U kunt niet meer reageren.

Op 8 juni 2021 is deze discussie gesloten. 

Praat mee!

Windmolens naast de A28

windmolenlangdewegDe overheid (Rijk en Provincie) heeft regels gemaakt voor het plaatsen van windmolens. Er mogen bijvoorbeeld geen windmolens komen dicht bij woningen, recreatiebedrijven of scholen. In Leusden zijn er daarom weinig plekken waar windmolens kunnen komen. De gemeente Leusden onderzoekt, samen met buurgemeenten, alleen de mogelijkheden voor windmolens langs de A28. Dat wil niet zeggen dat het zeker is dat daar windmolens komen. We horen graag wat u van deze plek vindt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

|

Commentaar

 • Geen windmolens of turbines op het land!! Behoud alle opgewekte duurzame energie voor Nederlands gebruik en exporteer het niet! De overlast voor mens en dier van windmolens is te groot, gezondheidsschade, overlast door slagschaduw en geluid. Op dit moment worden er in Duitsland geïnvesteerd om een gasnetwerk aan te leggen, Nederland heeft het beste gasnetwerk van Europa en wij (Leusden) moeten in razend tempo van het gas af. Dit terwijl de Europese unie dit als duurzame energie bestempeld.....Laat de gemeente niet weg kijken voor andere alternatieveN! In deze enquete wordt alleen maar gestuurd op of zonne-energie of windmolens, heb oog voor andere alternatieven. Fijn dat de gemeente de bewoners betrekt maar zelf niet met andere alternatieve komt waarvoor bewoners zouden kunnen kiezen.
  6-6-2021 22:48:14
 • Liever geen windmolens in Leusden. Ook niet langs A28.
  6-6-2021 22:27:22
 • Geen windmolens. Vervuiling van het landschap. Net als zonnevelden. Gebruik daken en overdekte parkeerplaatsen.
  6-6-2021 21:05:47
 • NEE, geen windmolens! de overlast is zo groot en de gemeente daar echt te klein voor! Dat geeft serieuze overlast van geluid! https://www.laagfrequentgeluid.nl/html/informatie/info.html
  6-6-2021 19:36:55
 • Zonnepark is zo veel beter dan windmolens. Zeker geen windmolens in of om de gemeente niet doen! Afschuwelijk om te zien, en je zult in de buurt wonen!
  6-6-2021 19:20:06
 • Windenergie op zee! Zet hier landelijk volledig op in. Behoud de opgewekte windenergie voor gebruik in Nederland !! en exporteer dit niet. Indien wind op zee niet aan de volledige energie behoefte voldoet, dan import uit de EU, als laatste wanneer rond 2040 blijkt dat tegen 2050 nog extra nodig is dan opwek van wind langs snelwegen met als voorwaarden ver weg (minimaal 1500 meter) van woningen. Waarschijnlijk zijn er tegen deze tijd nieuwe technieken en mogelijkheden die een bijdrage kunnen leveren aan de landelijke 2050 doelstelling.
  6-6-2021 15:08:02
 • Bob
  Weer zo'n probeersel. Weer het zelfde antwoord. Geen windmolens hier, ook langs de A28 wonen mensen, dicht bevolkt hier. Windmolens horen daar waar het rendement echt te behalen valt, de Noordzee.
  5-6-2021 18:12:40
 • Geen windmolens in Leusden of in welk gebied met bebouwing dan ook. Bekijk dit landelijk of Europees, niet per gemeente. Houd je poot stijf en geef de opdracht als gemeente terug!
  5-6-2021 9:59:30
 • Geen windmolens in Leusden of in welk gebied met bebouwing dan ook. Bekijk dit landelijk of Europees, niet per gemeente. Houd je poot stijf en geef de opdracht als gemeente terug!
  5-6-2021 9:59:29
 • Geen windmolens in Leusden of in welk gebied met bebouwing dan ook. Bekijk dit landelijk of Europees, niet per gemeente. Houd je poot stijf en geef de opdracht als gemeente terug!
  5-6-2021 9:59:28
 • Ligt aan het geluidsniveau. Als het geluid van de snelweg dat van windmolens overstemt (op alle frequenties), wordt het geluidsprobleem voor de om wonenden daarmee niet groter. Produceren windmolens echter substantieel meer geluid dan de snelweg alleen (bijv. op specifieke hinderlijke frequenties of omdat de geluidswallen er niet tegen helpen), dan is de A28 ook geen geschikte plek. Ook daar wonen veel mensen pal naast.
  3-6-2021 10:36:08
  • @Edith: vandaag onderzoek naar windmolens en gezondheid..... waard om te lezen. Geeft gezondheidsproblemen, stress, geluidsoverlast....
   3-6-2021 20:11:11
  • @Edith: vandaag onderzoek naar windmolens en gezondheid..... waard om te lezen. Geeft gezondheidsproblemen, stress, geluidsoverlast....
   3-6-2021 20:11:10
 • Esthetisch is altijd een kwestie van smaak, echter is er ook een groot effect op de natuur en de gezondheid. Turbines van een dergelijk formaat kunnen niet geplaatst worden zonder negatieve effecten. Aan de kant van kamp Amersfoort zijn te veel woningen gebouwd en in aanbouw gericht op jonge gezinnen, hier kun je niet zomaar aan voorbij gaan. Er zijn andere betere alternatieven waar eerst naar gekeken moet worden
  2-6-2021 21:10:14
 • Ik ben van mening dat windturbines (windmolens klinkt zo lief he, maar het zijn turbines, enorme joekels die lawaai, slagschaduw en laagfrequente trillingen produceren met alle gezondheidsgevolgen van dien, voor de mens maar ook voor de fauna) nergens zouden moeten komen. Maar als het dan toch onontkoombaar is, dan ALLEEN langs de A28 (minimaal 1500m van woningen) en verder NERGENS.
