U kunt niet meer reageren.

Op 8 juni 2021 is deze discussie gesloten. 

Praat mee!

Ongeschikte plekken voor een zonneveld

Zonnevelden nemen best wat ruimte in beslag. Waar is er géén plek voor zonnevelden?

rasterkaart-buitenge...

 

 

Kunt u een specifieke plek of gebied benoemen waar u absoluut geen zonneveld wilt? Welke is dat en waarom juist die plek? U kunt uw antwoord hieronder kwijt. 

Schrijf een straatnaam of de naam van het gebied op. Of schrijf een combinatie op van een cijfer en een letter, zoals dat op de kaart hierboven staat.

 

 

 

|

Commentaar

 • Ik ben het eens dat er geen plek is voor zonnevelden en windmolenparken in de schaarse natuur die we hier in Leusden hebben. Laten we eerst de zonnepanelen op daken van bedrijven leggen, of laten we parkeerplaatsen overkappen met zonnepanelen. Dan staan staan de auto's ook nog eens in de schaduw. En is er door de gemeente Leusden doorgerekend wat het kost om de natuur schoon te maken als die zonnepanelen kapot gaan? Recentelijk zijn er in Friesland zonnepanelen kapotgegaan door een brand. De scherven liggen in een straal van 10 km om de plek des onheils en koeien kunnen daar niet meer grazen. Voor andere dieren is dat ook uitermate schadelijk. Zie dit artikel in de Leeuwarder Courant: https://www.lc.nl/friesland/tytsjerksteradiel/Boeren-die-koeien-gras-met-scherven-zonnepanelen-laten-eten-worden-gemeld-bij-inspectie-26864143.htmlOver windmolens gesproken: Als er hier een windmolenpark komt, wie garandeert ons dan dat de energie voor ons bestemd is? Zie het filmpje van Arjen Lubach over het windmolenpark in Wieringermeer. Dat is eigendom van Vattenvall en volledig bestemd voor een datacenter, waarvan de ruimte volledig door een ander land geconsumeerd wordt, zie dit filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=OiPoR9OvD0YOm maar niet te spreken over de geluidsoverlast en de landschapsvervuiling die die dingen geven. Gemeente Leusden, denk alsjeblieft beter na en onderzoek andere mogelijkheden. We hoeven bij dit soort ingrijpende beslissingen niet over een nacht ijs te gaan.
  6-6-2021 23:50:00
 • Jan
  Simpel weg, geen natuur verwoesten met de zeer verontreinigende zonnepanelen, is er al een oplossing om de panelen te recyclen ???Niet doen. Als al eerder aangegeven, op daken van huizen/fabrieken/parkeergarages etc.etc.
  6-6-2021 22:20:00
 • Nergens in het buitengebied. We krijgen spijt van de verwoesting van ons prachtige vergezichten in het buitengebied.
  6-6-2021 20:58:55
 • Sturende vraag. In géén van deze gebieden zonnevelden!
  4-6-2021 9:06:24
 • ALLE plekken zijn absoluut ongeschikt voor zonnevelden! Behalve daken en muren van woningen, schuren en bedrijven en restgronden zoals geluidswallen, de grond tussen klaverbladen van snelwegen, de smalle strook naast spoorrails en parkeerterreinen. Zonnevelden betekenen een verwoesting van ons prachtige landschap! NIET doen! Laat de extra ambitie die Leusden heeft voor opwek van groene energie bovenop de opgave van het Rijk los. Gemeente Leusden heeft wel bedacht het beste jongetje van de klas te willen zijn, maar er is geen enkel draagvlak voor! En geef dat deel van de opgave van het Rijk dat niet binnen de gemeente opgewekt kan worden terug aan het Rijk. Er zijn meerdere gemeenten die dat doen.
  2-6-2021 11:12:29
  • @Irene: Sluit mij hierbij aan. Goed verwoord
   6-6-2021 14:45:05
 • Ik wil geen zonnevelden en al helemaal geen windmolens. Het is een mooi alternatief om zonnepanelen boven parkeerterreinen en op daken van huizen, bedrijven en schuren te zetten. De energie transitie moeten we gebruiken om de natuur te beschermen en herstellen. We moeten de natuur en ons landbouw gebied niet opofferen om energie doelen te verwezenlijken, die uiteindelijk alleen meer schade veroorzaken.
