U kunt niet meer reageren.

Op 8 juni 2021 is deze discussie gesloten. 

Praat mee!

Samenwerking met buurgemeentes

samenwerkingDe overheid (Rijk en Provincie) heeft regels gemaakt voor het plaatsen van windmolens. Er mogen bijvoorbeeld geen windmolens komen dicht bij woningen, recreatiebedrijven of scholen. In Leusden zijn er daarom weinig plekken waar windmolens kunnen komen. Moet bij het plannen van windmolens samengewerkt worden tussen buurgemeentes? 

 

 

 

|

Commentaar

 • Nederland is veel te dicht bevolkt voor windmolens! Zeker van deze monsterlijke omvang. Er moeten ook nog een miljoen huizen bij komen. Het land wordt op die manier onleefbaar. Veel mensen die de mogelijkheid hebben zullen vertrekken. Het is absurd en eigenlijk schandalig dat er plannen voor zulke grote aantallen windmolens van deze omvang gemaakt zijn. De gezondheid en het welzijn van burgers wordt opgeofferd aan plannen die het beoogde rendement niet op kunnen leveren. Het beetje groen en steeds zeldzamer vrij zicht dat in dit land voor natuur doorgaat, d.w.z. waar je niet meteen tegen bebouwing en andere manmade objecten, (bijv. windmolens) aankijkt of vergaat van de herrie is voor mensen broodnodig om te kunnen ontspannen.Klimaatplannen moeten europees gezien per land op maat en naar rato van het aantal inwoners per km2 worden gemaakt.
  6-6-2021 23:56:46
 • Mijn antwoord staat er niet eens bij. IK kies niet voor WINDmolens en ook niet voor Zonnevelden!! Volgens mij vallen veel van onze buurgemeentes binnen dezelfde RES dan mag ik toch aannemen dat jullie ook samenwerken??? Gemeente denk na over andere alternatieve, we hebben het beste gasnetwerk van Europa! Volgens de EU een duurzame energie, importeer dit.
  6-6-2021 23:17:26
 • Helemaal geen windmolens, echt een heel slecht idee! dan liever zonnepanelen in de hele gemeente. Plaats ze in zee! Daar hebben ze nauwelijks invloed
  6-6-2021 19:30:55
 • @Alexandra Kolkman: Helemaal eens met je visie. Landelijke overheid moet regie (terug) nemen. Naast zonnepanelen op zoveel mogelijk daken en langs snelwegen moet zij plannen ontwikkelen over inzetten van veilige kernenergie en op langere termijn kernfusie. Start innovatieve projecten voor energieopslag en migratie naar waterstof. Zet vooral in op ontwikkelen van nieuwe technologieën en doe dat in Europees verband. We moeten een groot mondiaal probleem op lossen en dat lukt het best door heel veel samen te werken.
  31-5-2021 21:23:25
 • Wederom suggestieve vraagstelling .Maar het is natuurlijk van de zotte dat elke gemeente zijn eigen "RES deel" op zijn eigen wijze probeert op te lossen.Het kan niet waar zijn dat wij een bepaald gebied proberen te sparen en de naastliggende gemeente in dezelfde regio verzxiekt het gebied alsnog door bijv. een windmolen aan de gemeentegrens te zetten. Voor buurgemeenten in de naastliggende regio's geldt natuurlijk hetzelfde. M.i. is er sprake van verdeel en heers politiek vanuit de Haag en een soort van zelfverheerlijking en dwingelandij van voorstanders op regionaal en gemeentelijk niveau. Naar de burger wordt niet geluisterd. Weet overigens ook dat in de regio Amersfoort meer dan 20 groeperingen zijn, die uiters critisch staan tegenover windmolens en zonneweiden.
  31-5-2021 13:43:19
 • Het lijkt mij heel verstandig om een gesprek aan te gaan met andere gemeentes. Mijn voorstel: Met Schiermonnikoog afspreken dat we 10 km Noord van het eiland onze 50 Windmolens plaatsen. En met Eemshaven afspreken dat daar ons overschot aan elektriciteit wordt omgezet in waterstofgas en wordt opgeslagen. Nogmaals: geen windmolens in Leusden!