  2-6-2021 11:22:24
  • @Irene: @Irene: Jouw stelling van "als het dan toch onontkoombaar is ALLEEN langs de A28 (minimaal 1500m van woningen)", is makkelijk gezegd maar met een beetje kaartstudie en daadwerkelijk op locatie kijken blijkt dat er (op het stuk A28 dat de Gemeente voorstelt) nergens een plek is te vinden met minimaal 1500 meter van een woning. Dan moeten we deze optie ook niet benoemen, anders komen we automatisch op: "gezondheidsgevolgen van dien, voor de mens". Iets verder langs de A28 (buiten het plangebied is nog wel een (1) positie te vinden met meer dan 1500 meter van woningen, maar dan ben je inmiddels aangekomen vlak bij het ecoduct over de A28, die door het plaatsen van een windmolen direct nutteloos wordt. De conclusie is dus" NERGENS.
   3-6-2021 8:55:36
 • HS
  Dit is een landelijk probleem en niet een probleem wat gefragmenteerd door gemeentes moet worden opgepakt. Windmolens langs de A28 is echt een farce. Toon lef en ga terug naar het rijk en voer de wens van jullie kiezers uit. Geen windmolens en zonnevelden in Leusden. Er is absoluut geen draagvlak dit mag inmiddels duidelijk zijn na de informatieavonden en als ik alle reacties hoor en lees. Ik stel voor eens met de verantwoordelijk ambtenaren en college door de flevopolder en de NOP te rijden. Hier is het landschap al dusdanig vervuild met windmolens dat hier makkelijk tig extra molens geplaatst kunnen worden zonder dat dit afbreuk doet aan het zicht e.d. deze is namelijk al verpest. Dus gemeente opdracht teruggeven aan het rijk en de vele geboden alternatieven delen.
  1-6-2021 13:17:34
 • HS
  Dit is een landelijk probleem en niet een probleem wat gefragmenteerd door gemeentes moet worden opgepakt. Windmolens langs de A28 is echt een farce. Toon lef en ga terug naar het rijk en voer de wens van jullie kiezers uit. Geen windmolens en zonnevelden in Leusden. Er is absoluut geen draagvlak dit mag inmiddels duidelijk zijn na de informatieavonden en als ik alle reacties hoor en lees. Ik stel voor eens met de verantwoordelijk ambtenaren en college door de flevopolder en de NOP te rijden. Hier is het landschap al dusdanig vervuild met windmolens dat hier makkelijk tig extra molens geplaatst kunnen worden zonder dat dit afbreuk doet aan het zicht e.d. deze is namelijk al verpest. Dus gemeente opdracht teruggeven aan het rijk en de vele geboden alternatieven delen.
  1-6-2021 13:12:41
 • Ik hoop dat er goed onderzoek gedaan wordt naar mogelijke hinder mens, natuur, verkeer etc. De vraag is ook hoe groot de windmolens moeten worden. Wellicht dat meerdere kleine molens een optie zijn?Maar allereerst andere opties benutten alvorens over te gaan tot windmolens...!
  31-5-2021 18:36:02
 • HS
  Dit is een landelijk probleem en niet een probleem wat gefragmenteerd door gemeentes moet worden opgepakt. Windmolens langs de A28 is echt een farce. Toon lef en ga terug naar het rijk en voer de wens van jullie kiezers uit. Geen windmolens en zonnevelden in Leusden. Er is absoluut geen draagvlak dit mag inmiddels duidelijk zijn na de informatieavonden en als ik alle reacties hoor en lees. Ik stel voor eens met de verantwoordelijk ambtenaren en college door de flevopolder en de NOP te rijden. Hier is het landschap al dusdanig vervuild met windmolens dat hier makkelijk tig extra molens geplaatst kunnen worden zonder dat dit afbreuk doet aan het zicht e.d. deze is namelijk al verpest. Dus gemeente opdracht teruggeven aan het rijk en de vele geboden alternatieven delen.
  31-5-2021 16:44:45
 • HS
  Dit is een landelijk probleem en niet een probleem wat gefragmenteerd door gemeentes moet worden opgepakt. Windmolens langs de A28 is echt een farce. Toon lef en ga terug naar het rijk en voer de wens van jullie kiezers uit. Geen windmolens en zonnevelden in Leusden. Er is absoluut geen draagvlak dit mag inmiddels duidelijk zijn na de informatieavonden en als ik alle reacties hoor en lees. Ik stel voor eens met de verantwoordelijk ambtenaren en college door de flevopolder en de NOP te rijden. Hier is het landschap al dusdanig vervuild met windmolens dat hier makkelijk tig extra molens geplaatst kunnen worden zonder dat dit afbreuk doet aan het zicht e.d. deze is namelijk al verpest. Dus gemeente opdracht teruggeven aan het rijk en de vele geboden alternatieven delen.
  31-5-2021 16:44:20
 • HS
  Dit is een landelijk probleem en niet een probleem wat gefragmenteerd door gemeentes moet worden opgepakt. Windmolens langs de A28 is echt een farce. Toon lef en ga terug naar het rijk en voer de wens van jullie kiezers uit. Geen windmolens en zonnevelden in Leusden. Er is absoluut geen draagvlak dit mag inmiddels duidelijk zijn na de informatieavonden en als ik alle reacties hoor en lees. Ik stel voor eens met de verantwoordelijk ambtenaren en college door de flevopolder en de NOP te rijden. Hier is het landschap al dusdanig vervuild met windmolens dat hier makkelijk tig extra molens geplaatst kunnen worden zonder dat dit afbreuk doet aan het zicht e.d. deze is namelijk al verpest. Dus gemeente opdracht teruggeven aan het rijk en de vele geboden alternatieven delen.
  31-5-2021 13:47:55
 • Helemaal geen windmolens. Ook niet langs de A28.- Staan hoe dan ook altijd te dicht bij bebouwing....Dus groot risico voor de gezondheid- Is natuurgebied... waarom is er anders destijds dat ecoduct aangelegd? - Alle overige eerdere genoemde nadelen..inclusief de perverse prikkels
  31-5-2021 12:24:39
 • Ton
  Geen windmolens in de gemeente Leusden, dus ook niet de A28 te dicht bevolkt. Op zee is nog veel ruimte.
  30-5-2021 21:29:09
 • Windmolens horen nergens! Dus ook niet langs de A28.