  2-6-2021 8:07:06
 • @Carol: helder en duidelijk verwoord Carol en ik ben het voor 100% met je eens!
  31-5-2021 23:54:10
 • Geen zonnevelden op velden/akkers/weilanden/natuur/groenvoorzieningen
  31-5-2021 18:29:34
 • Bij voorkeur het landschappelijke karakter van de gemeente bewaren. IJK2 en JKL3 niet geschikt voor zonnevelden
  30-5-2021 23:09:52
 • Alleen zonnepanelen op daken leggen en al zeker niet op de heide of bij het valleikanaal. Dat is de natuur voor de leusdenaren en moet je niet verpesten met zonnepanelen en windmolens. Naast de a28 zou een optie kunnen zijn, daar is het toch al lelijk (geluidswal)
  27-5-2021 9:50:35
 • Helemaal geen zonnevelden, alleen op daken
  26-5-2021 14:35:05
 • Uitsluitend en alleen op daken van huizen en fabrieken, kantoren etc. Zolang daar nog plek is; gaarne niet onze omgeving verpesten.
  26-5-2021 11:14:57
 • In ieder geval geen windmolens i.v.m gezondheidschade van geluid en hinder zie ook rivm rapport
  25-5-2021 22:04:24
 • In ieder geval geen windmolens i.v.m gezondheidschade van geluid en hinder zie ook rivm rapport
  25-5-2021 22:04:22
 • Geen zonnepanelen en windmolens in ons groene buitengebied. Dat groene buitengebied is juist zo de meerwaarde van Leusden.Als je over de Heiligenbergerweg vanuit Amersfoort Leusden in komt fietsen is het juist de oase van groen die mij het gevoel geeft thuis te komen. Ik moet er niet aan denken dat daar zonnepanelen parken of windmolens komen. Kijk landelijk hierin en niet perse per gemeente. Eerst inderdaad de daken volleggen en zet in op bewustwordingscampagnes waardoor energie verbruik zal dalen. Zet in op dat nog meer bewoners zonnepanelen op hun dak leggen middels subsidie. En 5 per dak is weinig, op de meeste daken passen er veel meer dan dat.De insteek zou niet moeten zijn dat Leusden energie neutraal is maar Nederland. Dan hoeven er niet in iedere gemeente windmolens/zonneparken te komen maar kunnen ze landelijk gepland worden. We hebben al zo weinig groen in Nederland, laten we het beetje wat we hebben alsjeblieft behouden!
  25-5-2021 16:51:58
 • Niet inzetten op zonnevelden. Eerst maar eens het stedelijke gebied benutten. Het buitengebied is lekker snel en makkelijk vol te leggen. Gemeente blij omdat je de eerste jaren snel resultaat haalt. De ondernemer die de velden aanlegt en de eigenaar van de velden zijn blij, immers geld verdiend. Maar helaas, de natuur is er niet bij gebaat. Even lekker je rust pakken in een natuurlijke omgeving gaat ook niet meer lukken. Het buitengebied wordt een verlengstuk van een industriegebied door al die velden.
  24-5-2021 20:51:15
 • Nergens zonnevelden in de gemeente Leusden. Ze zijn lelijk, vreten ruimte die we veel beter kunnen gebruik voor natuur of kringlooplandbouw, ze zijn slecht voor de bodemkwaliteit en het bodemleven, ze verstoren fauna, ze passen niet bij het kleinschalige landschap dat zo kenmerkend is voor het gebied bij Achterveld en Stoutenburg (Hessenweg, Emelaarseweg), ze passen niet bij de groene gemeente, ze passen niet bij de wandelgemeente, ze zijn niet in te passen in het landschap. Niet doen dus. Investeer eerst in zon op dak en als dat allemaal vol ligt, zijn er tegen die tijd ongetwijfeld innovatieve technieken in de markt die dan benut kunnen worden.
  24-5-2021 20:30:30
