmaken. Wij hebben thuis op plekken waar veel apparatuur is, stroomblokken met een schakelaar. Alles wat niet gebruikt wordt gaat uit. Ook het internet-modem gaat uit als de laatste naar bed gaat. Een gemiddeld vergelijkbaar gezin gebruikt 2500 KWH per jaar. Wij gemiddeld 1600.Besparen, panelen op daken, maar zeker geen windmolens.
  7-5-2021 13:18:49
 • Geen windmolens.
  6-5-2021 10:12:24
 • Windmolens zijn zeer milieuonvriendelijk als het gaat om productie en afvoer van afval, met name de bladen.
  5-5-2021 19:22:46
 • Helemaal geen wind energie, er zijn ook genoeg andere opties
  5-5-2021 13:16:21
 • Geen windmolens maar zeker daarom ook niet meer/extra zonnevelden. Windmolens zijn niet passend in het Leusdense landschap. Zon op daken/parkeerplaatsen etc is prima maar niet op kostbare (landbouw) gronden. Windmolens leveren niet dat wat het beloofd (staan vaak stil), zijn lelijk. Bovenal zijn windmolens ongezond. Het is medisch overzocht en verklaard dat als men binnen een straal van 10x de masthoogte woont dat men neurologische problemen gaat ervaren waaronder slaapverstoring, bromtoon etc. Verder zijn zowel zonnevelden als windmolens subsidiegedreven bouwwerken. Er is geen ondernemer te vinden die een goede businesscase hiervan kan maken zonder gebruik te maken van subsidiegelden. Gratis geld bestaat niet dus de burger betaalt uiteindelijk de subsidiegelden die verstrekt worden (aan de Eneco's en Vattelfalls van deze wereld). De energiereuzen willen maar wat graag windmolens bouwen want het levert ze een rendement op van minimaal 12% (met overheidssubsidie en dus het geld van de burgers). Kortom: denk eens out of the box: Een horizontale windmolen?/windtunnel? Dit om het landschap niet blijvend te verzieken. Of een windmolen zo groot als een lantaarnpaal ipv 2 x de hoogte van de OLV toren? Waterraden in het valleikanaal? Verder: Trek als gemeente Leusden niet een te grote broek aan door een ambitie neer te leggen om in 2040 al aan de landelijke doelstelling van 2050 te willen voldoen. Door deze lokale ambitie na te streven ga je voorbij aan de mogelijkheden die in de komende jaren doorontwikkeld worden, waaronder kernenergie, waterstof etc. Het landschap is dan in 2040 voorgoed verziekt vanwege het perse willen nastreven van een ambitie in 2020/2021. Moeten wij dat onze kinderen en kleinkinderen willen nalaten als er in de toekomst betere en minder landschappelijk vernielende technieken voor handen komen?
  5-5-2021 13:09:07
  • bas
   @Alexandra Kolkman: helemaal mee eens, en ook geen biomassa, wat een zot idee is dat geweest, zeker van erik (k)wiebes. kern energie . en gemeente kijk eens verder dan energie opwekken ga eens groots inzetten op energie besparen. in alle facetten: isoleren, energie zuinige apparaten & lampen, OV verlichting etc .
   19-5-2021 21:06:16
  • @Alexandra Kolkman: @Jeannette Torensma: @Hendrine: helemaal mee eens!
   16-5-2021 17:21:39
  • @Alexandra Kolkman: 100% eens. Stop met mythe dat alles groen MOET worden. Als we terug willen naar tijdperk voor industriële revolutie kan dit, maar dit wil IK iig niet. Kernenergie met thorium reactor, investeer daar in als RIJK ipv subsidies op zonnepanelen en windparken, in combinatie met al bestaande gasgestookte energie centrales, die kosten niets, die hebben we al! Windmolens draaien meer op subsidie dan op wind. Ik ken verhaal van boer in Flevoland die na 15 jaar zijn windmolen weer heeft afgebroken omdat de subsidie stopte, niet omdat hij technisch op was, en weer voor 15 jaar subsidie kreeg als hij nieuwe ging bouwen. De grotere nieuwe staat er inmiddels.
   15-5-2021 15:33:17
  • @Alexandra Kolkman: Mee eens, maar voor het "out of the box" denken zeker ook gesmolten zout kern energie niet uitsluiten. En LANDELIJKE regie om de "grote jongens" die alleen voor de subsidie gaan, op gemeentelijk niveau uit te sluiten.
   5-5-2021 23:46:47
Je moet eerst inloggen om commentaar te leveren
leusdenzew
2475