  30-5-2021 16:46:21
 • Dit zegt genoeg, er zijn vast locaties waar zoiets kan maar hier NIET: https://www.drentsemondenoostermoer.nl/de-bouw-van-een-windturbine/
  30-5-2021 8:38:10
 • Duidelijk dat dit "levensgevaarlijke proefballonnetje" van Windmolens langs de A28 niet geheel doordacht is. Met een kleine Google actie is te vinden dat: "Langs rijkswegen wordt plaatsing van windturbines toegestaan bij een afstand van ten minste 30m uit de rand van de verharding of bij een rotordiameter groter dan 60m, ten minste de halve diameter." https://wetten.overheid.nl/BWBR0013685/2015-11-21Dus "langs de A28" is dus eigenlijk minimaal 30 meter verderop (en verder indien grotere windmolens worden gebruikt). Dan kom je uit op een strook waar bewoning is, een manege, een begraafplaats, scouting terrein, conferentie oord / hotel. Er van uit gaande dat geen van die partijen zo gek is om een windmolen in de tuin te accepteren zul je dus dieper het bos van Den Treek Henschoten in moeten om je windmolentjes te plaatsen. Afhankelijk van de grootte en regelgeving zit je in ieder geval honderden meters diep in het bos. Graag wil ik met jullie de volgende beelden delen: https://www.drentsemondenoostermoer.nl/de-bouw-van-een-windturbine/Stel je dan even voor wat voor impact dit gaat hebben als er 8 van dit soort plekken gecreëerd gaan worden "langs de A28" midden in het bos, met aan en afvoerwegen.GROEN????links, schaam je! Uitvoeren van dit proefballonnetje resulteert in de totale vernietiging van de unieke natuur!
  28-5-2021 20:59:46
  • @Alexander: Zojuist heb ik de beelden gezien van De Drentse Monden en Oostermoer. Echt bespottelijk dat de Gemeente Leusden dit serieus in overweging heeft genomen. Dat betekent dat ze of hun huiswerk niet hebben gedaan of dat er sprake is van een zeer ernstige verstandelijke beperking bij de verantwoordelijken. In elk geval, voor zoiets is geen plek in de Gemeente Leusden. Zeker niet "langs de A28".
   28-5-2021 21:09:38
 • Deze snelwegen lopen ook door stedelijk gebied en natuurgebieden. Dus een windmolen naast een snelweg staat tevens naast een natuur of woongebied.
  28-5-2021 10:11:48
 • In één woord ABSURD! De slagschaduwen van de windmolens zijn best gevaarlijk voor het verkeer. En om het verder maar niet te hebben over de impact op het landschap en de natuur.De gene die zo'n suggestie doet is dan toch ook de weg behoorlijk kwijt.Windmolens op zee is de enige redelijke plaats, als het wat totaal rendement betreft ook zinvol is/blijft.
  28-5-2021 8:17:49
 • kijk met belangstelling uit naar de milieueffectrapportage
  27-5-2021 19:22:07
 • Jan
  Slecht idee. De A28 is veel te dicht bij de bebouwde kom om er windmolens te plaatsen, dit zal overlast veroorzaken.
  27-5-2021 13:49:11
 • Wim
  Geen windmolens langs A28 in Leusden
  27-5-2021 12:49:49
 • Geen windmolens! Horizonvervuiling en slecht voor gezondheid van mens en dier.
  27-5-2021 11:07:34
 • Langs de A28 is al veel te dicht bevolkt, laten ze eerst eens wat doen aan geluidsschermen!En investeren in innovatieve energiebronnen.
  26-5-2021 17:07:19
 • wegverkeer zorgt voor wind. Er kan volgens mij met kleine molens van deze bron gebruik gemaakt worden, net zoals van het stromende water in onze rivieren
  26-5-2021 15:01:40
 • Windmolens langs de snelweg lijkt een optie. Ik hoop dat er goed onderzoek gedaan wordt naar mogelijke hinder voor het verkeer alvorens besloten wordt dat er windmolens langs de snelweg A28 komen.
  26-5-2021 12:31:11
 • Geen windmolen langs de A 28. Dit is niet mogelijk, te veel bebouwing. Als je naar de verschillende normen kijkt dat is bv voor de prov Noord Holland 600 m van de bebouwing en 100 m afstand tot de snelweg. Denemarken 10 x hoogte van mast afstand tot bebouwing.Min van Economische zaken: 4 x masthout met een min van 500 meter.Dan nog de hinder 's nachts. Flits signaal boven op de masten voor het vliegverkeer.Duitsland bouwt afgelopen jaren steeds minder windmolens, gezondheidsrisico's. Als ze nog bouwen dan minimaal 1000 meter afstand tussen molen en bebouwing, ook agrarische bebouwing.
  26-5-2021 10:53:35
 • Zolang wij als mensheid willen blijven leven zoals we nu doen, er economische groei nodig is en allemaal dingen willen die de energieconsumptie laten toenemen hebben we geen keuze. Kiezen is verliezen en keuzes vanuit het verleden hebben consequenties. De energietransitie is onontkoombaar als we een leefbare wereld voor onze achter-achterkleinkinderen willen achterlaten.Helaas verharden de discussies en lijkt het wel of een 'Njet' betekent dat de dialoog stopt en constructief en creatief meedenken niet meer kan.Ik kan zelf wel genieten van de schoonheid van windmolens, ik vind het fascinerende dingen. Ik vind ze mooier dan hele velden met zonnepanelen. Maar ik lijk zwaar in de minderheid (of behoor ik tot de zwijgende meerderheid?). Wat mij betreft is de volgorde:1) alle daken, geluidswallen, parkeerterreinen, et cetera, et cetera, voorzien van zonnepanelen, desnoods met 'lichte' dwang2) windmolens niet verspreid over het hele land, maar combineren in grote velden in zee en op land (prachtig, die grote velden in Amerika of op heuvels her en der in Europa)3) en als er dan nog meer nodig is, zonnevelden inpassen in 't landschapIk ontken niet dat er onderzoeken zijn die wijzen op negatieve effecten. Daar zet ik tegenover dat die gezondheidsklachten als veel minder ernstig worden beleefd zodra mensen een belang krijgen, doordat ze bijvoorbeeld mede-eigenaar zijn of meeprofiteren van de opbrengst. Laat de lokale bevolking prevaleren boven investeerders en projectontwikkelaars, zorg dat subsidiegelden niet gebruikt worden voor financieel rendement, houd winsten in Nederland en laat ze niet naar buitenland vloeien. Windmolens wel of niet langs de A28? Kan, maar of dat voldoende zoden aan de dijk zet. Ik zou liever naar het grotere plaatje kijken en niet suboptimaal per gemeente willen acteren. Laat landschapsarchitecten een zware stem hebben in vormgeving en plaatsing van windmolens en zonnepanelen. Kijk ook naar andere, creatieve oplossingen (zoals de buurtwindmolen die als traditionele molen gebouwd wordt, een voorbeeld wat ik ergens boven Deventer zag).