 • Zonne energie kan massaal opgewekt worden door de daken goed te benutten. Van woningen maar ook van veel industriele / kantoor panden. Er is ontzettend veel te halen hiermee en dan zijn zonnevelden niet of nagenoeg niet meer nodig. Het is een verkeerde discussie om voordat Plan A (daken) helemaal uitgenut is (komen we dan tot 60% of 80%???) 'inspraak' voor Plan B (zonnevelden) te vragen. Pas als we Plan A hebben uitgevoerd weten we of we nog iets missen. Als je plan B 'uitvraagt' dan ga je ook Plan B uitvoeren als ware het het primaire plan. Dus dan het 'antwoord' wat jullie vragen: geen zonnewijden in A1 t/m Q10, met uitzondering van I3 t/m k5: inderdaad de dorpskern en de bedrijventerreinen: daar kan prima zonne-energie worden opgewekt op de daken (Plan A).
  24-5-2021 10:48:22
 • Zeker geen zonnevelden en windmolens west van de PON-lijn en niet bij de Schoolsteegsebosjes.Zonnevelden:Eerst alle industie gebieden volledig benutten, zowel de gebouwen als te overdekken parkeerdekken.Als er dan meer zonnevelden moeten komen. Gebruik maken van weilanden maar absoluut niet in natuurgebieden! Indien weilanden worden gebruikt wel inpassen in het terrein. Uit het zicht nemen door stroken groen en wilde bloemen.
  23-5-2021 15:02:51
  • @Alexander: Helemaal mee eens!
   23-5-2021 22:07:36
 • Zeker niet in het gebied A t/m Q, rij 6 t/m 10, gezien de vele natuur in deze gebieden.
  22-5-2021 21:05:31
 • Jep
  Van natuur of landbouwgrond opofferen voor een veld zonnepanelen ben ik beslist geen voorstander. En drijvende zonnepanelen op het Valleikanaal vind ik ook geen optie.
  22-5-2021 17:58:22
 • allen behalve daken en gevels
  22-5-2021 12:15:53
 • Alleen op daken van bedrijfspanden en in de geluidswal van de A28. Verder inzetten op minder visueel vervuilende alternatieven. Die worden hier ruimschoots aangedragen.
  21-5-2021 17:44:35
 • Alles wat nu groen is, is met een zonneveld of windmolen niet meer groen. Dus geen zonnevelden in groen, maar daken vol leggen.En we moeten allemaal mee doen, maar niet natuur/fauna en rust voor oog en oor opofferen. Dan zijn we toch ook niet groen bezig?!
  21-5-2021 17:40:26
 • Niet in Leusden
  21-5-2021 12:06:09
 • De hele gemeente leusden (inclusief de buitengebieden en/of agrarische gronden) is ongeschikt voor zonnevelden.
  21-5-2021 12:04:14
 • Niet in leusden!!!!
  21-5-2021 11:43:54
 • Niet in leusden,weinig plek en zonde groen
  21-5-2021 11:36:37
 • Behalve de bebouwde kom is er GEEN plaats geschikt voor zonnevelden.Beter spendeert de gemeente haar geld aan het toevoegen van gronden aan de aanwezige NNN en Groene Contour gebieden i.p.v. gemeenschapsgeld uit te geven aan het opstellen en naar eigen goeddunken interpreteren van dit soort nutteloze vragenlijsten.
  20-5-2021 13:57:35
 • Zonnepanelen integreren in geluidswallen langs de snelweg. Dient twee doelen, en energie en geluidsreductie.
  20-5-2021 11:47:25
 • Geen zonnepanelen in het landschap a.u.b.Wat ontzettend jammer dat de 300.000 euro die dit z.g. "onderzoek " gaat kosten niet werden aangewend om huiseigenaren een subsidie te verstrekken op de aanschaf van zonnepanelen!
  19-5-2021 23:12:17
 • Geen zonneveld of windmolens in Leusden en zeker niet langs het valleikanaal en omgeving. Zonde van het prachtige gebied en het uitzicht.
  19-5-2021 23:11:32