  28-5-2021 21:36:52
 • Misschien moet de gemeente eerst een naar de eigen bewoners luisteren ipv ook naar andere gebieden. Ws dat er ook in andere gemeentes veel weerstand is en wordt deze vraag elders ook gevraagd.
  28-5-2021 10:29:38
 • Totaal onzinnig. Zelfs in samenwerking met een buurgemeente blijft het een minimalistisch verhaal. Dit soort projecten moet op landelijk niveau opgepakt worden. Dan kunnen alle belanghebbenden, inclusief natuur en milieu organisaties, op één centrale plek beleid maken waarbij er geen windmolens op land meer bij zouden mogen komen. En zonnevelden alleen op grote daken.
  28-5-2021 8:20:49
 • Wim
  Totaal onzinnig om als individuele gemeente dit (alleen) te doen. Dit vereist een grootschalige aanpak op (inter)nationaal niveau. Het huidige Huis van Thorbecke is niet meer geschikt om dit soort grootschalige problemen aan te pakken. Onze versnipperde huidige bestuursstructuur van gemeenten, provincies en Rijk staat hier in de weg. Ieder maakt zijn plan en samenwerking ontbreekt veelal. Tijd om dit bovengemeentelijke, bovenregionaal op te pakken ipv van ieder voor zich.
  27-5-2021 13:06:31
 • Het wordt tijd dat er een lange termijn visie komt waarin ook gekeken wordt naar andere energiebronnen (zoals kernenergie: weinig grondoppervlak en permanente levering van energie). Gemeentelijk kunnen wij deze problemen niet oplossen en wordt de gewone burger en zijn leefomgeving de dupe. DUS OVERIJVERIGE GEMEENTE AMBTENAREN : STOP! EN KOM IN ACTIE TEGEN DEZE WAANZINNIGE POLITIEKE KORTZICHTIGHEID!
  26-5-2021 17:36:20
 • De energietransitie waar we nu voorstaan maakt volgens mij het klimaatprobleem groter ipv kleiner en lijd tot meer voedseltekorten wereldwijd.Ga in de subsidieregelingen niet uit van de GOEDKOOPSTE optie maar van de MEEST GEWENSTE optie en vorm een langdurige visie
  26-5-2021 14:54:27
 • Overleg met gemeenten in de regio lijkt me belangrijk, maar ook landelijke afstemming is nodig.
  26-5-2021 13:06:47
 • Prima verwoord door Alexandra Kolkman. Helemaal eens.
  26-5-2021 12:29:18
 • Geen windmolens en zonnevelden in Leusden. Kijk eerst naar de mogelijkheid om zoveel mogelijk daken van in eerste instantie grote bedrijfspanden vol te leggen. Advies; Rij Leusden een keertje binnen vanaf de afrit Leusden. Kijk links en rechts om je heen..Vd valk, Eurofleur, Smartphonehoesjes, theo Meijer, Afas etc.. en recht achter je heb je dan nog de geluudswal die je vanaf de afrit Amersfoort Zuid tot Leusden kunt volhangen aan beide zijden. En op dat gebied kun je dus prima samenwerken met buurgemeenten maar NIET op het gebied van windmolens.
  24-5-2021 14:27:25
 • Dit is een slechte vragenlijst, de vragen zijn uiterst suggestief en de keuze in de antwoorden zijn erg sturend. De burger kan niet voldoend zijn/haar eigen mening geven anders dan in vrije teks, welke waarschijnlijk nooit door de juiste mensen wordt gelezen ;-(
  22-5-2021 12:07:56
 • mmm
  De vragen zijn uiterst suggestief en sturend. Slecht onderzoek...
  19-5-2021 21:28:37
 • Er zijn naast zonne-energie en windmolens ook andere vormen van duurzame energie.Denk hierbij aan geothermie (aardwarmte) , Aquathermie (warmte uit oppervlakte warmte), restwarmte uit de industrie. We hebben niet alleen elektriciteit nodig maar ook warmte. Voor bijvoorbeeld douche. Waarom gaat Leusden niet voor een duurzaam Warmtenet. Zoals in de Gemeente Ede. Of waarom sluiten we niet aan bij Amersfoort waar 2 duurzame Energie Centrales worden gerealiseerd. Centrales waarin ook elektriciteit wordt opgewekt.