  26-5-2021 10:14:19
  • @Johan: toch zou ik willen weten wat is dan het rendement van een molen en dan een open en eerlijke berekening zonder subsidie en wat is dan de levensduur en wat zijn de kosten van afbreken en slopen recyclen etc. En wat kost dan een kWh stroom.29 januari 2021 schreef Ronald Plasterk dat van alle zogenoemde energie in Nederland (6% totaal is) 1% zon en ziedaar 2% wind en 4% uit het verbranden van bossen, dus tel al je zegeningen wat groen energie betreft
   27-5-2021 12:41:23
 • Ik vind het een goed idee windmolens langs de snelweg, daar is toch al veel lawaai en dan gelijk de geluidswallen met zonnepanelen bekleden. Je kunt wel niks willen maar dan kun je ook geen stroom gebruiken en fossiele brandstoffen daar is het straks mee afgelopen willen we nog een beetje normaal kunnen leven.
  24-5-2021 17:13:57
  • @Eida: De turbines worden 2x de hoogte van de zendmast langs de A28 en 2,5 x de hoogte van de Onze Lieve Vrouwe Toren in Amersfoort. (150 meter hoge turbines zijn ook met subsidie niet meer rendabel te krijgen voor investeerders). De invloed op gezondheid reikt dan tot 1,5 km afstand! Dus daar gaan mensen, ook langs de A28, gezondheidsklachten van krijgen. De ervaring elders is, dat binnen die afstand de helft van de gezinnen daardoor worden gedwongen hun huis te verlaten.....
   27-5-2021 12:31:19
  • @Eida: Klachten wereldwijdEen substantieel deel van omwonenden van windturbines rapporteert wereldwijd identieke klachten: chronische slaapproblemen, hoofdpijn, tinnitus, een drukgevoel op de oren, vertigo, visusklachten, luchtwegproblemen, tachycardie, prikkelbaarheid, concentratie- en geheugenproblemen, en angstgevoelens samengaand met de sensatie van inwendige pulsaties of trillingen zowel slapend als in wakkere toestand.2 Als mogelijke oorzaken wordt gedacht aan het – deels hoorbare – geluid van turbines, de vibraties die voelbaar zijn, de slagschaduw op woningen, de (knipperende) lichten op de turbines en de visuele impact. Ik vind windmolens langs de A28 dus GEEN goed idee.
   25-5-2021 16:18:37
  • @Eida: Als ik in Leusden centrum woon zou ik ook zeggen goed idee bij de A 28, maar als je vlak bij de A 28 woont zou je dit heus niet zeggen. Bewoners hebben al genoeg last van de A 28 , geluidsoverlast, fijn stof.Geen windmolens langs de A 28.
   25-5-2021 10:43:05
 • "De overheid (Rijk en Provincie) heeft regels gemaakt voor het plaatsen van windmolens. Er mogen bijvoorbeeld geen windmolens komen dicht bij woningen, recreatiebedrijven of scholen. In Leusden zijn er daarom weinig plekken waar windmolens kunnen komen."Ja, en dat is maar goed ook. En vanwege die woningen en recreatiebedrijven kom je automatisch tot de conclusie dat het onmogelijk is om die ziekmakende molens langs de A28 te plaatsen!
  23-5-2021 22:20:46
  • @Peter: Helemaal met je eens
   25-5-2021 10:43:52
 • Ik vind het een heel slecht idee om daar wind molens te plaatsen. Het is te dicht bij bewoonde gebieden en dit zal negatieve gevolge hebben op de bewoners. Er is al bewijs dat het continue geluid van windmolens een negatief effect heeft op de gezondheid van mensen. Er is namelijk een reden dat andere gemeente hun windmolens verder van hun bewoners houden https://www.rivm.nl/windenergie/windmolens-gezondheid.Naast dat het natuurlijk een enorme horizon vervuiling is, staat het ook nog in natuurgebied. Hierdoor zullen er veel diersoorten bijvoorbeeld; havikachtigen, uilen, spechten en vleermuizen last krijgen van de windmolens. Zie https://www.milieufeiten.nl/milieuschade/fauna. Dit werkt zwaar tegen alle maatregelen die worden genomen voor de natuur bijvoorbeeld ecoducten. Ik denk zelf dat je met zonnepanelen al deze dingen makkelijk kan vermijden. Zonnepanelen kunnen een dubbele functie hebben. Bijvoorbeeld als ze verwerkt worden in een geluidswal. Dat is een win win oplossing. Milieu vriendelijk, geluidsvriendelijk en geen horizonvervuiling. Helemaal de groenengedachte.
  23-5-2021 14:21:22
 • Voor mijn werk ben ik regelmatig even buiten de regio. Overduidelijk is dat Nederland plat en vooral uit weilanden bestaat. Maar uniek zijn de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe. Heuvelachtig terrein met uitgestrekte bossen. Het is dan ook echt een verademing als je op de A28 vanuit Utrecht komt. Net na het geluidsscherm van Zeist waan je je in de bossen, langzaam klimmend naar het hoogste punt waar nu een Ecoduct staat, een bewijs van de wil om natuurgebieden aaneen te sluiten. Op het hoogste punt aangekomen doemt ineens het het bosgebied van Den Treek Henschoten aan de ene zijde en Nummerdor aan de andere zijde op. Schitterend gezicht. Echter sinds een paar jaar is aan dat daar een verstoring gekomen. Letterlijk en figuurlijk een doorn in het oog, de 138 meter hoge zendmast. Echt het grootste litteken van Leusden. Op slinkse wijze door de Gemeente bewerkstelligd.Nu zet die zelfde Gemeente Leusden in om dat beeld nog veel verder te verstoren. Windmolens! Initieel werd het getal van 4 genoemd maar gaandeweg blijkt dat Leusden zich zeker niet heeft vastgelegd op dat nummer en de aantallen nog zullen toenemen (7, 8 en mogelijk meer zijn namelijk ook al genoemd). Alles met de gedachte hoe meer windmolens langs de A28 des te minder zonnevelden er bij Achterveld en omgeving hoeven te komen. Nu zeg ik niet dat alle weilanden bij Achterveld vol moeten worden gelegd met zonnepanelen, maar zoals eerder gezegd: weilanden zijn er in Nederland in overvloed. De Utrechtse Heuvelrug met zijn natuur is uniek! Afblijven dus van de Utrechtse Heuvelrug! De A28 loopt daar dwars doorheen, dat is helaas een triest feit. Maar dat hoeft nog niet te betekenen dat we de Utrechtse Heuvelrug nog meer geweld moeten aandoen. Om deze natuur waarden te behouden is er de laatste jaren veel op GroenLinks gestemd, het is dan ook een mes in de rug nu blijkt dat juist GroenLinks achter deze Windmolen waanzit zit. GrijsLinks?