 • Vooropgesteld: ik denk dat energietransitie noodzakelijk is en ik draag daar privé volop aan bij. Ik meen ook als professional recht van spreken te hebben. Hierbij mijn reacties op huidige suggesties.Onaanvaardbaar: windmolens in het zicht van het Leusden. Slagschaduw, laagfrequent geluid en landschapsvervuiling geven zonder uitzondering veel overlast voor bewoners en natuur binnen een straal van een kilometer; soms meer afhankelijk van de hoogte. Zij resulteren eveneens in planschade (verminderde waarde van huizen etc). Dit aspect wordt in de suggesties niet genoemd of gebagatelliseerd door overheden en eigenaren van windmolens en -parken. Op veel andere plekken in NL heeft dit ("valt wel mee") inmiddels plaats gemaakt voor spijt bij bestuurders en problemen voor bewoners. Helaas is dit vaak onomkeerbaar (want hoge investeringen, langjarige verworven rechten, claims etc). Windmolens in bewoond gebied zijn zonder uitzondering rampzalig en kent alleen maar verliezers (behalve dan de exploitanten).Met betrekking tot zonneweiden: beschouw de enorme oppervlakten die nodig zijn voor zonneweiden (zie de weide langs de A1). Dit is op geen enkele wijze een elegante optie in weidelandschap tegen het dorp aan. Het idee om vee te laten grazen klinkt fraai, maar is een verkooppraatje. Het lost de landschapsvervuiling niet op en zal in de praktijk niet gebeuren (zeer dieronvriendelijk!). Het is verbazingwekkend dat de planners de prachtige weidegebieden tegen of nabij het dorp, zoals bij de Lockhorsterweg, de Arnhemse weg of langs het Valleikanaal, ook maar durven te overwegen. Simpelweg omdat deze zulke fijne afmetingen hebben. Daarom een oproep aan de adviseurs/planners om te stoppen met het poneren van de stelling dat windmolens en zonneweiden in Leusden of direct buiten Leusden onvermijdelijk zijn. Dit is simpelweg onwaar; eerder is het tegenovergestelde waar.Beste gemeente: mocht uw planoloog/adviseur hierin blijven volharden, dan ben ik graag bereid met u mee te denken om partijen aan te dragen die in staat zijn om toekomst bestendige alternatieven aan te dragen - met respect voor mens en natuur - zonder de huidige "grote stappen-snel thuis" benadering. De materie is complex en kan niet worden opgelost met huidige "simpele" oplossingen. Tenslotte de bewustwordingscampagne in het dorp. De campagneborden met "hier een zonneweide of windmolen", zijn ronduit confronterend en voeden wantrouwen dat deze gebieden als onomkeerbare opties zijn ingecalculeerd. Als dit bedoeld is om mensen ongerust te maken, dan is dat volgens mij prima gelukt. Door mensen nu keuzen voor te leggen, lijkt het besluit al te zijn genomen voor zon en/of wind in of nabij het dorp. Een veelgebruikte truc die ook nu lijkt te worden toegepast. Ik blijf echter vertrouwen houden in het College en de Raad dat zij het goede doen voor bewoners en natuur van Leusden.
  19-5-2021 21:37:21
  • @Carol: eens!
   5-6-2021 17:45:42
  • @Carol:
   31-5-2021 23:52:48
  • @Carol: Helemaal mee eens.
   26-5-2021 13:57:39
  • @Carol: helemaal mee eens.
   23-5-2021 23:23:41
  • @Carol: Geen woord aan toe te voegen. Perfect omschreven en 100 procent mee eens!
   21-5-2021 17:39:46
 • JJH
  Geen zonnevelden en geen windmolens in en rond de gemeente Leusden. Subsidieer energie besparende maatregelen en het plaatsen van zonnepanelen op alle gebouwen. Laat de Rijksoverheid zsm beginnen met de bouw van 2 nieuwe kerncentrales icm waterstoffabrieken, de brandstof van de toekomst!Informeer jezelf ook op www.ftm.nl
  19-5-2021 20:45:38
 • In Leusden, één van de groenste gemeentes van Nederland? Niet doen, we hebben al zo weinig groen in het land. De windmolens zijn visuele en horizonvervuiling.
  19-5-2021 20:01:36
 • Tom
  Niet in de gemeente Leusden. Staat het eenmaal dan is er geen weg terug, zoals met de aanleg van bedrijventerreinen ook het geval is. Leg panelen op al die onbenutte daken van bedrijven of instellingen. Eventueel langs of boven de a28.
  19-5-2021 17:45:35
 • A1 t/m Q10. Wees blij met ons ongerepte groene Leusden!!
  19-5-2021 17:13:00