  16-5-2021 18:28:15
  • @Saskia: warmte kan ook met infrarood panelen en douchen via een doorstroom apparaat, dus elektrisch. De vuilstortplaats in Barneveld is inmiddels zo hoog dat je een boven meer zou kunnen maken die zoals in Luxemburgse Vianden troom levert als er een piek is en stroom gebruikt bij overschot om het boven meer te vullen. Natuurlijk veel kleinschaliger maar wel bruikbaar.
   19-5-2021 19:18:42
 • moet Leusden energie opwekken voor Leusden of de regio? Verder vraag ik me af hoe windmolens rond Leusden een plek moeten krijgen naast de vele nieuwbouw, die er ook moet komen.
  16-5-2021 8:58:48
 • Geen velden met zonnepanelen of windmolens in deze gemeente of buitengebied rondom LeusdenDe gepresenteerde plannen rondom Schammer zijn zeer slecht! Er is al zo weinig groen/natuurgebied over!
  13-5-2021 16:13:40
 • Midden Nederland is te klein en te vol voor windmolens. De enige mogelijkheid in mijn optiek is om in samenwerking met alle gemeenten in Midden Nederland te kiezen voor (extra) lage windmolens langs de snelwegen. Ik ben het eens met de reactie van Alexandra Kolkman.
  12-5-2021 21:07:55
 • Nederland is te klein en te vol om deze Europese energiedoelstelling met zon en wind binnen de landsgrens op te lossen zonder dat dit tot onevenredige schade aan natuur/landschap/landbouw/economie leidt. We zijn een overvolle delta waar een economisch powerhouse staat. Daar heeft heel Europa gemak van dus het energieprobleem moet op Europese schaal opgelost worden (lees: in dunbevolkte economisch zwakke regio's).
  12-5-2021 18:05:49
 • Nederland is te klein en te vol om deze Europese energiedoelstelling met zon en wind binnen de landsgrens op te lossen zonder dat dit tot onevenredige schade aan natuur/landschap/landbouw/economie leidt. We zijn een overvolle delta waar een economisch powerhouse staat. Daar heeft heel Europa gemak van dus het energieprobleem moet op Europese schaal opgelost worden (lees: in dunbevolkte economisch zwakke regio's). Als het toch binnen de grenzen moet dan resteert alleen de nucleaire optie.
  12-5-2021 16:16:28
  • @HaEs: laten we nu niet denken dat we in Leusden een wereldwijd probleem gaan oplossen! In NL moeten onze 4 (!) kolen en gasgestookte energie centrales dicht, terwijl in 2020 350 nieuwe centrales wereldwijd in aanbouw waren!!! https://www.canadianenergycentre.ca/commentary-china-is-building-184-coal-plants-guess-what-that-will-do-to-carbon-emissions/
   15-5-2021 16:06:57
 • Ton
  Het is maar de vraag of de gemeente Leusden nog iets in te brengen heeft als er besloten wordt niet mee te werken aan de gestelde klimaatdoelen. De gemeente Ommen weigerde medewerking te verlenen aan de bouw van een windmolenpark, waarop de provincie haar 'recht' heeft uitgeoefend en buiten de gemeente om met de projectontwikkelaar het park heeft gerealiseerd.Als de klimaatdoelen persé gehaald moeten worden, kan de gemeente mogelijk buitenspel gezet worden...
  12-5-2021 15:30:37
 • Lekker sturende stelling; natuurlijk overleg met buurgemeenten; buitengebied met name richting de Glind is een gebied waar 3/ 4 gemeenten samenkomen; Barneveld, Leusden, Scherpenzeel/ Woudenberg. GEEN windmolens in dit gebied en dus overleg met deze gemeenten.
  11-5-2021 15:16:59