  23-5-2021 12:35:29
  • @Peter: Helemaal met je eens en wat GroenLInks betreft, zij hebben ook niet gezorgd voor fatsoenlijke geluidsschermen bij de Hertekop. Amersfoort zorgt beter voor zijn bewoners.
   25-5-2021 10:47:34
 • Jep
  Windmolens langs een snelweg plaatsen vind ik op zich geen slecht idee, mits er voldoende ruimte is en die is er niet langs de A28 bij Amersfoort/Leusden; het gebied is veel te dichtbevolkt. De windmolen(s) staat dan altijd (te) dicht bij bebouwing.
  22-5-2021 18:10:30
 • Ik ben tegen(!) windmolens, zeker gezien de overlast die het met zich meebrengt.
  22-5-2021 16:30:05
 • Geen windmolens inLeusden. Veel te veel bebouwing, gezondheids riscio, horizonvervuiling.A 28 ligt naast natuurgebied, vogelreservaat. Bewoners van Amersfoort hebben dan ook horizonvervuiling en geluidsoverlast.Laat :eusden een aantal molens op zee zetten.Waarom investeert Leusden niet in energieopslag. In de zomer veel zonneenergie die opslaan in accus voor andere tijden.Wacht op nieuwe innovaties, dus niet overhaast windmolens plaatsen. Windmolens horen ookniet in het buitengebied, daar wonen ook mensen en die hebben ook recht op mooi uitzicht , geen geluidsoverdracht en goede gezondheid.
  22-5-2021 13:18:59
  • @Ben Rouw: helemaal mee eens. Geen natuur opofferen om natuur te besparen. Er wordt niet gekeken naar de combinatie van verbruik-opwekking- opslag. Omdat opwekking en verbruik kwa timing niet overeenkomen hebben we een dikke infrastructuur nodig voor transport en die is er niet voor geschikt! Leveren we eerst terug en daarna hebben we het weer nodig... Opslag kan wel degelijk een alternatief zijn voor de infrastructurele aanpassingen. Dus geen windmolens in groen en bij bewoning. Zoek daar landelijke oplossingen voor!
   24-5-2021 11:09:46
 • geen windmolens
  22-5-2021 12:21:16
 • AWS
  Prima om dit langs de snelweg te plaatsen. Wel in overleg met buurgemeenten
  22-5-2021 10:26:03
 • ‘Grappig’ dat de overheid bepaald dat er geen molens dichtbij woningen etc mogen komen en toch zijn de huidige buitengebied plangebieden wel degelijk veel te dicht bij woningen… Ook de A28 val daaronder.De focus moet liggen op:1) zonne energie via daken2) huidige wind energie (landelijk) 100% uit kunnen nutten door het netwerk op te waarderen (nu is pas 1/3 actief in gebruik!)3) als er dan nog een tekort is windmolens onder landelijke regie een locatie voor zoeken die geen overlast veroorzaakt op mens, dier en flora EN waar de distributie en transport van de energie wel geborgd kan worden. Anders moet heel nederland op de schop omdat nergens het netwerk berekend is op de pieken van opwekking. Beter een paar goede plekken juist uitnutten en de rest via zonnepanelen op daken (icm met mogelijk ook opslag).
  21-5-2021 17:56:16
 • Windmolens langs de A28. Wat een slecht en kortzichtig plan! Met heel veel geld is er geïnvesteerd om het Lockhorsterbos aan te laten sluiten aan de Treek door middel van "klimtouw" over de Arnhemseweg en dassentunnel met lichtkoepels er onderdoor. Dan ook nog ecoducten over de A28. De natuur moet verbonden worden en vrij kunnen bewegen in een groter natuurgebied. Loop je in de Treek kon je al niet meer verdwalen immers de enorme mast bij aflag Leusden-Zuid is altijd te zien. Die mast is er ook op slinkse wijze van bekendmaking door de Gemeente Leusden tot stand gekomen. Geluidscherm komt niet aan de Leusden kant langs de A28. Dat hoefde niet volgens de norm. Top Gemeente. Nu wel Windmolens? Nog meer oriënteer punten als je eigenlijk alleen maar wilt genieten van de natuur. Flikkerende lampjes, reflecterende zon op de vleugels. Schaduw werking op de snelweg en nog meer geluid. Zeg maar dag tegen de uil, vleermuis, specht en rest van de vogels. Hun vrij bewegen in een aaneengeschakeld natuurgebied heeft dus een gehakmolen als grens.
  21-5-2021 14:44:03
 • Geen windmolens in Leusden. Veel te veel bebouwing. In een enquete van de gemeente schijnt te staan dat de bevolking van Leusden wel windmolens wil , maar er wonen veel meer bewoners in stedelijk gebied dan in het buiten gebied. In Leusden centrum kan je voor windmolens zijn, je weet zeker dat ze daar niet komen. Windmolens dus ook niet naast de A28. Te veel bebouwing en bewoners hebben al veel last van de A 28. Amersfoort zorgt beter voor haar bewoners, kijk maar eens naar het verschil in hoogte van de geluidsschermen .
  21-5-2021 12:47:48
 • Niet doen langs de A-28. Is ernstig horizon-vervuilend. Stop met de optie windmolens in de gemeente Leusden. Zonnepanelen op daken van bedrijven, parkeergarages of zonnepanelen verwerken in geluidswallen langs de snelweg, lijkt iedereen die aan deze enquête meedoet volgens mij het beste. Daarnaast kijken naar nieuwe bronnen van energie. Worden er volgens mij genoeg aangedragen.