 • Het gebied ten noorden van het Valleikanaal (I2, J2-3, K2-3, L3-4)
  19-5-2021 12:54:50
 • Een groot gedeelte van de vakken op de kaart valt onder NatuurNetwerk Nederland (NNN): de basis voor het natuurbeleid en robuust door de omvang. Laat dit groen alsjeblieft groen en leg alle daken vol met panelen.
  18-5-2021 20:57:57
 • ongeschikt A1 tot en met Q10 en alles wat daar tussen ligt
  16-5-2021 18:03:56
 • Alle daken eerst. Dat duurt nog 10 jaar. Pas daarna bedenken welke plekken het minst erg zijn voor zonneweiden, want dan is de technologie ook 10 jaar verder.
  16-5-2021 17:15:25
  • @Bas van Zanten: Eens. De technologie ontwikkelt zich nog. En ook het verbruik inperken. Het idee lijkt te leven dat opgewekte stroom onbeperkt gebruikt mag worden. Vanuit oogpunt van economie en consumentisme benaderd vast slim, maar het kan anders.
   19-5-2021 19:32:32
  • @Bas van Zanten: Helemaal eens!
   19-5-2021 18:29:01
 • Niet op agrarische grond, niet waar we natuur hebben, er is overal nergens plek voor zonneweides, behalve op daken, parkeerterreinen, bedrijven en geluidswallen.
  16-5-2021 16:56:46
 • Kleur de gehele gemeente maar rood!Hooguit op een dak.....
  15-5-2021 18:22:20
 • Kleur de gehele gemeente maar rood!Hooguit op een dak.....
  15-5-2021 18:21:38
 • Op daken (ook grootschalig op bedrijfsgebouwen)In bermen en knooppunten van snelwegenWel in landbouwgebiedNiet in natuurgebied
  15-5-2021 16:01:49
 • Goedendag, Wij zijn in Leusden komen wonen om de hoeveelheid groen. Wij wonen aan de rand van t vliet en zouden het heel fijn vinden als het groen blijft. Al moet ik wel zeggen dat ik liever zonnepanelen tegenover ons huis zou hebben waar schaapjes lopen dan dat er een een "landgoed" of woonwijk gebouwd wordt. Maar ik ben als eerste voor groen en zou niet blij zijn met overal zonnewijden. Langs snelwegen vind ik het prima maar vind het niet passen bij het imago van Leusden. Help ons liever energie besparen, zelfvoorzienender te worden enz enz. Daar willen wij veel voor doen maar is soms nog veel te duur en niet rendabel. Liefs
  15-5-2021 15:01:03
 • H en i 4 en 5 geen windmolens . Te dicht bij bebouwing en haalt het stukje groene verbinding tussen leusden en Amersfoort weg. Zonnevelden alleen als alle daken van bedrijven en woningen vol liggen
  15-5-2021 14:44:24
 • In Leusden is nergens ruimte voor zonnevelden en zeker niet windmolens
  15-5-2021 13:21:40
 • Naar mijn idee zijn in Leusden nergens plekken om zonneweiden te plaatsen. Hooguit binnen of op de bedrijventerreinen.
  15-5-2021 9:53:14
 • Geen natuur of landbouw grond, alleen op daken
  13-5-2021 20:51:00
  • @Wilbert Torsius: Eens!
   14-5-2021 19:49:43
 • Rik
  nergens
  13-5-2021 20:21:57
 • Uitgangspunt: nergens zonnevelden in Leusden - bescherm ons landschap. Welk gebied in 't bijzonder zeker niet? Natuurgebied moet beschermd worden - den Treek, gebied de schammer, wijk 't Vliet, Valleikanaal: wat een prachtige stukken natuur waar zovelen van ons genieten.
  13-5-2021 8:54:00
  • @Alex: Waarom is dat geen optie?
   19-5-2021 23:20:36
  • @Jeannette Torensma: prima, maar waar dan wel? Helemaal niets doen is ook geen optie
   14-5-2021 16:57:15
 • A1 t/m Q10. Zonnevelden en windmolens niet in het Leusdense landschap. Grote delen van Nederland zijn te klein en dichtbevolkt voor deze manieren van energieopwekking. Zon op daken/parkeerplaatsen etc. is prima maar niet op kostbare (landbouw) gronden. Het is toch bizar dat buitenlandse investeerders investeren in Nederlandse zonnevelden en windmolens terwijl in andere landen heel veel lege, loze en onbewoonbare ruimte is. Kortom wel op daken, verder niet.