 • Hoeveel zonnepanelen kunnen er op al die grote dagen zoals Ikea, de reusachtige panden langs de autoweg, kantoren in de Hoef, de Wieken, de Isselt enz. enz. Als ik alleen al kijk naar mijn voormalige kantoorpand in de Hoef dan kan daar al een zonneveld op ter grote van een voetbalveld. En ja, een zonneveld in een weiland is natuurlijk veel makkelijker te realiseren, dus een beter verdienmodel en een eigenaar die lange tijd van repeterende omzet kan genieten. Op daken is lastiger, maar dat wil niet zeggen dat we daarom onze leefomgeving moeten verpesten. Dat doen we toch al op andere manieren en proberen we nu juist te herstellen (landbouwgif, plagen e.d.). Niet ook nog windmolens en zonnevelden.Het probleem is natuurlijk ook dat we met een zeer urgent vraagstuk zitten en de paniek langzaam voelbaar begint te worden. De concepten van windmolens en zonnevelden zijn al klaar en kunnen gerealiseerd worden. Snelle oplossingen dus met heldere verdienmodellen waar investeerders in durven te stappen. Toch zou ik willen pleitten voor een korte pas op de plaats waarbij alternatieven overwogen worden, ook al zijn die minder makkelijk. Het voelt niet goed om nu met z'n allen slachtoffer te worden van de bestaande windmolen/zonnevelden concepten terwijl daar iedereen op tegen is. Tegelijkertijd weet iedereen dat we er NU alles aan moeten doen om ons leven op de aarde weer in balans te brengen. Ik roep onze bestuurders op om niet voor de snelle, voor de hand liggende, oplossingen te kiezen maar vooral rekening te houden met wensen van de mensen. Windmolens en zonnevelden in ons schaarse landschap/buitengebied is geen goed idee!
  10-5-2021 9:49:13
 • Interessante enquête, maar hoe gaat dit nu bijdragen aan het CO2 probleem? Deze discussie gaat alleen over hoe we in de zomer heel veel zonne-energie gaan opwekken voor onduidelijk wie dat gaat afnemen en daarnaast veel windenergie wat meer verspreid over het jaar wanneer er wind is.- Wie gaat deze energie afnemen?- Wat gebeurd er met de energie die op dat moment niet wordt afgenomen (gewoon gestopt zoals dat nu bij meerdere wijken gebeurd?)?- Hoe overbruggen we de opbrengst in de zomer met het piekverbruik in de winter- Waar komt de energie vandaan wanneer er geen zon is of wind waait? Uit fossiele centrales die CO2 extra uitstoten door inefficiënt gebruik?Tot op heden wordt zon en wind mij verkocht als een oplossing voor iets waarvan we niet weten hoe dit eruit zal zien. Als een doel op zich wat zal leiden tot grote milieuschade (uitputting (zeldzame) grondstoffen, horizon vervuiling,verstoring van (schaarse) rust, aanslag op vogels, giftige stoffen in milieu en geschikte grond voor de voedselproductie, etc. zonder dat duidelijk wordt wat de winst zal zijn.Een soort dogma dat als we maar x MWh electriciteit opwekken dan is het goed. Zoiets als y ton graan produceren als doel stellen om het wereldwijde voedsel probleem op te lossen....Dit is wel erg eenzijdig allemaal en niet slecht op zich, maar niet als op zich zelfstaand doel dat tot heilig wordt verheven.
  9-5-2021 16:18:30
 • Feitelijk is het absurd dat zo'n wereldomvattend klimaat probleem op het niveau van de gemeente of kleine Nederlandse regio besproken wordt. Oplossingen zoals windmolens en zonnevelden lijken in dat licht vooral lokale/persoonlijke doelstellingen te bevredigen. We moeten ervoor waken dat het geen egotrip wordt voor onze bestuurders die hiermee belast zijn. Het gevaar is ook dat verdienmodellen de persoonlijke motieven gaan versluieren. Er over nadenken is prima, meepraten ook, maar de oplossingen moeten uiteindelijk centraal geregeld worden: windmolens en zonneparken in de zee, IJsselmeer, meren in het algemeen, zonneparken in de woestijn enz. enz. Het ego van onze bestuurders heeft daar niks aan, dat klopt, maar dat is dan gewoon jammer. Het beschermen van onze kwetsbare leefomgeving is belangrijker. Wij zullen ze daar eeuwig dankbaar voor zijn.