  21-5-2021 12:45:05
 • Windenergie lokaal oplossen is in mijn optiek een beperkte kijk op iets wat een landelijk, zo niet Europees, vraagstuk is. De plaatsing langs de a28 is ook een plaatsing langs een natuurstrook en geeft een lelijk aanzicht. In mijn optiek dus niet doen, maar veel grootschaliger aanpakken op andere plaatsen. Het per gemeente denken te kunnen realiseren is te veel een oplossing voor de bühne. Dus ja, zeker vergroenen maar niet lokaal denken op te lossen. Is een niet financieel efficiente en effectieve wijze van werken.
  21-5-2021 11:47:56
 • Tegen. Niet doen. Snelwegen worden barrières van licht, lawaai, geluid, en lelijke objecten. Met een excuuswildtunnel. Een snelweg door open landschap of bosgebied. camoufleert geen windmolen, hooguit daar waar een snelweg een industriegebied doorkruist. De link snelwegen windmolen ontgaat mij. Het is al lelijk dus zet er nog meer lelijks bij? Prima dat je een windmolen plaatst bij de snelweg, maar dan bij de bebouwde en industrie. Natuurgebied Utrechtse Heuvelrug. Enige stuk groen wat er toe doet tussen Utrecht en Amersfoort. Corridors van blokkendozen en windmolens. Bos kappen voor bio-energie, nu weer windmolens. Verbreed dan ook direct de weg bij Amelisweerd, Groen-Links zal niet meer tegen zijn. Het wordt steeds onaantrekkelijker hier te wonen. Woon je bijvoorbeeld in je nieuwe woning in de maanwijk met zicht op draaiende windmolens en als het donker is knipperende lichtjes tot aan de einder.
  20-5-2021 23:04:14
 • JJH
  Geen zonnevelden en geen windmolens in en rond de gemeente Leusden. Subsidieer energie besparende maatregelen en het plaatsen van zonnepanelen op alle gebouwen. Laat de Rijksoverheid zsm beginnen met de bouw van 2 nieuwe kerncentrales icm waterstoffabrieken, de brandstof van de toekomst!Informeer jezelf ook op www.ftm.nl Follow The Money.
  19-5-2021 20:49:06
 • Niets van dit alles in Leusden.Zet ze op zee en betrek daar je energie vandaan.
  19-5-2021 20:07:52
 • Tom
  In zee en op Flevoland is voldoende ruimte voor een park. In Leusden en omgeving staat de natuur al lang onder druk door bouw en aanleg van wegen.Meer druk moeten we niet willen.
  19-5-2021 17:51:19
 • Geen windmolens. Luchtvervuiling!
  19-5-2021 17:14:33
 • Zou ook even kijken naar de mogelijkheid langs het spoor langs de A1.
  19-5-2021 14:58:16
 • Langs de snelweg is er het minste hinder van, hele stukken snelweg grenzen aan militair terrein waardoor er geen hinder is voor omwonenden, en deze gebieden zijn toch niet toegankelijk dus kunnen ze het uitzicht verder niet verpesten
  19-5-2021 14:49:19
 • Ik ben tegen windmolens op land, alleen met windmolens en zonnevelden gaat het energie probleem niet oplossen.Kijk naar de VS, afgelopen jaar bij 2 staten "power outages", waarbij Windmolens de hoofdrol speelde.We lopen veel te hard van stapel en verpesten ons leefomgeving van mens en natuur.De (meeste) gemeentes kunnen niks anders verzinnen dan Windmolens en Zonnevelden, lekker makkelijk en als er weinig wind is krijg je extra SDE++ subsidie.Op de grens Leusden-Woudenberg staat een biogas installatie, je zou verwachten met onze landelijke omgeving er meer gebruik van dergelijke installaties gemaakt zou worden.http://www.landborg.nl/overig/open-dag-biogasinstallatie-mts-de-greef-woudenberg/Het levert niet alleen energie maar ook een "kunstmest vervanger" , en kunstmest produceren kost veel energie (win - win)
  18-5-2021 12:34:24
 • Wee
  Helemaal geen windmolens, ook niet langs de snelweg.
  17-5-2021 19:32:59
 • Zodra een beetje wordt ingelezen over dit onderwerp, kan er maar een conclusie zijn: Windmolens zijn zeer ongezond voor omwonenden. Op het grondgebied van Leusden wonen te veel mensen vlak bij de strook langs de A28. Plaatsen van windmolens in die strook zal leiden tot gezondheidsproblemen bij de omwonenden. Het zou de gemeente Leusden sieren als wordt afgezien van het plaatsen van windmolens langs de A28.
  17-5-2021 15:57:21
 • Windmolens langs de A28? Belachelijk! De A28 bij Leusdens grondgebied snijdt de Utrechtse Heuvelrug in tweeën. Er is miljoenen geïnvesteerd om zoveel mogelijk de natuur van de Utrechtse Heuvelrug aaneen te sluiten. Peperdure Ecoducten zijn geplaatst. Dan zouden precies daar van die grote gehaktmolens moeten komen? Daarnaast staan er nog behoorlijk wat woningen binnen gehoorafstand van de A28. Daar wonen belastingbetalende Leusdenaren. In tegenstelling tot de Amersfoort heeft de Gemeente Leusden weinig tot niets gedaan aan het terugdringen van het almaar toenemende geluid van de A28. Met dit onzaligmakende proefballonetje van windmolens plaatsen langs de A28 worden de mensen die al ruimschoots worden blootgesteld aan geluid nog met extra geluid getrakteerd.
  16-5-2021 21:53:56
 • De A28 is de minst slechte plek.. Toch is dat al snel behoorlijk dicht bij de bebouwing.
  16-5-2021 17:21:50
  • @Bas van Zanten: Eens, langs de A28 is dan nog de minst slechte optie. Maar zelfs hier kan het eigenlijk niet, het komt te dicht tegen bebouwing aan. Liever zonneparken en die omzomen met (laag) groen.
   22-5-2021 20:48:02
 • Als er toch molens komen is dat een mooie optie. Niet veel plekken die dan niet zouden mogen ivm regels van slagschaduw denk ik.