  12-5-2021 17:51:16
  • Jan
   @Hanna de quartier: Eens! Zonnepanelen op bestaande bebouwing. Windmolens in de Noordzee lijkt me ook een goed alternatief.Maar vooral ook minder energie gebruiken.
   27-5-2021 13:41:46
  • @A. Tempel: helemaal mee eens. Zonnepanelen horen sowieso niet in een landschap. Enige gebied waar ik vind dat windmolens zouden kunnen staan is de Flevopolder. Leeg nieuw gebeid. Daar staan er overigens ook al heel veel. En laten we (dwz bedrijven en burgers) eens wat gaan doen aan onze energiebehoefte. We zijn verslaafd aan energie
   13-5-2021 8:00:43
  • @A. Tempel: helemaal mee eens. Zonnepanelen horen sowieso niet in een landschap. Enige gebied waar ik vind dat windmolens zouden kunnen staan is de Flevopolder. Leeg nieuw gebeid. Daar staan er overigens ook al heel veel. En laten we (dwz bedrijven en burgers) eens wat gaan doen aan onze energiebehoefte. We zijn verslaafd aan energie
   13-5-2021 8:00:41
 • Alles wat groen, landbouw en natuur is, is niet geschikt voor zonne panelenDaken parkeerterreinen snelwegoverkapping kan wel
  12-5-2021 15:52:49
  • @Johanna: eens! Enkel daken en geluidswal. Nergens op de grond!
   23-5-2021 18:08:58
 • 4 HILMNOPQ5 HLMNOPQ6 HJKLMNOPQ7 GHJKLMNOPQ8 FGHIJKLMNOPQ9 GHIJKLMNOPQ10FGH
  12-5-2021 15:48:22
 • Leusden is als groene 'landschapsgemeente' volledig ongeschikt voor zonnevelden en windmolens. Onomkeerbare landschapsvervuiling. Plaats deze in industrieel gebied, subsidieer nog sterker zonnepanelen op woonhuizen of kantoordaken. Beperk de ongebreidelde groei van datacenters van de grote tech bedrijven die de groene energie wegzuigen. https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/05/gebroken-beloftes-hoe-de-wieringermeerpolder-dichtslibde-met-windturbines-en-datacentra-a4001882
  11-5-2021 18:09:10
 • Elke vorm van het plaatsen van windmolens en zonneweide keur ik pertinent af.Het tast de leefomgeving enorm aan.Investeer als landelijke overheid eens stevig in windenergie op zee om er vervolgens waterstof van te maken.Tevens investeer als landelijke overheid eens in kernenergie. Beide leveren enorme voordele op.Heel Nederland vol zetten met zonneweides en windmolens is een amateuristisch plan.Het verbaasd mij dat onze volksvertegenwoordigers zich zo voor het karretje laten spannen.Helaas zijn we dit wel gewend de laatste jaren.Trouwens : Lekkere tijdsplanning om dit onderwerp digitaal te doen, op en rond de zomervakanties en de coronaregels.Dit is veilig voor de plannenmakers. GEEN face to face confrontatie in de raadzaal met tegenstanders.Als men even 2 maanden wacht dan zijn de coronaregels soepeler en kan men hier face to face over discussiëren met de bevolking.
  11-5-2021 17:03:03
 • K2,3 t/m O2,3 graag geen zichtbare windmolens omdat daarmee de unieke eigenschappen van het gebied definitief nadelig aangetast wordt. Ook de unieke beschermde vogels zullen veel nadeel ondervinden.
  8-5-2021 12:23:31
 • J-L-2 & J-K-L-3: dit natuurgebied en landschap niet aantasten!
  5-5-2021 23:01:29
  • @Peter: mee eens
   12-5-2021 9:26:40
 • J6 en 7 en k6 en 7 tbv behoud karakter slagenlandschap zichtbaar vanuit de kern Leusden
  5-5-2021 17:25:29
 • Gebied Emelaarseweg, Hessenweg, Asschatterweg: K3 L3 M3 N3 O3 L4 M4 N4 O4 L5 N5 O5 L6 M6 N6 O6 Prachtig agrarisch en natuurgebied wat niet aangetast kan worden
  5-5-2021 14:18:46
  • @Ton Krol: Eens.
   5-5-2021 14:35:07
 • J,K,L 3Natuurgebied boven het Valleikanaal
  5-5-2021 13:28:49
  • @Mirko van Doornik: Eens.
   5-5-2021 14:35:20
Je moet eerst inloggen om commentaar te leveren
leusdenzew
2475