  8-5-2021 14:55:04
 • Door te stellen dat dit vraagstuk LANDELIJKE aangepakt moet worden, zal het draagvlak lokaal verminderen.Ook zullen de mogelijkheden om de opbrengsten lokaal ten goede te laten komen verminderen.Desondanks, is LANDELIJK beleid en regie, mijns inziens, de enige juiste weg.
  6-5-2021 21:49:23
 • Het is onzinnig om iedere gemeente/RES regio zelf het wiel uit te laten vinden. Dit kost veel tijd, moeite, energie en geld met een "net niet" resultaat. Het energievraagstuk is een mondiaal vraagstuk want in ons geval op landelijk niveau opgepakt moet worden en zeker niet op lokaal niveau. Op lokaal niveau kunnen wij ons immers alleen toespitsen op wind en zon. Dit zijn niet de meest rendabele energiebronnen (tegen de laagste kosten). Op landelijk niveau zijn er/komen er meer rendabele energie opwek vormen voorhanden bijvoorbeeld kernenergie. Ik pleit er dan ook voor dat de ruim 30 RES regio's de opdracht om X TwH energie te leveren binnen X tijd teruggeven aan het Rijk.
  5-5-2021 14:29:55
  • @Alexandra Kolkman: Tijdens de online sessie van 26 mei werd duidelijk uitgesproken door de organisatoren & gemeente personeel dat deze opdracht terug gegeven had moeten worden aan het rijk. Dit omdat er ongekend veel weerstand van de bewoners is, vooral tegen de windmolens. Ben nu benieuwd of de wethouder voor het belang van de Leusdenaren kiest of zijn eigen ego.
   28-5-2021 21:43:09
  • Jan
   @Alexandra Kolkman: Eens! Bovendien is er specialistische kennis nodig, voldoende ruimte en voldoende middelen, die ik hier bij de gemeente niet zie. Wat de gemeente wel kan doen is verduurzaming bevorderen door vermindering van energieverbruik te stimuleren.Verder moeten landelijk de grootste problemen het eerst aangepakt worden, kijk naar de grootste (groepen) energieverbruikers en vervuilers.
   27-5-2021 14:22:37
  • @Alexandra Kolkman: Helemaal mee eens!
   24-5-2021 11:34:40
  • @Alexandra Kolkman: mee eens. Energie vraagstuk is landelijk en had nooit verkaveld mogen worden. Ook zou een gemeente nooit moeten mogen besluiten over iets zo invasiefs als een windmolen. Zonnepanelen op daken prima, windmolen via landelijke coördinatie met ook infrastructuur in gedachten voor transport en distributie. En dan nog: op landelijk niveau zijn er ook andere oplossingen mogelijk.
   21-5-2021 18:27:15
  • bas
   @Alexandra Kolkman: helemaal mee eens, meteen de boodschap geven meerdere kern centrale bouwen ipv geen ruimte voor zonnevelden en windmolens
   19-5-2021 21:21:36
  • @José Huurdeman: Ik ben het er helemaal mee eens
   14-5-2021 21:34:34
  • @Alexandra Kolkman: Helemaal mee eens. Men heeft dit naar 30 regio's gezet omdat dan het verzet lokaal blijft en klein gehouden word. Het bouwen van een nieuw netwerk is altijd efficiënter op landelijk niveau dan lokaal. Daarbij we kunnen nog steeds gas importeren uit Noorwegen, het hoeft alleen maar omgebouwd te worden naar Nederlands gas. En we kunnen weer 20 jaar vooruit.
   12-5-2021 22:53:31
  • @Alexandra Kolkman: helemaal mee eens
   12-5-2021 21:08:36
Je moet eerst inloggen om commentaar te leveren
leusdenzew
2475