  16-5-2021 10:18:05
 • Geen windmolens in Leusden of omliggende gemeenten (heel Nederland eigenlijk). Ze zijn lelijk, maken een enorm kabaal (je zal er maar naast wonen). Slecht voor de natuur, Inefficiënt, niet duurzaam.....moeten we verder gaan?Investeer in alternatieven....gas, kernenergie, waterstof, aardwarmte....
  15-5-2021 18:29:30
  • @Taco Munnikhuis: @Bas van Zanten: Daar ben ik het ook helemaal mee eens!
   19-5-2021 20:54:28
  • @Taco Munnikhuis: Helemaal mee eens!!!
   19-5-2021 20:15:03
 • Binnen de gemeente Leusden zijn windturbines langs de A28 het meest passend.
  15-5-2021 16:18:52
 • Stop met mythe dat alles groen MOET worden. Als we terug willen naar tijdperk voor industriële revolutie kan dit, maar dit wil IK iig niet. Kernenergie met thorium reactor, investeer daar in als RIJK ipv subsidies op zonnepanelen en windparken, in combinatie met al bestaande gasgestookte energie centrales, die kosten niets, die hebben we al! Windmolens draaien meer op subsidie dan op wind. Ik ken verhaal van boer in Flevoland die na 15 jaar zijn windmolen weer heeft afgebroken omdat de subsidie stopte, niet omdat hij technisch op was, en weer voor 15 jaar subsidie kreeg als hij nieuwe ging bouwen. De grotere nieuwe staat er inmiddels.
  15-5-2021 15:34:28
 • Windmolens horen niet thuis in dichtbevolkte gebieden. Zeker niet tegen een natuurgebied aan. Vogelhakselaars!
  15-5-2021 13:23:02
 • Jos
  Volledig begrip dat we van kolen, olie en gas af moeten. Wat ik niet snap is dat hoewel we nooit een kolen of gascentrale hebben gehad in de gemeente nu plotseling wel zelf voorzienend zouden moeten zijn. Voor mij is het de daken vol leggen met zonnepanelen logisch, maar windmolens neerzetten in bebost of bebouwd gebied is niet slim. Het rendement is dan gewoon relatief laag. Om dan toch nog een beetje rendement te halen moeten ze wel heel erg hoog worden. Waarom dan niet een aandeel/ opbrengst gekocht in een zonnepark of windmolenpark op een efficiënte en effectieve plaats? Dan gaan we ook nog een beetje zuinig met het geld om. Het is toch volledig fossielvrije energie te gebruiken?
  13-5-2021 20:35:47
  • @Jos: Het is zelfs dat je meer SDE ++ subsidie krijgt bij "windarme locaties", en Leusden zit in de laagste categorie
   18-5-2021 11:50:06
 • rik
  nergens die onrendabele lelijke dingen en ga niet denken dat je het energievraagstuk regionaal kunt oplossen.
  13-5-2021 20:23:54
 • Geen zonnepanelen of windmolens in deze gemeente of buitengebied rondom LeusdenDe gepresenteerde plannen rondom Schammer zijn zeer slecht! Er is al zo weinig groen/natuurgebied over!
  13-5-2021 16:01:18
 • Geen windmolens langs de A28! Geen windmolens bij woonwijken! Geen windmolens in Leusden! Pas ervoor, voor het verpesten van het landschap. Stop met het kiezen voor geld en stop met het pushen van deze keuzes op de burgers. Dit zijn geen werkelijk duurzame oplossingen. Kies voor gas, waterstof, kernenergie, beperk de vraag, lees en LUISTER naar de commentaren hier. Bekijk Michael Moore's film 'Planet of the Humans' en kom dan pas vragen stellen over wat de bewoners werkelijk willen, zoals hoe we het best zuinig kunnen zijn op onze natuur bijvoorbeeld. Leusden is te mooi voor vervuiling met windmolens of zonnevelden. De ecologische meerwaarde van een bos of natuurgebied is altijd groter dan welk zonnepaneel- of windmolenpark dan ook. En dat weet de gemeente ook wel, natuur is gezond voor mens en dier en daar worden bewoners wel gelukkig van.
  13-5-2021 9:58:52
 • Géén windmolens en géén zonnepanelen in de gemeente Leusden en ook niet in de de gebieden van de buurgemeenten die grenzen aan de gemeente Leusden.
  13-5-2021 8:09:07
  • @Hanna de Quartiee: Eens met Hanna
   24-5-2021 19:07:18
 • Windmolens verstoren ons uitzicht, maken lawaai en verstoren ook de omgeving voor dieren, vergen veel onderhoudskosten i.v.m. bewegende delen, etc. En let op: alleen met de huidige subsidieregels lijken windmolens rendabel, maar ken onze overheid (en wie kent eigenlijk ons “Europa”?); ooit stopt die subsidie, waarna elke cent zal worden doorberekend aan de consument. Dan maar zonnevelden..., als de panelen maar niet zijn geproduceerd middels dwangarbeid!
  12-5-2021 20:45:29
 • Bij de snelweg wonen ook mensen.Doe onderzoek naar lage windmolens, hoe lager hoe beter.
  12-5-2021 20:31:50
 • Windmolens veroorzaakt tot veel verder dan men vaak denk overlast. Een website met nuttige informatie is te vinden: https://www.geenwindmolensbijwoonwijken.nl/risico_en_klachten_van_windmolens Een minimale afstand tussen windmolens en woningen zou 2,5km moeten zijn, dat is niet te realiseren met windmolens langs de A28
  12-5-2021 20:13:32
 • Het klinkt allemaal heel leuk maar ook deze dingen raken een keer op. Waar laat men dan deze complete windmolens of panelen? Moeten nog gerecycled worden en helaas...dat is nog niet haalbaar. Zon/wind energie = duurzaam, de productie elementen niet.Is daar al over gesproken?
  12-5-2021 19:11:23
 • Liever niet maar als het echt niet anders kan bundelen met Snelwegen en als minimale afstand tot woningen 10 x de masthoogte aanhouden net als in veel (buiten)landen.
  12-5-2021 17:56:53
 • Liever niet maar als het echt niet anders kan bundelen met Snelwegen en als minimale afstand tot woningen 10 x de masthoogte aanhouden net als in veel (buiten)landen.
  12-5-2021 17:56:38
 • Liever niet maar als het echt niet anders kan bundelen met Snelwegen en als minimale afstand tot woningen 10 x de masthoogte aanhouden net als in veel (buiten)landen.
  12-5-2021 15:52:41
 • Ton
  Liever geen windmolens en geen zonnevelden. Beperk eerst de vraag naar energie en kijk dan verder. Waarom de particulieren op kosten jagen en grootverbruikers als datacenters ontzien?
  12-5-2021 15:22:12
 • Persoonlijk vind ik een rij windmolens helemaal niet lelijk. Het belangrijkste is dat de natuur er geen last van heeft. Langs de A28 vind ik een hele logische plek.
  12-5-2021 9:27:57
  • @Bram: Een rij molens op een dijk vind ik ook niet lelijk, maar wel langs de A 28 waar veel mensen wonen en grenst aan een natuurgebied en vogelreservaat.Windmolens horen op zee.
   25-5-2021 10:53:12
  • @Bram: Echt mooi kan ik een rij windmolens niet vinden, maar langs een autosnelweg heb ik er geen bezwaar tegen, tenzij die door een mooi landschap leidt. Langs de A28 in onze omgeving geen bezwaar.
   14-5-2021 15:42:26
 • Starre focus van de gemeente Leusden, enquete is veel te " sturend" ; er zal en moeten zonnepanelen en windmolens komen in en rond de gemeente Leusden.Energietransitie; JaZonnepanelen op daken; Ja, liefst met subsidie, money rules, maak het nog aantrekkelijker om panelen te plaatsen.Windmolens; NEE, ook geen kleine " dorpsmolens " . Focus meer op de middellange termijn en heb oog voor alternatieven.Voor mij hebben Kernenergie en waterstof de toekomst. Nieuwste kerncentrales zijn veel " schoner " ( minder afval). Waterstof voor bestaande CV installaties ( dus geen warmtepomp) en kan dienen als hybride brandstof voor automobielen.
  11-5-2021 15:05:44
  • @Rob Helmich: eens: bijzonder sturende enquete, met weinig oog voor alternatieven.
   12-5-2021 15:58:38
 • Windmolens zijn nogal milieu vervuilend (bouw, afbraak, bevat schadelijke chemische stoffen, rendement lager dan voorgespiegeld a.g.v stilstand, vervroegde afbraak, ..., effect op vogels en veroorzaker van storende geluiden en slagschaduwen over grote afstanden.). Dus bij voorkeur op plaatsen waar de natuur al het loodje legt; langs snelwegen (buiten bebouwde kom) lijkt daarmee een redelijke plek.
  9-5-2021 15:45:47
 • Niet mooi maar wel de meest handige plaats om de molens te plaatsen zonder dat ze veel overlast voor woningen veroorzaken. Ik ben benieuwd of er bepalingen zijn voor de afstand tot de bebouwde kom. De A28 is voor mij een te bespreken plek.
  7-5-2021 12:50:35
 • Langs de snelweg vind ik de minst slechte plek voor windmolens, maar dan liefst een groepje bij elkaar in industrieel gebied, niet waar je vanaf de snelweg de natuur in kijkt, en voldoende ver van woningen (zie reactie Alexandra).
  5-5-2021 22:55:30
 • Ik wil helemaal geen windmolens. Het is een inmiddels achterhaald, gevaarlijk en onethische manier van voldoen aan zelf opgelegde niet breedgedagen doelstellingen. Er moet inderdaad wat gebeuren maar doe het dan niet op deze manier. Ze zijn horizonvervuilend en onder de voorwaarden waaronder ze nu gebouwd worden alleen interessant voor de bedrijven die ze exploiteren. Laat Leusden niet meewerken aan het verkopen/verpesten van mooi gebied voor de portemonnee van energiebedrijven. Hoe dan wel? Schrijf daar eens een enquete over uit. We staan nu voor een voldongen feit; kiezen tussen zonnevelden (wat ik overigens dan wel zie zitten) of windmolens? Waar is de echte discussie over de vraag of we dit wel willen? Ik mag nu aangeven waar ik ze niet wil? Ik wil ze überhaupt niet... Druk lekker je mening door gemeente, bah!
  5-5-2021 19:15:23
 • Volgens de de eu is gas een duurzame energie bron. Duitsland en belgie gaan aan het gas. Waarom zullen wij van het gas afgaan? Wind energie als het moet maar met masyen tor 40 a 50 meter. Die zendmast bij afslag leusden zuid. Is 100m en zie je al van heel ver. Lelijk rot ding. Windmolens zijn net nog erger. Lelijk, vogel slachters, slecht voor de gezondheid.
  5-5-2021 19:13:54
  • @Bas van dijk: @Alexandra Kolkman: helemaal mee eens!
   16-5-2021 17:25:26
  • @Bas van dijk: Helemaal gelijk we zijn helemaal doorgeslagen. Elk europees land is jaloers op onze effeciente manier van gas gebruik (hr ketels). Stop alstublieft met deze kansloze projecten. De lucht is nog nooit zo schoon geweest . We hebben hier unieke vogels. Hier moeten we zuinig op zijn.
   6-5-2021 15:20:29
 • Windmolens zijn niet passend in het Leusdense landschap, ook niet langs de A28. Een gezonde afstand ( i.v.m. medisch risico op neurologische aandoeningen) vanaf een windmolen is 10x de masthoogte. Dit geldt voor bebouwing en dus niet alleen voor woningen. Een windmolen van 100 meter hoog moet daarom 1 kilometer afstaan vanaf bebouwing. In hoeverre kan de afstand tot de bebouwing gewaarborgd worden als er windmolens naast de A28 geplaatst worden? Ik denk daarbij aan de bebouwing op het defensie oefenterrein, golfclub De Hoge Kleij, kamp Amersfoort etc.
  5-5-2021 13:27:31
 • Afschuwelijk idee. Weg met windmolens. Ik rij met enige regelmaat over de a15 naar Rozenburg, daar staan ze ook langs de weg. Het verpest gewoon het landschap daar.
  5-5-2021 13:18:46
Je moet eerst inloggen om commentaar te leveren
leusdenzew
2475